GÖRME ENGELLİ BİR İNSAN OLARAK VAROLMAK...

Fiziksel veya zihinsel bir takım marazlarla engelli bir insan olarak yaşamak, hayatını idam ettirmek bugünkü modern ve teknik kolaylıklara rağmen yeterince zor, sıkıntılı, masraflı ve umut kırıcı iken, görme engelli bir insan olarak yaşamak takdir edileceği üzere başedilmesi bundan daha da zor bir engellilik türü, nitekim başka insanlara, kurumlara yada materiyale bağımlılık bu engel türünde diğerlerine oranla çok daha fazla, çünkü görme engelli bir birey olarak evde olduğuzdan çok daha ağır oranda kapıdan çıktığınız anda yardıma muhtaç oluyorsunuz.
 Tarih: 25-01-2021 10:42:16
GÖRME  ENGELLİ BİR İNSAN OLARAK  VAROLMAK...

GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİREYSEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER

Sosyal bir devlet olarak Almanya, Türkiye gibi bir ülkeyle kıyaslandığında engelli bir insana sosyal ve bireysel olarak  sunduğu imkanlar gözönüne  alındığında imrenilecek haklara sahip. Görme engelliler için bireysel haklar, refah düzeyleri ve özgürlükler konusunda bilgi almak üzere görme engelli bir birey olarak dünyaya gelen ve Sosyal hizmetler alanında eğitim almış, sosyal pedagog İsmail. S. ile yasal haklar üzerine kısa bir görüşme yaptık ve sorunlarını konuştuk.

GÜNDELİK HAYAT, HASSASLAŞAN DUYULAR

„Görme engelli bir insan olarak yaşamak çok farklıdır,  görme duyunuz iptal olduğundan onun yerine ikame  edeceğiniz diğer duyuları; mesela  koklama, dokunma ve duyma  duyunuza daha fazla  yüklenirsiniz, o duyularınız daha  fazla  gelişir, diğer insanlardan daha erken duyar,  kokuları daha keskin alır ve  dokunduğunuz  materyalleri daha fazla hissedersiniz.  Bu duyular sağlıklı insanlardakine oranla görme engellilerde daha fazla önem kazanır.“ diyor  İsmail Bey.

Görme engelli birey olarak en temel sorunlarınız nedir şeklindeki bir soruma; „ Görme  engellilerin temel olarak iki tür sorunu vardır; birincisi hakiki bariyerler ki bunlar; fiziki engeller,  bir de  insanların önyargılarıyla kendi oluşturdukları bariyerler; mesela birtakım bilinçli ve bilinçsizce yapılan dışlamalar, görmezden gelmeler, yök saymalar. Mesela görme engelli bir insan olarak yakın çevremde heryere  gidebiliyorum, tabii ki bu rahatlığı Almanya da yaşıyor olmama borçluyum, düzen var ve insanlar buna uyuyorlar, altyapı  sorunu  yök, organize  oluyorlar. Görme engelli bir vatandaş olarak yaşadığımız şehrin önemli yolları ve sokaklarını bulmamız, sağsalım adrese ulaşmamız için nelere dikkat etmemiz gerektiği eğitimli rehabilitasyon hocaları sayesinde teknik olarak okullarda öğretildi“ diye ekliyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN İMKANLAR NASIL?

İsmail S.  Almanya`daki sistemin bir görme engelli için uygun olduğunu, ağır görme engeline rağmen kendisinin rahatlıkla sokağa çıkabildiğini vurguluyor. „Almanya sosyal bir devlet olarak bizlere yasal haklarımızı  sağladı, bu hakları kimse elimizden kolay kolay alamaz, gelişmiş bir ülke olduğu için altyapı sorunları yok, şehir planlaması, kaldırım sistemi yada trafik lambası sistemi engelli vatandaşların trafiğe çıkabilmelerine uygun“. diyor.

BİR GÖRME ENGELİ OLARAK „GLAUKOM“

İsmail S.`nin görme engeline doğuştan „glaukom“ adı verilen;  göz içi tolere edilemeyen basınç sorunu sebep olmuş., bu sorun sebebiyle görme yetisini kaybetmiş,  yasal olarak % 100 engellilik derecesini almaya hak kazanmış.

12 YIL BOYUNCA ÖZEL GÖRME ENGELLİLER OKULUNDA

İsmail S. 6 yasında ilk olarak egelliler için özel olarak dizayn edilmiş ve müfredatı buna uygun olan olan bir yatılı okula gitmiş, 9 sene sonra ise başka bir okula geçmiş, orda da 3 yıl eğitim görmüş....“Temelde sağlıklı  çocukların gittiği okullarla aynı müfredata sahip bu okulların tek  farkları, sağlıklı çocuklara verilmeyen, görme engellilere özel,  ulaşım sorunundan, yemek yapma, alış-veriş ve ev temizliği,  sosyal hayata katılım, özbakımı içeren özel teknik destek, yardımcı materyal ve uygulama yöntemlerinin anlatıldığı ve  öğretildiği „rehabilitasyon“ eğitimini de veriyor olmaları. Sağlıklı  çocuklar gibi matematik, fizik, sağlık, gibi dersler verilirken, kimya, bilgisayar kullanma, kabartma yazı tekniği gibi teknik dersler görme engelli bireylerin kullanabileceği materyallarle zenginleştirilmiş laboratuvarlarda  veriliyor, aklınıza gelebilecek her türlü spor dersi ise türüne göre kaza ve yaralanmalara sebebiyet vermeyecek ortam ve salonlarda teknik ve  personal desteğiyle  gerçekleştiriliyor. Bu okulların en büyük özelliği rehabilitasyon hizmetlerini  hem danışmanlık hem materyale ulaşma konusunda iyi seviyede veriyor olabilmeleri. Tabii ki bu okulların da dezavantajlı tarafları var; insanı ailesinden ve sosyal çevresinden uzaklaştırıyor, yaşıtlarından izole ediyor, haftasonu ev izni ve tatiller dışında  sürekli okul ve yurt arasında bir dünyanız oluyor.“ diye ekliyor ismail Bey.

„Görme engelli bir  çocuk normal bir okula da  gidebilir, bu  durumda gerekli materyalin okul tarafından ektra olarak karşılanması gerekir, aileye Jugendamt tarafından „İntegrationskraft“ adı verilen bir yardımcı verilir ve çocuk bu yardımcı ile okula gider ve  derslere katılım gösterir, bu  yöntem tabii ki çok da tavsiye  edilebilir bir yöntem değildir, kağıt üzerinde  var olup pratikte  çok da başarılı olmamıştır“ şeklinde vurguluyor.

EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Ebeveynlere neler tavsiye edersiniz  sorumuza; „Her konuda olduğu gibi  görme engelinin üstesinden gelmek için zamanı çok doğru kullanmak gerekir. Teşhis konulduktan sonra biran evvel bu gerçeği kabullenip  bu  doğrultuda gerekli adımların ivedilikle atılması gerekir, gerek okul, gerek tedavi ve  terapiler gerekse bürokratik  meselelerin çözümünde  bu kabul aşaması en temel konudur, çok zaman kazandırır. „Fruhforderung“ adı verilen „erken destek“  süreci  anaokulu  döneminde çok önemlidir.  Almany` daki  görme engelliler için verilen eğitimin farkı tam da bu dönemde  ortaya çıkar. Ailelerin bu  dönemi iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim.  Danışma  hizmetlerinden ve  uzmanlardan gerekli bilgi ve teknik desteği hiç çekinmeden, sıkılmadan alabilirler. Meselenin tüm aile üyeleri ve  kardeşlerle biraraya gelinerek, konuşularak kabul edilmesi, bu noktadan sonra beklemeden harekete geçmek çok önemli.“ şeklinde  cevaplıyor.

GÖRME ENGELİ VE MESLEK SEÇİMİ

Görme engelli bir genç için meslek seçimi yaşı geldiğinde nasıl bir yol ayrımına gelinir?

Almanya bu konuda  çok yol katetmiş, sosyal devlet olmanın gereği olan tüm yasal hak ve  özgürlükler sağlanmaya çalışılıyor, uygulamada birçok eksiğe rağmen.

... „Eskiden görme engelliler için  tavsiye edilen ve desteklenen klasik meslekler vardı; telefon santrallerinde, Call-Centerlarda  sekreterlik, masörlük, fizyoterapistlik...gibi. Artık bu tür sınırlayıcı engeller de ortadan kalktı. Artık bir çok görme engelli akademisyen,  yada devlet memuru sesli bilgisayarlar sayesinde  sağlıklı insanlar gibi çalışabiliyor, herhangi bir kurumda  „Ausbildung“ adı verilen „meslek eğitimi“ ni alabiliyor,   araştırmalarını oturduğu yerden yapabiliyor, devlet  gerekli teknik- materyal ve asistan desteğini ödüyor, buna ragmen hala görme engelliler iş piyasasına girmekte  zorlanıyorlar, ayrıca  göçmen görme engellilerin eğitim seviyesi  ve meslek edinme kapasiteleri Alman görme engellilere  oranla  hala daha  düşük. Maalesef bu durum hertürlü engeli kapsayan bir gerçekliktir“ diye vurguluyor.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YILLIK  7400  EURO VERGİ MUAFİYETİ VE 750 EURO EK MAAŞ

Görme engelliler için verilen ek yardımlar ise ikiye ayrılıyor;  750 Euro `ya kadar „ Blindengeld“ ve „Blindenhilfe“ adı verilen iki ayrı yardım miktarı var. Bu  iki ayrı yardım 750 Euro olana kadar birbirini tamamlar.  Bu yardımlar Hartz-IV adı verilen sosyal yardım yada „ Wohngeld“ adı verilen kira yardımının dışında yapılan ek katkı yardımlarıdır.  Yıllık 7400 Euro`ya kadar vergi muafiyeti yine  görme  engelliler için kazanılmış  bir haktır, tabii bu hakkı sadece çalışabilen görme  engelli vatandaşlar  kullanabilir. Bunların dışında hastalık kasası yada sigorta adı verilen „Krankenkasse“ larda  hasta ve  engelli insanların birçok malzeme, ameliyat ve tedavi masraflarını üstlenmekle  yükümlü kurumlardır.

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İMKANI VE BAĞIMSIZLIK

Anlaşılan o ki;  Almanya da  engelli bir insan olarak kendini gerçekleştirmek, sosyal hayata ve çalışma hayatına katılım, kısacası Maslow` un şu ünlü „ihtiyaçlar piramidi“ nin en üst  seviyesini görebilmek Türkiye`ye  oranla daha kolay ve mümkün.

İsmail S. „Engelli insanların Almanya `daki en büyük sorunu  son derece yavaş işleyen bürokrasisi ve kırtasiyeciliğin teknolojik gelişmelere rağmen azaltılamamış olması. Haklarımız  mevcut, bunlardan haberdarız fakat bunlara ulaşmak konusundaki en büyük sıkıntı son derece yavaş işleyen bir bürokrasi ve işleri yokuşa sürme  politikasının izlenmesidir, bu sanırım engellilerin yaşadığı en genel sorundur.  İskandinav ülkeleri bu konuda Almanya`dan daha başarılı müfredat ve politika uyguluyorlar. Görme engelli insanların en temel yaşadığı  sorunlar kurumlarla olan bürokrasi ve insanlararası önyargı ve  desinformasyondur. Bunun yanısa Çaritas, ASB, Deutsches Rotes Kreuz,  ve Internationale Bund gibi  sosyal hizmet veren kurumların bu alanda  kurmuş oldukları lobinin  büyüklüğü  sorunların başında geliyor. Devlet bu konuda da engelli  insanları ve ailelerini değil bu kurumları kendine  muhatab olarak alıyor, bu da doğal olarak  sorunların anlaşılması ve  çözümünde zamankaybı ve  yavaşlamaya sebep oluyor.“  diye ekliyor.

 EV  BULMAK VE  AILE KURMAK;

ENGELLİLERE  UYGUN EVLER BULMAK MÜMKÜN

İsmail S. „Ev  bulmak genel olarak herkes için zor bir konu, buna rağmen  tabii ki  görme engelli bir insan için „behindertengerecht“  adı verilen engelin seviyesine göre ev bulmak mümkün.  Belediyenin evleri bu konuda  daha ucuz ve iddiasız olduğu için daha uygun ama istenirse ve gerekli şartlar hazırlanırsa serbest  piyasadan da  ev bulunabilir. Aile kurmaya gelince; görme engelliler genelde yalnız yaşarlar, tabii arada  evlenen, çocuk sahibi olan yada  hayat arkadaşıyla birlikte  yaşayan engelli bireyler de çıkıyor. Okul çağında çocuk sahibi olan görme engelliler içinse „veli dayanışması“ adı verilen okul içi asistanlık sistemi devreye  girer. Ama çoğunlukla görme engelliler yalnız yaşamayı tercih eder“.      

 

UFUK EVLA BOSTAN -MAINZ

  Bu haber 314 defa okunmuştur.   Editör: welg medya   Kaynak: Welg medya haber
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER ANALİZ Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 23 15 5 3 47 18 48 +29
2 Beşiktaş 23 15 5 3 50 26 48 +24
3 Fenerbahçe 23 15 5 3 45 25 48 +20
4 Trabzonspor 24 13 5 6 31 24 45 +7
5 Alanyaspor 23 12 6 5 40 23 41 +17
6 Hatayspor 23 11 7 5 39 29 38 +10
7 Gaziantep FK 24 10 6 8 37 29 38 +8
8 Fatih Karagümrük 23 10 6 7 36 29 37 +7
9 Antalyaspor 23 7 6 10 23 28 31 -5
10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1
11 Sivasspor 23 6 7 10 26 29 28 -3
12 Göztepe 23 6 9 8 32 30 26 +2
13 Kasımpaşa 23 7 11 5 25 36 26 -11
14 Çaykur Rizespor 24 6 10 8 29 41 26 -12
15 Kayserispor 24 6 11 7 17 28 25 -11
16 BB Erzurumspor 24 6 11 7 23 36 25 -13
17 Konyaspor 22 6 10 6 27 28 24 -1
18 Başakşehir FK 23 6 11 6 27 41 24 -14
19 Gençlerbirliği 22 5 12 5 20 41 20 -21
20 MKE Ankaragücü 23 5 14 4 26 39 19 -13
21 Denizlispor 23 4 13 6 22 41 18 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 20 13 2 5 32 14 44 +18
2 Samsunspor 21 12 2 7 34 20 43 +14
3 İstanbulspor 21 12 5 4 44 25 40 +19
4 Adana Demirspor 20 11 5 4 35 19 37 +16
5 Altınordu 21 11 6 4 31 28 37 +3
6 Tuzlaspor 20 11 6 3 31 27 36 +4
7 Altay 20 11 7 2 36 20 35 +16
8 Ankara Keçiörengücü 20 10 6 4 25 14 34 +11
9 Bursaspor 20 9 8 3 35 32 30 +3
10 Bandırmaspor 21 9 9 3 26 24 30 +2
11 Ümraniyespor 21 7 8 6 26 31 27 -5
12 Adanaspor 20 7 10 3 29 26 24 +3
13 Boluspor 20 5 11 4 20 26 19 -6
14 Balıkesirspor 20 5 11 4 19 31 19 -12
15 Menemenspor 20 4 9 7 20 34 19 -14
16 Akhisarspor 21 5 12 4 18 32 19 -14
17 Ankaraspor 21 3 14 4 13 36 13 -23
18 Eskişehirspor 21 0 14 7 12 47 4 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 23 16 2 5 51 18 53 +33
2 Van Spor 22 13 5 4 35 20 43 +15
3 Kırşehir Belediyespor 22 11 4 7 31 15 40 +16
4 Sakaryaspor 22 11 4 7 37 23 40 +14
5 Bodrumspor 23 11 6 6 51 32 39 +19
6 Turgutluspor 22 13 9 0 29 34 39 -5
7 Kırklarelispor 22 9 3 10 27 16 37 +11
8 Pazarspor 22 10 8 4 35 31 34 +4
9 Serik Belediyespor 22 8 6 8 33 31 32 +2
10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 8 6 30 26 30 +4
11 Pendikspor 22 9 11 2 36 26 29 +10
12 Etimesgut Belediyespor 22 7 8 7 23 22 28 +1
13 Sivas Belediyespor 22 6 7 9 35 29 27 +6
14 Karacabey Belediyespor 22 7 9 6 24 25 27 -1
15 1922 Konyaspor 22 6 11 5 27 28 23 -1
16 Mamak FK 22 6 12 4 23 56 22 -33
17 Elazığspor 22 7 12 3 30 42 21 -12
18 Kastamonuspor 22 5 12 5 19 33 20 -14
19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 14 2 23 39 20 -16
20 Kardemir Karabükspor 22 1 19 2 9 62 2 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 18 12 2 4 25 12 40 +13
2 1928 Bucaspor 18 11 2 5 36 13 38 +23
3 Yeşilyurt Belediyespor 18 11 5 2 28 12 35 +16
4 Arnavutköy Belediye 18 9 5 4 25 17 31 +8
5 Ofspor 18 8 5 5 25 23 29 +2
6 Belediye Derincespor 18 7 4 7 28 16 28 +12
7 Edirnespor 18 6 6 6 23 23 24 0
8 Fatsa Belediyespor 18 6 6 6 15 17 24 -2
9 Artvin Hopaspor 18 7 8 3 25 32 24 -7
10 Kızılcabölükspor 18 5 7 6 19 23 21 -4
11 Nevşehir Belediyespor 18 5 8 5 18 17 20 +1
12 1877 Alemdağspor 18 5 9 4 22 30 19 -8
13 Payasspor 18 4 9 5 19 26 17 -7
14 Antalya Kemerspor 18 4 9 5 16 30 17 -14
15 Çankaya FK 18 5 11 2 13 29 17 -16
16 Manisaspor 18 1 10 7 12 29 10 -17
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/02/2021 Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe
 14/02/2021 Konyaspor vs Denizlispor
 14/02/2021 Galatasaray vs Kasımpaşa
 14/02/2021 Göztepe vs Başakşehir FK
 14/02/2021 Hatayspor vs Alanyaspor
 15/02/2021 Gençlerbirliği vs Beşiktaş
 15/02/2021 Antalyaspor vs Yeni Malatyaspor
 19/02/2021 Başakşehir FK vs Trabzonspor
 20/02/2021 Kasımpaşa vs Fatih Karagümrük
 20/02/2021 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 20/02/2021 Denizlispor - Gençlerbirliği Gençlerbirliği ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Denizlispor yenilmez
 20/02/2021 Alanyaspor - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 5 maçını kazandı  Galatasaray kazanır
 20/02/2021 Alanyaspor - Galatasaray Alanyaspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Alanyaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/02/2021 Altay vs Ankara Keçiörengücü
 14/02/2021 Boluspor vs Giresunspor
 14/02/2021 Menemenspor vs Balıkesirspor
 14/02/2021 Adanaspor vs Adana Demirspor
 15/02/2021 Bursaspor vs Tuzlaspor
 19/02/2021 Ankara Keçiörengücü vs Ümraniyespor
 19/02/2021 Eskişehirspor vs Bandırmaspor
 19/02/2021 Adana Demirspor vs Altay
 20/02/2021 Menemenspor vs Akhisarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/02/2021 Etimesgut Belediyespor vs Pendikspor
 14/02/2021 Kardemir Karabükspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 14/02/2021 Kastamonuspor vs Mamak FK
 14/02/2021 Kırklarelispor vs Sakaryaspor
 14/02/2021 Serik Belediyespor vs Sivas Belediyespor
 14/02/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Karacabey Belediyespor
 14/02/2021 Turgutluspor vs Elazığspor
 14/02/2021 Van Spor vs Pazarspor
 14/02/2021 1922 Konyaspor vs Kırşehir Belediyespor
 18/02/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Turgutluspor
 18/02/2021 Pendikspor - Kastamonuspor Pendikspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Pendikspor yenilmez
 18/02/2021 Kırşehir Belediyespor - Eyüpspor Kırşehir Belediyespor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Belediyespor yenilmez
 18/02/2021 Mamak FK - 1922 Konyaspor 1922 Konyaspor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Mamak FK yenilmez
 18/02/2021 Bodrumspor - Tarsus İdman Yurdu Bodrumspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Bodrumspor yenilmez
 18/02/2021 Sakaryaspor - Van Spor Sakaryaspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Sakaryaspor yenilmez
 18/02/2021 Kırşehir Belediyespor - Eyüpspor Eyüpspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Eyüpspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 17/02/2021 Manisaspor vs Payasspor
 17/02/2021 Artvin Hopaspor vs Diyarbekirspor
 17/02/2021 Çankaya FK vs Fatsa Belediyespor
 17/02/2021 Kızılcabölükspor vs Antalya Kemerspor
 17/02/2021 Nevşehir Belediyespor vs Ofspor
 17/02/2021 Yeşilyurt Belediyespor vs Edirnespor
 17/02/2021 1877 Alemdağspor vs Belediye Derincespor
 17/02/2021 1928 Bucaspor vs Arnavutköy Belediye
 17/02/2021 Yeşilyurt Belediyespor - Edirnespor Yeşilyurt Belediyespor ligdeki son 7 maçını kazandı  Yeşilyurt Belediyespor kazanır
 17/02/2021 1928 Bucaspor - Arnavutköy Belediye 1928 Bucaspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI