Turan ESER
  25-12-2021 12:32:00

Maraş’ta kamu düzenini kim bozdu?

 

Aleviler ve onların kurumları ABF, PSAKD, AKD, HBVAKV, ADF ve AABK; insanlık suçu olan Maraş Katliamı'nda vahşice katledilmiş canlarını bugün 25 Aralık’ta, katledildikleri yerde anacaklar.

AKP iktidarı ise Alevilerin anma buluşmasına ve acılarını yaşamaya tahammül göstermiyor ve engel oluyor.

Her yıl olduğu gibi yine Maraş’ın girişlerine “güvenlik barikatları” kuracaklar. “Anma yasaklanmıştır” diyecekler.

Hiçbir vicdan sahibi ve adalet, insanlık suçunun hatırlatılmasını ve Maraş Katliamı'nda vahşice öldürülmüş insanları anmayı yasaklamaz.

Yasak varsa mutlaka gizlenen bir şey vardır. Demokratik ve insani bir hakkın kullanılması yasaklanıyorsa, gizli bir itiraf vardır. Demek ki, Maraş Katliamı'nda yüzleşmek istenmedikleri hakikatlerin üstünü örtmeye devam etmek istiyorlar. Katliamın gerçek sorumlularının açığa çıkmaması ve hakikatleri örtme telaşıyla ‘yasak’ kararı veriyorlar.

Bu yıl yine, Kahramanmaraş Valiliği 13 Aralık tarihli yazısı ile Maraş Katliamı’nın katledilmiş insanların anılmasını ‘yasakladı.’

 

Gerekçe mi?

Valiye göre “.. kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla .. ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere yasaklanmıştır.”

Ama dönemin valisi bu gerekçelerle, 43 yıl önce insanlığa karşı işlenmiş alçakça suç olan Maraş Katliamı'nı önlemedi ve katillerin kamu düzenini bozmasını yasaklamadı!

Fakat söz konusu, katliamı lanetlemek, katledilmiş insanları anmak ve yarım kalmış yasları ve acıları yaşamak olunca, “kamu düzenini bozmak” oluyormuş!

Bu mantıkla baktığımızda toplu katliam “toplum yararı” oluyor, katledilenleri anmak “suç işlemek”!

Sayın vali anmayı, “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi” için yasaklamış!

Kim bu başkası acaba? Katliamın üstünü örtmek isteyenler mi?

Aleviler hangi anma ya da başka etkinliklerinde şiddete, suça ya da hukuk dışı faaliyetlere bulaşmış ki?

Tarihte tek bir örneği var mı?

Ama Valilik nezdinde Aleviler “tehdit” olarak görülmüş ki, yasaklamış!

Tıpkı yasaklı inançları Alevilik gibi!

Neymiş?

“Toplum yararına yapılacak etkinlikler” yapılabilirmiş!

43 yıl önce insanlık suçu olan, yüzlerce masumu katletmek için, camilerde “Allah için cihada” çağrı yapmak mı, “Toplum yararına etkinlikti?”

Anmak ise ‘kamu düzenini bozmak’mış!

Peki 43 yıldır toplumun psikolojisi üzerinde telafisi zor yaralar açan bu insanlık suçu katliamın sarılmayan yaralarını kim saracak?

Katliamın yarattığı travmaları ve tahribatları kim onaracak?

Katliamcıların ve devletin huzurunu düşünen akıl, mağdurların huzursuzluğunu ne zaman anlayacak?

Yitirilmiş insanları anma, mezarlarına bir karanfil bırakmak ve bir Gülbang okumayı “Maraş’ta huzur bozmak” olarak görenlerin, biraz vicdan ve adalet duygusu olsaydı, 1978’de Maraş’ta kimin huzuru bozduğunu itiraf ederlerdi.

NEDEN 43 YIL ÖNCE KATLİAMCILARA YASAK KOYMADINIZ?

İnsanlık suçunda yitirdiklerimiz anmak “suç” oluşturabilir mi?

Hakikatle yüzleşmekten kaçanlar asıl şu sorulara cevap vermelidir;

“Cami ve sinema bombalandı” diyerek halkı tahrik edip, galeyana getirerek ve Maraş Katliamı’na ve insanlık suçunu organize edenler “suç oluşturacağız” diye bağıra bağıra gelirken, dönemin valiliği neden “yasak” kararı almadı?

Katliamdan bir kaç gün önce “Milli Piyangocu” sahte kimlikleriyle Maraş’a gelen katilleri otellere kim yerleştirdi? Sivas katliamında bir kaç gün öncede “Hicret koşucuları” Sivas’taki otellere yerleştirilmesi tesadüf müydü? Katliamlarda kullanılan yöntemlerdeki benzerlikler manidar değil mi?

Maraş Katliamı'nda dinci ve ırkçı faşizmin en çok başvurduğu provokasyonlarla, halkı tahrik ederek galeyana getirenlerin, katliam gösterileri yapması, “kamu yararına” görülürken, anmak mı “kamu düzenini bozuyor?”

Katliamın hazırlıklarından itibaren seyirci olmayı tercih eden devlet, katledilen insanların anılmasını mı “güvenlik” sorunu görüyor? Neden PTT görevlisi kılığında, “mektupların kaybolmaması için çalışma yapıyoruz” diyerek, Alevilerin evlerine kırmızı çarpı atanları kollamak mı, huzuru sağladı?

Valilik ve devlet, Alevilerin yaşam “hak ve özgürlüklerinin korunması, Alevilere yönelik suç işlenmesini önlenmek” için, Maraş’ta, kırmızı çarpılı kapıların ardında ölümün kıskacındaki Alevileri, neden Türk İslam Sentezci faşistler ve siyasal İslamcı cihadistlerin katliamından korumadı? Yeşil çarpılı evlere neden dokunulmadı?

Sayın vali 43 yıl önce “kamu düzeni bozan” kimdi?
Karnındaki doğmamış bebeği ile öldürülen Elif ana mı?

Evet kim bozdu Maraş’ın huzurunu Sayın Vali?
Çocukların öldürüldüğü ve sokakların cesetlerle dolduğu bu insanlık suçuna “müdahale edin” talebine, 500 bin askeri ile NATO’nun en büyük ordusu olmasına rağmen “Yeterli gücümüz yok” diyen Kenan Evren olmasın?

Maraş’ta Aleviler katledilirken, “kamu düzeni” bozulmadı mı?

Alevilere yönelik “katliam suçu işleyenleri önlenmek” için 4 gün gerek görmeyen, hareketsiz kalan güvenlik güçleri ve ordu, faşistler kamu binalarına saldırınca mı “kamu düzenini” hatırladı?

Cuma namazında “Oruç ve namazla hacı olunmaz, bir Alevi öldüren beş sefer hacca gitmiş gibi sevap kazanır” diyerek, halkı “Allah için cihat başına” davet eden Diyanet’in Maraş’taki imamı mı, kamu düzenini korudu ve suçu engelledi?

Gerçekten Maraş’ta kamu düzenini kim bozdu Sayın Vali?
Genç kızın memesini kesip sopanın ucuna takanlar mı, yoksa kızlarını anmak isteyen anneler mi?
Söyleyin; kim bozuyor huzuru, kamu düzenini sayın vali?
Kocaman bir kazandaki kaynar suya atılarak öldürülmüş bir Kızılbaş çocuğunun cesedi mi bozdu Maraş’ın kamu düzeni ve huzurunu? Yoksa çivilendiği ağaçta ateş edilerek öldürülmüş bir yetişkin Kızılbaş cesedi mi? 12 kurşunla öldürülmüş Alevi piri Gıjık dedemiz mi huzuru bozdu?

Sayın vali soruyorum;

43 yıl önce CIA ve Pentogun ürünü Özel Harp Dairesi ve kontrgerilla gibi derin yapılar, birilerinin ‘huzuru’ için Alevilere ve solculara katliamlar düzenleyerek huzuru kaçırmış olmasınlar?

Bundan haberim yok demeyin Sayın Vali. Devletin arşivindeki adli tıp raporları, görgü tanıklarının ifadeleri, mahkeme tutanakları halen devletin elinde! Kamuoyunun bilgisinden saklanmış, başbakanlık çekmecesinde saklanan ve yargıya teslim edilmeyen istihbarat ve müfettiş raporlarında kamu düzenini bozanların isimleri, karanlık ve derin ilişkileri ve katliamın gerçek sorumluları hakkında yeterli bilgi vermiyor mu? “Devlet sırrı” diyerek, arşivleri mağdurlara açmamak, insanlığa karşı suç işleyenleri korumaktır. Mağdurları ise bir kez daha katletmektir.

Maraş’ta huzuru ve kamu düzenini bozan kim sayın vali?

O karanlık günde ailesine öldürüldüğüne tanık olan, sonra korkudan kaçarak komşularına sığınmak isteyen ama içeri alınmadıği için öldürülen çocuk mu?

Yoksa çocuğu öldürdükten sonra, cesedini kaynar kazana atan katiller mi?

Şimdi yine soruyorum Vali Bey, Maraş’ta huzuru öldürülmüş o çocuklar mı, kadınlar mı, yaşlılar mı, gençler mi bozdu?

Maraş’ta ölenlerin anılmasını ‘Kamu düzeni ve huzuru’ adına yasaklamak olsa olsa, bu katliamın doğrudan sorumlusu olanları, derin devletin ve onların yerli işbirlikçilerinin aklanmasına ve ‘huzuruna’ hizmet eder!

Yüzlerce insan öldürüldü. Binlerce insan yaralandı. Yüzler ev ve işyeri tahrip edildi. Binlerce sürgün ve onbinlerce zorunlu göç yaşandı. Alevilerin varlıkları talan edildi, ticaret yapma hakları yok edildi.

Söyleyin sayın Vali; 43 yıl önce kimin huzuru sağlandı, kimin huzuru kaçırıldı?

‘Huzur’muş!

43 yıldır Maraş’ta anmaları Alevilere yasaklandı.

Binlerce polis ve asker, TOMA ve zırhlı araçlarla kent girişlerine kurulan barikatlar mı, Alevilerin huzuru sağladı?

Ellerinde karanfillerle, barikatların önünde bekleyenler mi huzuru kaçırıyor? Yoksa kurulan barikatların arkasında duran devlet mi?

Maraş’ta katledilenlerin anılması ve katliamla yüzleşme çağrısı talebinin, AKP tarafından yasaklanması manidar değil mi?

Alevileri “Maraş ve diğer tüm insanlık suçları katliamlarla yüzleşmeliyiz” diye kamuoyunun vicdanına seslenmesi neden yasaklanır? Adalet ve vicdan bunun neresinde?

Herkes kendine yakışanı yapıyor. Devlet Alevilerin ve dolaysıyla Türkiye haklarının huzurunu kaçıranları koruyor, Aleviler ise toplumsal barış için, katliamlarla yüzleşmenin ve hesaplaşma hakkının korunmasını!

Unutmayın insanlık suçu işleyenler çoluk ÇOCUK, yaşlı genç, genç, yaşlı ve HAMİLE kadın demeden katlettiler, vahşice öldürdüler.. Bu “kahramanlar” kamu düzeni adına mı kurşun sıktılar? Öldürdükleri için mi kollandılar, ödüllendirildiler? Milletvekili oldular.. Demirel “Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz” derken, ardılları katilleri; “Kurşun atanı da, kurşun yiyeni de kahraman” ilan ettiler!

Maraş katliamında kim “kahraman” oldu sayın valim?

Maraş mı?

Yüzleşmek lazım.

Çünkü geçmiş çok temiz değil.

İnsanlık suçlarıyla dolu karanlık bir tarih kendisine ışık tutmamızı istiyor.

Işık tutacağımız çokça karanlık adres var. Orada halen solcular, Aleviler, Ermeniler, Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Rumlar ve daha birçok katliamla eksiltilen ama tükenmeyenler oturuyor.

Huzur için devlet, yüzleşmeye davet edilecek. Yitirilmiş insanlar ise yasaklara rağmen anılmayı ve unutulmamayı hak ediyor. Zira Maraş katliamı bitmedi! Dava açık! Etkileri devam ediyor.

Kamu düzeni ve huzuru, katliamcıları koruyan cezasızlık hukuku ve devlet politikası değil, katliamlar yüzleşmekten ve hesaplaşmaktan geçiyor.

1978’de Alevilerin kapılarına atılan kırmızı çarpılar, bugün anmaları yasaklanarak, mağdurların acılarının ve yaslarının üzerine atılıyor.

Maraş katliamını lanetlemek ve katledilmiş insanların anmasını izin verilmesi, kamu düzenini bozmaya değil, düzeltmeye hizmet eder.

Sayın Vali bugün barikatları kaldırın; Aleviler Maraş’a geliyor. Katledilmişleri anmaya, yas tutmaya, deyiş söylemeye, gülbank okumaya, katledilenlerin mezarlarına karanfil bırakmaya ve insanlık suçu katliamı lanetlemeye...

Suç bunun neresinde sayın vali?

 

  Bu yazı 1395 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 19 3 3 52 19 60 +33
2 Fenerbahçe 24 17 4 3 61 26 54 +35
3 Beşiktaş 25 14 4 7 45 25 49 +20
4 Adana Demirspor 25 12 4 9 47 27 45 +20
5 Trabzonspor 25 13 7 5 42 32 44 +10
6 Başakşehir FK 24 12 7 5 34 26 41 +8
7 Kayserispor 25 12 11 2 39 36 38 +3
8 Konyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
9 Fatih Karagümrük 24 7 7 10 51 47 31 +4
10 Antalyaspor 25 8 13 4 32 40 28 -8
11 Alanyaspor 25 7 11 7 35 46 28 -11
12 Sivasspor 25 7 12 6 31 38 27 -7
13 Kasımpaşa 25 7 13 5 31 44 26 -13
14 Gaziantep FK 25 6 12 7 31 39 25 -8
15 MKE Ankaragücü 24 7 13 4 27 37 25 -10
16 İstanbulspor 24 7 14 3 27 48 24 -21
17 Giresunspor 24 5 11 8 23 42 23 -19
18 Hatayspor 24 6 13 5 19 47 23 -28
19 Ümraniyespor 25 5 13 7 33 43 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 26 15 2 9 46 19 54 +27
2 Eyüpspor 26 16 5 5 34 18 53 +16
3 Pendikspor 26 13 5 8 40 21 47 +19
4 Çaykur Rizespor 25 12 3 10 40 20 46 +20
5 Keçiörengücü 26 13 6 7 42 30 46 +12
6 Sakaryaspor 26 15 10 1 42 34 46 +8
7 Bodrumspor 26 12 9 5 39 28 41 +11
8 Manisa FK 25 10 6 9 34 28 39 +6
9 Boluspor 25 10 7 8 30 29 38 +1
10 Bandırmaspor 25 10 8 7 37 40 37 -3
11 Göztepe 25 10 9 5 24 20 35 +4
12 Tuzlaspor 26 8 14 4 31 39 28 -8
13 Altay 26 7 11 8 28 33 25 -5
14 Adanaspor 26 6 13 7 32 46 25 -14
15 Erzurumspor FK 25 7 12 6 28 35 24 -7
16 Altınordu 25 5 15 5 22 43 20 -21
17 Gençlerbirliği 25 4 16 5 26 43 17 -17
18 Denizlispor 26 5 16 5 25 45 17 -20
19 Yeni Malatyaspor 26 4 15 7 22 51 16 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 27 17 3 7 55 25 58 +30
2 Van Spor FK 27 16 4 7 38 18 55 +20
3 Bucaspor 1928 27 15 4 8 41 17 53 +24
4 Ankara Demirspor 27 15 5 7 46 20 52 +26
5 1461 Trabzon FK 27 15 5 7 37 17 52 +20
6 İskenderunspor A.Ş. 27 15 5 7 38 22 52 +16
7 Karacabey Belediye Spor 27 13 5 9 37 23 48 +14
8 Zonguldak Kömürspor 27 13 10 4 31 29 43 +2
9 Serik Belediyespor 27 10 8 9 36 30 36 +6
10 Kırklarelispor 27 8 9 10 24 23 34 +1
11 Fethiyespor 27 9 12 6 29 37 33 -8
12 Sarıyer 27 7 10 10 29 37 31 -8
13 Kırşehir FSK 27 6 9 12 25 30 30 -5
14 Etimesgut Belediyespor 27 7 11 9 30 38 30 -8
15 Kastamonuspor 27 7 14 6 25 36 27 -11
16 Adıyaman FK 26 5 13 8 22 37 23 -15
17 Uşak Spor 27 5 17 5 22 47 20 -25
18 Balıkesirspor 27 4 15 8 19 43 17 -24
19 Diyarbekir Spor 26 2 15 9 18 46 15 -28
20 Pazarspor 27 1 16 10 17 44 13 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 24 15 3 6 31 13 51 +18
2 Karaköprü Belediyespor 24 13 6 5 34 20 44 +14
3 52 Orduspor FK 24 13 6 5 37 24 44 +13
4 Belediye Derincespor 24 12 4 8 33 22 44 +11
5 Belediye Kütahyaspor 24 11 3 10 37 24 43 +13
6 Karşıyaka 24 11 6 7 31 18 40 +13
7 Nevşehir Belediyespor 24 11 6 7 34 27 40 +7
8 1954 Kelkit Bld.Spor 24 7 6 11 21 19 32 +2
9 Hacettepe 1945 24 8 10 6 31 32 30 -1
10 Ağrı 1970 Spor 24 7 8 9 19 22 30 -3
11 Elazığspor 24 8 10 6 27 33 30 -6
12 1922 Konyaspor 24 8 12 4 25 35 28 -10
13 Çatalcaspor 24 7 12 5 27 31 26 -4
14 Amasyaspor Futbol Kulübü 24 6 11 7 21 31 25 -10
15 Şile Yıldızspor 24 4 10 10 19 31 22 -12
16 Edirnespor 24 6 16 2 19 36 20 -17
17 Yomraspor 24 4 13 7 18 27 19 -9
18 Eskişehirspor 24 4 13 7 27 46 19 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 02/04/2023 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 02/04/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 02/04/2023 Giresunspor vs Alanyaspor
 02/04/2023 İstanbulspor vs Fatih Karagümrük
 02/04/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 02/04/2023 Ümraniyespor vs Konyaspor
 09/04/2023 Beşiktaş vs Giresunspor
 09/04/2023 Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/03/2023 Denizlispor vs Boluspor
 24/03/2023 Samsunspor vs Altınordu
 25/03/2023 Keçiörengücü vs Gençlerbirliği
 25/03/2023 Tuzlaspor vs Göztepe
 25/03/2023 Altay vs Manisa FK
 26/03/2023 Bodrumspor vs Erzurumspor FK
 26/03/2023 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 28/03/2023 Boluspor vs Samsunspor
 28/03/2023 Altınordu vs Denizlispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/03/2023 Balıkesirspor vs Serik Belediyespor
 25/03/2023 Fethiyespor vs Kocaelispor
 25/03/2023 Kırklarelispor vs Bucaspor 1928
 25/03/2023 Pazarspor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 25/03/2023 Uşak Spor vs Sarıyer
 25/03/2023 Van Spor FK vs Karacabey Belediye Spor
 25/03/2023 Zonguldak Kömürspor vs Etimesgut Belediyespor
 25/03/2023 1461 Trabzon FK vs Ankara Demirspor
 29/03/2023 Bucaspor 1928 vs Uşak Spor
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor FK
 29/03/2023 Sarıyer - Balıkesirspor Balıkesirspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 29/03/2023 Sarıyer - Adıyaman FK Adıyaman FK ligde deplasmandaki son 13 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor - Van Spor FK Van Spor FK ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Van Spor FK yenilmez
 29/03/2023 Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor Diyarbekir Spor ligde deplasmandaki son 14 maçında hiç kazanamadı  Ankara Demirspor yenilmez
 29/03/2023 Bucaspor 1928 - Uşak Spor Bucaspor 1928 ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 29/03/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Fethiyespor Kırşehir Futbol Spor Kulübü ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Futbol Spor Kulübü yenilmez
 29/03/2023 Serik Belediyespor - Pazarspor Pazarspor ligdeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/03/2023 Belediye Derincespor vs 52 Orduspor FK
 26/03/2023 Edirnespor vs Karşıyaka
 26/03/2023 Elazığspor vs Belediye Kütahyaspor
 26/03/2023 Eskişehirspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 26/03/2023 Hacettepe 1945 vs Amasyaspor Futbol Kulübü
 26/03/2023 Karaköprü Belediyespor vs Yomraspor
 26/03/2023 Nevşehir Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 26/03/2023 Şile Yıldızspor vs Ağrı 1970 Spor
 26/03/2023 1922 Konyaspor vs Çatalcaspor
 26/03/2023 Şile Yıldızspor - Ağrı 1970 Spor Ağrı 1970 Spor ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Şile Yıldızspor yenilmez
 26/03/2023 Edirnespor - Karşıyaka Karşıyaka ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Edirnespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI