Nadir SAYIN
  Güncelleme: 26-10-2023 10:12:00   26-10-2023 10:04:00

Aleviliği içerden Eriten gizli Cemaat gibi olmuş örgütler!

Siz şu Brüksel Alevi Kültür Merkezi / Centre Socio-culturel Alevi de Bruxelles’in 20 yıl etkinliklerinde ironiye bakın ki, davetlilerden biri “Doc. Dr. Ayfer Karakaya: “Alevilikle İslam'ın İlişkisi veya İlişkisizliği” ANLATACAKMIŞ!

Siz şu ‘ironik” duruma bakın!

Ki bu şahıs, “SEÇERELER” üzerinden örneğin Hasan Harmancı, Mehmet Ali Demir, Aslan Yıldırım ve kendimin konuyu gerçekleriyle kamuoyuna açıklama, irdelemeler boyutlarını yapmamış olsaydı, neredeyse Aleviliğin İslamlık ile bağlantılı olduğunda (bakınız videosu), kimi çıkar grupları ve federasyonlarından ödül dahi alabilir boyuta varacaktı.

Aleviliğin kadim toplumlardan, düşünürlerinden, Aşıklardan, kendini kendinde, bizde aramadan gelen gerçek ilke değerleri ve çağdaşlığı ile bağlantısallığını kavramak ve öğretisini almanın üniversite, prof.eğitimi de akademi olmadığını, Yol’da mürşidi, Piri, Rehberi, Talibi ile pişilen “İrfan Mektebinden” öğrenildiğini bunlar “seçere” bağımlısı olmuşlukla bir türlü kendilerine varamıyorlar olsa gerek.

Çünkü akademi, üniversite ya da aydın, bilim insanı arasındaki ince ancak büyük fark malumat taşıyıcılığı veya onları yaşam anlayışına dönüştürmekten geçiyor. Ki bunlar malumat taşıyıcılıktan öteye geçemiyorlar anlaşılan.

Bunu şunum için de diyorum.

Sn Prog. A.K yukarıdaki reklam görselliği yanında yer alan videoda zaten İslamlıkla bağlantısının kendisi de benimsemiş! Şimdi bunun bir tema “Akademi” de diyerek “İslamlıkla ilişkisi ve ilişkisizliği” diye, bizi değil nihayetinde halkı da değil, ancak kendilerinin ve onlara kananları kandırmaktalar.

İşte bu Alevi Bilimini o da ters yüzden ve ikilik üzerinden malumat taşıyıcı olan prof.hem temaya bu başlığı verdirip ve hem de Video da resmen Aleviliğin İslamlıkla bağdaştığı paradoksuna düşer mi?

Üstelik bu Alevilik mühendisliğine soyununan prof’u “SEÇERELER” konusunda Alevi EDB’ne yakaşmaz, kendisine soru soranlara ya da kendisinden farklı düşünenlere saldırgan “İrfan Mektebinden” geçmediği için, “Alevi Dili” kullanmayı bırakın, Alevi hoşgörüsünün dersini de almamış bir prof.sadece malumat taşıyıcısı olmak için okumuş ve karşınızda durmakta!

Şimdi siz bir AKM, Federasyon ya da başkan YK’lar, siz de “İrfan Mektebinden” geçmediysemiz, geçmiyorsanız bu paradokstan ne haberiniz olacak ki!

Bir de eh işte Hz. Ali ve 12 imamlardan daha arın(a)mamışsanız o halde alan memnun, veren memnun!

Bu Alevi mühendisinin peşine takılan ise muhtemelen şu iki kesim.

1. feodalite kalıntılı, kan soyu Aleviliğe bağlı olduklarını sanan “biyolojik” veya “asalak dedeler” ve onlara kananlar ile kimi yakınları, akrabası, çıkarcıları ve Aleviliğin İslam üzerinden tanımından nemalanalarla, aidiyet hissi ile Cem Evlerine üye olanlar ve son olarak nihayetinde yakaran-yalvaran ve Aleviliği nihayetinde bir “Yaratıcıya” bağlayarak hatta “cennet- cehenneme” inanmışlık olmayı da kimileri adeta inkar edenler!

2. Bilinçli, lakin, daha çok bilinçsiz, Aleviliğin öğretisini almamış, kulaktan duyma bilgili, zaten asimile olmuş ve YK, başkan ünvanı ile caka satanlar, TR anlayışı ile politikaya, siyasete buluşanlar!

Diyeceksiniz ki Alevi Toplumunda ve “sosyal Medyada” alabildiğine olumsuz boyutlardan şikayet eden biri olan bu Brüksel AKM ve örneğin eski başkanı H. Ö (geyik muhabbetlerinden müthiş uzman) ile yeni başkanı N.K can Hz. Ali ve 12 imamlar yani İslamlığın etkisi, asimilasyonu ötesi Aleviliğin içeriğinde ne bildikleri, ne bilmedikleri belli olmayanlar.

Örneğin neden madem öyle bu fırsatla Mehmet Turan, Piri Er, Abbas Tan, Hasan Harmancı, Nazım Güçlü Ana, Musa Kazım Engin dede (dedem evet örneğin neden siz davet edil miyorsunuz!?) ve daha yüzlerce “Alevililiğin İrfan Mektebinde” halen Yol’a talip olanları pratikte uygulayanları da olanları çağırıp, bu konuyu veya diğer, Aleviliğin essas yaşamsal boyutlarını da işlemezler!

İşlemezler çünkü, bunlarda ne yazık ki aynen bir “cemaat” gibi, kendileri gibi inanmayanları, onlara güzelleme yapmayanları ve bizzat kendileri dışlamaktalar.

Resmen bunlarda geçerli olan adeta bir gizli cemaat uygulaması olsa gerek.

Değilsemiz!

O halde buyrun çağırın her kesimi meydana ve cemal cemale muhabbet kurulsun! Hasbihal olunsun, gerçekler meydana dökülsün. Halk neyin ne olduğunu biraz daha net, berrak anlama ortamı bulsun.

Aleviliği öyle tek yönlü ya da aileden, akrabadan dolayı değil, kandan olduğuyla da değil, gerçek değerleriyle çift yönlü iletişimlerle seçimini yapabilsin üyeler. katılımcılar!

Bunları neden yapmıyor sunuz? Musa Kazım dedem neden yapmıyorlar? Direk onlara da bunu sordunuz mu? Çünkü bunlar kamuoyunu ilgilendiren az önemli konular değil, işlemeye değmez mi?

Alevi toplumunu, yaşam anlayışı, İnancı/Felsefesini, Hz.Ali ve 12 İmamları bariz şekilde red edenler, tanımayan o yaren ve erenler şimdi bu gizli cemaate dönüşen örgütler tarafından nerdeyse tanınmaz, bilinmez oldular!

Acep neden!

İşlemezler çünkü, bunlar esasında sn. RTE’ın kurdurduğu Alevi Bektaşi Başkanlanlığı ve başına getirilen A.R. Özdemir’den daha da tehlikeli Aleviliği eritme, içini boşlatma yöröngesi içine olduklarının dahi muhtemelen bilincinde değillerdir!

Bunlara kananlar örneğin Brüksel AKM başkanı ve eski başkanını biraz tanırım. Bunlar ki başkan ve eski başkanları, örneğin Aleviliğin felsefe kavramına dair bir programa ya da muhabbetlerini dinleyin! 12 imamlardan, Hz. Ali ve duazı imamlardan demlenen ve kulaktan duyma Alevilikten öte giden beş cümle kurabilirler mi bilemem, önyargılı olamam.

Ancak buyursunlar tarafsız bir kanalda, örneğin Mehmet Ali Demir Welge Medya’da konuk olsunlar, anlatsınlar dinleyelim!

Pek sanmıyorum.

Buyursunlar Alevi öğretilerini örneğin saz öğrenme akışı gibi 4 kapı 40 Makam öğreti programları Cem Evlerinde programa alınmış mı?

Hiç sanmıyorum!

Çünkü bunlar sn. A. Karakaya gibi Aleviliğin “irfan Mektebini” geçmeden, pirsiz, mürşidsiz, rehbersiz, Talipsiz Aleviliğin içeriğini bilmeden ve en azından bağımsız ve hoşgörü derinliğine ermeden ne yazık ki (1993 sonrası) Cemevleri ve AKM’ler olarak Aleviliğin asıl değerleri ilklerine yanlış örgütlenmeye gidilişin, “ Aleviliğin gerçek öğretisine yer vermediği için sn. H. Ö ’ örneği ‘sosyal medyada” geyik muhabbetinden öte de gidememektedirler!

Ki işte bu kişilerden oluşan AABK bünyesinde federasyonlarda başkan ve YK’larda olanlar hiçte az değildir! Onların da “geyik muhabbetleri” az yüce ve kıyak değildir!

Avrupa yakasında dahi bunlar Aleviliğin, “Gerçekler Demine Hü” yani, Bilimin ve Aklın öngörüsünü bu birincil temelini “gerçekler” tanımını pek bilindiği büyük belirginsizlik içindedir! Hatta bu anlayış muhtemelen dahi hiç yoktur. Çünkü olsaydı sadece saz ve benzeri kursları değil, bu öğreti kursları da eğitmenlerini doğurmuş, o örgütlerde yer edinmiş olurdu!

Diger, Aleviliğin “Değişim-Dönüşüm” kavramı olan Doğa Yasasını, yani, hiçbir şeyin olduğu gibi kalmadığı ve sürekli çağdan çağa hareket halinde, tabi kadim topluluklardan gelen ilkelerdeki özüne bağlı kalarak, Aleviliğin de günümüzde ilkeleri ve güncellemelerine etkilediğinden ise hiç mi hiç bahsettikleri, bildikleri de pek bilinmemektedir!

Çünkü sadece o geleneksel CEM OLMALARI fotoları ve görsellerinden başka pek bir öğreti boyutlarında yansıma, uygulama henüz görülmemektedir!

Aleviliğin diğer temeli olan “Aşk ile” kavramının yani, Kainatın bütünlük bağlantısallığındaki muntazam ahenkliğini içeren kendine Özgünlüğünü es geçmekte olduğunun da farkında dahi olmadıkları da oldukça kuvvetlidir!

Kısaca bunlar, Aleviliğin Varoluş Yasasıyla,Kavramıyla, örneğin Hallacı Mensur’En El Hak, Yunus Emre, Nesimi, Daimi, Ȃşık Veysel gibi “İrfan Mektebinden”geçen Ȃşık ve düşünürlerinin Alevilik içeriğini de es geçmişlerdir.

Böylelikle bu gizli cemaat haline gelen ve süreci yürütenler Aleviliği içten içe bu A.Karakaya ile eritenler yakasında yer aldığını dahi muhtemelen tam kavrayamamışlardır.

Bunlara ilişkin muhabbetlerde ve uygulama, pratikte hiçbir veri, görsel ya da yansıtma olmadığıyla, AKM’lerine üye olanları da sadece “ayin” edercesine cemlerle “cem olma” manipülasyona tabi tuttuklarını henüz bilincine de ulaşamamışlardır!

Bakın biraz AABK’nın kendi içine, federasyonlarına, 20 ila 30 yıllık kutlamalarına hatta yerel yerlerde derneklere, AKM’lere, YK’lara! Ne bir candan ve samimi birlik, bizlik ve kolektiflik ne de Aleviliğin esas değerlerinden öğretici etkinlik!

Aynen cemaatler gibi ayinler eder gibi demlen kendinle, geç kendinden kendinle!

Bunları Aleviliğin öğreti boyutları açısından vurguluyorum.

Nedeniyle, Alevi tabanında, işte bu örgütlerin yüzünden de, Alevi değerleri, öğretisi ve duruşu, kolektif, dayanışmaları ara ki bulasın!

Herşeye karşın Aleviliğin asıl, hasıl kendine özgünlüğünde YOL ve gerçek yoldaşları, düşünürkleri onu göyüsleyenleri tarihin geçmişinde de ser vermiş sır vermemiş, duruş sergilemiş ve nihayetinde yine özünü, közünü, kendine has değerlerini her çağın gerçekliği ve öğretisiyle buluşturmuş, uygulamalarıyla onu korumuştur ve bu YOL’da yoldaşlarıyla yürümeye devam etmiştir. Edecektir!

Halen de devam edilmekte ve çok sürmez mutlaka onun da gerçek kolektif evrensel örgütünü ya da eski deyimi ile tüten evrensel olacak OCAĞINI tekrar yaratacaktır!

Belki siz şu posterli reklama Aleviliğin Tiyatrosunu sergileyenler değil, belli oldu ki sizin ki sadece kendinize doyum, kendinize soyum olduğudur! Sizleri kandırma tezleri ve manipülasyonla “seçereler” boyutunu ortaya getiren A.Karakaya kendini bir türlü yoklamadan da kaçıyor ve UTANMIYORSA, sizler UTANIN!

Bizler YOL’umuza, belki böyle sosyal medyadan reklamlarla olmasa da ve kimi zaman da artık çekilmesini de bilerek “İrfan Mektebinde" devam eden yaren ve ernlerele örneğin çileye ve pişmeye.., nihayetinde öğretiye, Yunus’laşmaya, En El Hakk’a erişmeye ve hiçleşmeye DEVAM!

Devam Alevilikle “insanı kamil” olma YOL”una.

Evet umarım sizler bir gün gelir torunlarınızdan da utanmamak için biraz kendinizi yoklar, manipülasyon ve seçereler mühendislerinden ve imamlardan arınırsınız!

Aşk ile.

  Bu yazı 1115 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir FK
 26/05/2024 Trabzonspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
 26/05/2024 Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK
 26/05/2024 Konyaspor 1 - 3 Galatasaray
 26/05/2024 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
 25/05/2024 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük 3 - 1 Samsunspor
 24/05/2024 Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Sincan Belediyesi Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI