Temel DEMİRER
  18-08-2023 15:52:00

AKTÖRLERİ, FAKTÖRLERİYLE ORTADOĞU[1]

TEMEL DEMİRER

 

"Bunu bil.

hiçbir şeyin sonu yoktur.

bunu da bil.

bir gün nasılsa

bütün acılar eskiyecek."[2]

 

"Ben Müslüman sosyalistim" vurgusuyla, "Ortadoğu'da kavga suni,"[3] diyen Lütfü Akdoğan'ın ifadesini ciddiye almamak gerekiyor. Çok katmanlı krizlerle sarsılan Ortadoğu jeopolitiği, farklı yoğunluklarda hareketliliklerle dengeler değişirken; dünya jeopolitiği ile örtüşerek biçimleniyor.

Ortadoğu'da harekete geçen fay hatları bir "kelebek etkisi"ne yol açabilecek türden özellikler taşıyor; "barış" ya da "çatışma" süreç(ler)ı durağan değil; aksine çok dinamik, yani her şey allak bullak.

Tüm bunlar bir kaosun habercisiyken; siz bakmayın -kerameti kendinden menkûl!- "Ortadoğu'da yeni bir düzen inşa olmaya başladı,"[4] söylencelerine!

Emperyalistler ve bölgesel gericilik açısından hem "kazancı bol"(!), hem de gerilimi her zaman yüksek bir coğrafya özelliği taşıyan Ortadoğu'da büyük bir yangının parçası olan sıcak gelişmeler birbirini izliyor.

Örneğin ABD-İran gerilimi devam ediyor...

Ortadoğu'nun birçok bölgesinde vesayet savaşları hâlâ gündemde...

Irak'a emperyalist müdahaleyle devreye giren polarizasyonun ortaya çıkardığı soru(n)lar ve Suriye'nin hâli...

En büyük desteği ABD emperyalizminden alan Siyonist İsrail saldırganlığın tam gaz sürmesi...

Yemen, Libya, Sudan, Kıbrıs, Filistin... Vd'leri!

"Orta Doğu'da meşruiyet krizi"[5] lafazanlıklarının da kavrayamadığı, Ortadoğu'da hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığıdır. Çünkü Ortadoğu'daki gerçek "çapraz akıntıların birleştiği yerlerde anaforlar oluşur" realitesiyle yürürlüktedir.

 

GÖRÜNÜM

 

"Vekâlet Savaşları"nın Ortadoğu'su, üç kıtanın birleştiği, jeopolitik açıdan önemli, enerji kaynaklarının büyük bölümüne sahip beş yüz milyona yakın nüfusu ile kârlı pazar oluşturan coğrafi bir bölge ve emperyal güçlerin hegemonya kurmak için sürekli çatıştıkları bir alandır.

Uzun yıllardır Ortadoğu'nun yeniden yapılanma sürecine girdiği yazılıp çizilse de; ezilenler için esasa ilişkin temelli bir değişim söz konusu değildir.

1991 Körfez Savaşı, 2001 İkiz Kuleler saldırıyla "gerekçe"lendirilen ABD'nin Irak'ı 2003'de işgali, Arap Baharı sonrasında Libya, Yemen, Bahreyn, Irak, Suriye iç savaşları, El Kaide, IŞİD ve diğer cihatçı oluşumlar vb'leri ile liste uzayıp gider.

Haksız savaşlarda yüz binlerce sivil katledildi, milyonlarcası sürgün yollarına düştü, devasa acılar yaşandı "kaygan kumlar" metaforunun yakıştığı Ortadoğu'da...

Kolay mı? Filistin ile Siyonist İsrail meselesi, Irak'ın işgali, Şii-Sünnî çatışmasının yoğunlaşması, İslâmcı terörün IŞİD ile yükselmesi, Arap isyanlarının bölge otokrasilerinde yarattığı sarsıntılar, Suriye iç savaşını derinleş(tiril)mesi ile Rusya'nın bölgeye inmesini kolaylaştırması, dört parçalı Kürt meselesi, su sorunu vb'leri bölgede son derecede kırılgan dengelerin varlığına işaret ediyor.

Ortadoğu, XIX. yüzyılın son çeyreğinden beri emperyalist sistem için stratejik konumu, hidrokarbon yatakları nedeniyle hedefti. XX. yüzyılın ikinci yarısından, özellikle de 1980 Carter Doktrini'nden, yakın zamana kadar bölge kaynaklarının yağmalanması, rejimlerinin düzenlenmesi, esas olarak ABD hegemonyası altında gerçekleşiyor.

Bu durum, ABD hegemonyası gerilerken yaşanan 2008 finansal krizi, "uzun durgunluk" içinde Çin'in yükselerek emperyalist sistem içinde aktif bir aktöre dönüşmesiyle değişmeye başladı. ABD'nin Irak'ta, Arap isyanları sırasında ve de Afganistan'dan çıkarken sergilediği tutumlar, güvenlikleri açısından ABD'ye dayanan bölge rejimlerinin güvenini sarstı. Bu ortamda Çin, resmin içine büyük finansal ekonomik ve teknolojik kapasitesiyle, bölge rejimlerinin iç işlerinde, aralarındaki çekişmelerde tarafsız kalma eğilimiyle, ABD ve Batı karşıtı "antiemperyalist" bir retorikle girmeye, bölgenin kırılgan dengelerini etkilemeye başladı.

Çin'in bölgedeki yeni etkisi, yüksek enerji fiyatlarının gelirleriyle birleşerek Körfez monarşilerine ABD karşısında ekonomik siyasi dengeleri etkileyen bir manevra alanı sunarken İsrail'deki ırkçı hükümet, Ortadoğu karmaşıklığına yeni bir istikrarsızlık unsuru daha ekledi.

Görülmesi gerek: Dünya Bankası araştırmalarına göre Kuzey Afrika ve Ortadoğu (KAO), 2011-2018 arasında yoksulluğun en hızla arttığı bölge oldu. Özellikle aşırı yoksulluk (günde 1.9 dolar) oranı iki buçuk kat artarak yüzde 2.7'den yüzde 7.2'ye yükseldi.

Dünya Bankası'nın 'Covid-19'un KAO'da Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri/ Distributional Impacts of Covid-19 in the Middle East and North Africa Region' başlıklı raporunda, Gazze ve Batı Yakası'nda yaşayanların (Filistinlilerin) hane halkı gelirlerinin 2020'de en az yüzde 60 gerilediği hesaplanıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 2020'de GSMH yüzde 11.5 oranında gerilemiş. Dünya Bankası araştırması, yoksulluğun Gazze ve Batı Yakası'nda, 2019'da yüzde 32.8'den 2020'de yüzde 34.7'ye yükseldiğini gösteriyorken; İsrail yönetimi artık, Filistin sorununu tartışmak istemiyor. Arap ülkelerinin yöneticileri Filistin sorununun artık ayaklarına dolanmasını istemiyor. Ama onlar istemiyor diye sorun ortadan kalkmıyor.

Filistin halkı, yine patlamaya hazır bir bombaya benziyor: Genç nüfusun oranı yüzde 30 dolayında (bunun yüzde 62'si 20-29 yaşları arasında). Gençlerde işsizlik oranı yüzde 40'lara ulaşıyor. Bunlar için bırakın bağımsız bir Filistin'i, normal bir insan gibi yaşamayı hayal etmek bile çok zor. Gelecek umudu kalmayan, sürekli aşağılanan bir halk ne yapsın?

'Ha'aretz'den Gideon Levy, bu soruya şöyle cevap veriyordu: "Gelecek için mücadele etmek isteyen Filistinlilere bir tek yol kaldı, o da terör yoludur. İsrail onlara şunu öğretti: Eğer şiddete başvurmazlarsa herkes onları unutacaktır... Yalnızca terörizm yoluyla hatırlanacak belki de yalnızca bu yolla bir şeyler elde edebilecekler"!

Levy çok haklı ve "çapraz akıntıların" birleştiği yerde sert bir anafor oluşuyor.[6]

 

OYUN KURUCULAR

 

Kim ne derse desin, pozisyon kaybıyla da olsa Ortadoğu'nun baş aktörü hâlâ (Siyonist İsrail sopası ve Mısır cuntası faktörüyle!) ABD emperyalizmi...

Yani Ortadoğu rotası ABD Başkanı Joe Biden'a ayarlıyken; Ortadoğu konsepti temelde eskisinden farklı değil. "Biden'ın Ortadoğu'da izlediği politikaların Trump'ı andırdığı söyleniyor,"[7] ifadesindeki üzere Melvin Goodman'ın...

Ortadoğu ABD-İran mücadelesini hâlâ olanca şiddetiyle saha olurken; ABD'nin Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgalci İsrail'in toprağı, Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak tanıması BM Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin 242 (1967), 338 (1973) ve 497 (1981) sayılı kararlarıyla çelişirken;[8] Biden döneminde, Arap ülkelerinin "yeni güvenlik mimarisi arayışları" bağlamında diplomatik trafiğin hızlandırılması İran'ı kuşatmayı, Çin ile Rusya'nın önünü kesmeyi hedefliyor.

Biden'ın göreve gelmesiyle Ortadoğu'da siyasi trafik hız kazandı. Irak-Mısır-Ürdün Zirvesi yapıldı, İsrail-Mısır-BAE arasındaki temaslar dikkat çekti. Ayrıca ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırlarken Bağdat'ta Mısır, Ürdün, Irak zirvesi yapıldı. İlk kez bir İsrail Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, Lübnan'da Hamas-Hizbullah buluşması gerçekleşti.

Tüm bunlarla Ortadoğu'ya verilmesi hedeflenen yeni(lenmiş) biçim emperyalist müdahaledir

Örneğin Emmanuel Macron, Ortadoğu oyununa ABD safında dahil olmak için yeni sömürgeci hayallerini gerçekleştirme çabasındayken; ABD'nin arka bahçesi saydığı Ortadoğu'da, şimdi bu Çin dolaşmaya gayret ediyor.

Özetle Ortadoğu'da Ortadoğuluların egemenliği hâlâ mümkün görülmüyor. Dahası, "yeni Osmanlı"cı hayalleriyle T."C", Putin Rusya'sı ve (Suriye, Irak, Lübnan'da nüfuzunu artıran) mollarşi İran'ı önem arz eden aktörler sıralamasında yer alıyorlar.

Galiba bunlara bir de; "Ortadoğu ülkelerinde sekülerleşme eğiliminin giderek artıyor,"[9] söylencelerine rağmen Patrick Cockburn'un, "Cihatçılar yenildi mi?"[10] sorusuyla işaret ettiği güçler eklenmeli.

 

O HÂLDE

 

"Arap Baharı"nın "Game of Thrones/ Taht Oyunları"na evrildiği Ortadoğu'da "yıkıldığı iddia edilen düzen"in yeniden dizaynı gündeme getirilirken; "Arap isyanlarının" ardından rejimlerin egemen sınıfları kendilerini kısa sürede toparladılar. Mısır ve Tunus'ta eski "adamların" yerini yenileri aldı. Libya da malum üzere!

Arap İsyanlarının dalgası, arkasında düş kırıklığı bırakarak geri çekilirken; despot rejimlere karşı mücadele ile anti-emperyalist mücadele birleştirilmeden bir adım ileri atmak mümkün görünmüyor.

Kürtler ve Filistinlilerin mücadeleleri Ortadoğu'daki mevcut sömürgeci idari, siyasi haritayı zorluyorken; ezilenlerin yabancı güçlerden arındırılmış, toplumcu laiklik temelinde özgürlükçü ve eşitlikçi bir Ortadoğu özlemlerini hayata geçirecek enternasyonalist bölge politikanın yaratılmasına gereksinim var.

Emperyalist müdahaleciliğin etnik, dinsel, kültürel olarak parçaladığı Ortadoğu'daki kaosun çözümü ABD ve tüm emperyalistlerin ve Siyonizmin Ortadoğu'dan süpürülmesidir.

Bu kolay deği elbette; ama, imkânsız da değildir ve "Ortadoğu Devrimci Çemberi" şimdi her zamankinden daha acil gündem maddesidir.

 

18 Haziran 2023, 12:12:41, İstanbul.

 

N O T L A R

[1] Kaldıraç Dergisi, No:264, Temmuz 2023...

[2] Arkadaş Zekai Özger, Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası, Ve Yay., 10. Basım, 2022, s.62.

[3] Deniz Ülkütekin, "Lütfü Akdoğan: İktidar Şımarık, Diğerleri Cahil", Cumhuriyet, 18 Kasım 2018, s.11.

[4] Mehmet Ali Güller, "Ortadoğu'da Yeni Düzen", Cumhuriyet, 25 Mart 2023, s.7.

[5] Mehmet Şahin, "Orta Doğu'da Meşruiyet Krizi", Türkiye, 30 Mayıs 2021, s.14.

[6] Ergin Yıldızoğlu, "Çapraz Akıntılar Birleşirken", Cumhuriyet, 4 Nisan 2022, s.11.

[7] Melvin Goodman, "Ortadoğu Konsepti Eskisinden Farksız", Birgün, 18 Temmuz 2022, s.10.

[8] BMGK'nin 242 sayılı kararının ilk maddesinde İsrail silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği bölgelerden, yani Sina Yarımadası, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nden çekilmesi isteniyor. Dahası, BMGK'nin 497 sayılı kararında açıkça İsrail işgalinin yasadışı olduğu vurgulanarak şu görüşlere yer veriliyor: "İsrail'in Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ne yasalarını, yargısını ve yönetimini empoze etme kararı boş ve geçersizdir, uluslararası hukuki bir etkiye de sahip değildir." (Mustafa Kemal Erdemol, "ABD Başkanı Unutulan İşgali Neden Hatırlattı?", Cumhuriyet, 23 Mart 2019, s.7.)

[9] Ortadoğu ülkelerinde sekülerleşme eğiliminin giderek artıyor. Araştırmalara göre, din ile siyasetin birbirinden ayrılması için reform talepleri de giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. 'Deutsche Welle'den Jennifer Holleis'e göre, dini referanslara karşı sekülerleşmenin arttığını gösteren bu araştırmalardan biri Amerikan Princeton ve Michigan üniversitelerinin ortak araştırma ağı olan Arap Barometresi isimli çalışma. Söz konusu kamuoyu araştırması kapsamında Lübnan'da 25 bin kişiye dini eğilimleri soruldu. Elde edilen sonuçta ise geçen 10 yıl içinde kendini dindar olarak tanımlayan kişilerin oranının yüzde 43'e gerilediği tespit edildi. ("Ortadoğu Sekülerleşiyor", Birgün, 14 Şubat 2021, s.5.)

[10] Patrick Cockburn, "Cihatçılar Yenildi mi?", Birgün, 11 Şubat 2019, s.5.

 

  Bu yazı 2017 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 13 11 1 1 33 9 34 +24
2 Galatasaray 13 11 1 1 26 8 34 +18
3 Beşiktaş 13 8 4 1 20 15 25 +5
4 Adana Demirspor 13 6 2 5 24 13 23 +11
5 Trabzonspor 13 7 4 2 24 17 23 +7
6 Kayserispor 13 6 2 5 18 14 23 +4
7 Antalyaspor 13 5 4 4 17 13 19 +4
8 Kasımpaşa 13 5 5 3 21 25 18 -4
9 Çaykur Rizespor 13 5 5 3 11 17 18 -6
10 Hatayspor 13 4 4 5 21 18 17 +3
11 MKE Ankaragücü 13 4 5 4 19 19 16 0
12 Sivasspor 13 3 4 6 16 20 15 -4
13 Gaziantep FK 13 5 8 0 12 18 15 -6
14 Fatih Karagümrük 13 3 5 5 14 12 14 +2
15 Konyaspor 13 3 6 4 13 18 13 -5
16 Pendikspor 13 3 6 4 16 29 13 -13
17 Başakşehir FK 13 3 7 3 12 17 12 -5
18 Alanyaspor 13 2 7 4 9 21 10 -12
19 Samsunspor 13 2 9 2 10 21 8 -11
20 İstanbulspor 13 2 9 2 11 23 8 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 13 11 2 0 35 10 33 +25
2 Kocaelispor 13 9 2 2 24 13 29 +11
3 Bandırmaspor 13 7 2 4 17 7 25 +10
4 Göztepe 13 7 4 2 15 8 23 +7
5 Gençlerbirliği 13 6 2 5 17 13 23 +4
6 Bodrumspor 13 6 4 3 16 11 21 +5
7 Sakaryaspor 13 5 3 5 16 14 20 +2
8 Keçiörengücü 13 5 4 4 12 12 19 0
9 Çorum FK 13 5 6 2 20 16 17 +4
10 Erzurumspor FK 13 4 4 5 14 11 17 +3
11 Boluspor 13 4 5 4 11 14 16 -3
12 Adanaspor 13 5 8 0 12 18 15 -6
13 Manisa FK 13 3 5 5 15 15 14 0
14 Şanlıurfaspor 13 3 5 5 9 15 14 -6
15 Ümraniyespor 13 3 7 3 11 19 12 -8
16 Tuzlaspor 13 3 8 2 11 24 11 -13
17 Giresunspor 13 2 8 3 9 20 9 -11
18 Altay 13 1 10 2 7 31 5 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 14 12 2 0 30 8 36 +22
2 1461 Trabzon FK 14 9 2 3 26 8 30 +18
3 Van Spor FK 14 9 2 3 19 15 30 +4
4 Ankaraspor 15 7 2 6 19 11 27 +8
5 Bucaspor 1928 13 7 1 5 19 7 26 +12
6 Nazilli Belediyespor 15 8 5 2 22 20 26 +2
7 Yeni Mersin İdman Yurdu 14 6 3 5 19 13 23 +6
8 Ankara Demirspor 14 7 6 1 18 17 22 +1
9 Diyarbekir Spor 14 5 5 4 12 13 19 -1
10 Hes İlaç Afyonspor 14 5 5 4 9 11 19 -2
11 Karacabey Belediye Spor 14 4 6 4 10 10 16 0
12 Kırklarelispor 15 4 7 4 12 22 16 -10
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 14 4 9 1 13 19 13 -6
14 Bursaspor 14 3 7 4 12 24 13 -12
15 Serik Belediyespor 14 3 8 3 6 13 12 -7
16 Kırşehir Futbol SK 15 3 9 3 12 26 12 -14
17 Altınordu 14 2 7 5 15 17 11 -2
18 Zonguldak Kömürspor 13 2 7 4 12 19 10 -7
19 Adıyaman FK 14 2 9 3 10 22 9 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 12 9 0 3 23 5 30 +18
2 Kepezspor FAŞ 11 8 1 2 19 7 26 +12
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 11 5 1 5 11 6 20 +5
4 Edirnespor 11 5 3 3 17 9 18 +8
5 52 Orduspor FK 12 4 3 5 11 11 17 0
6 İnegöl Kafkas GK 11 5 4 2 10 11 17 -1
7 K.Çekmece Sinopspor 12 3 4 5 13 11 14 +2
8 Mardin 1969 Spor 11 4 5 2 13 11 14 +2
9 Kırıkkalegücü FK 11 4 5 2 9 11 14 -2
10 Talasgücü Belediyespor 11 4 6 1 13 17 13 -4
11 Gümüşhanespor 11 2 3 6 8 11 12 -3
12 Artvin Hopaspor 11 2 5 4 10 12 10 -2
13 Malatya Arguvanspor 11 2 6 3 6 10 9 -4
14 Karabük İdmanyurdu Spor 11 2 7 2 7 21 8 -14
15 Tarsus İdman Yurdu 11 1 7 3 6 23 6 -17
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/12/2023 Fatih Karagümrük vs İstanbulspor
 01/12/2023 Hatayspor vs Antalyaspor
 02/12/2023 Alanyaspor vs Konyaspor
 02/12/2023 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 02/12/2023 Adana Demirspor vs Samsunspor
 02/12/2023 Pendikspor vs Galatasaray
 03/12/2023 Kasımpaşa vs Gaziantep FK
 03/12/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 03/12/2023 MKE Ankaragücü vs Beşiktaş
 04/12/2023 Fenerbahçe vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/12/2023 Adanaspor vs Çorum FK
 01/12/2023 Kocaelispor vs Ümraniyespor
 02/12/2023 Keçiörengücü vs Sakaryaspor
 02/12/2023 Tuzlaspor vs Bandırmaspor
 02/12/2023 Boluspor vs Eyüpspor
 02/12/2023 Şanlıurfaspor vs Bodrum FK
 03/12/2023 Manisa FK vs Altay
 03/12/2023 Erzurumspor FK vs Gençlerbirliği
 03/12/2023 Göztepe vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2023 Altınordu vs Van Spor FK
 02/12/2023 Ankara Demirspor vs Hes İlaç Afyonspor
 02/12/2023 Bursaspor vs Esenler Erokspor
 02/12/2023 Nazilli Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 02/12/2023 Serik Belediyespor vs Kırklarelispor
 03/12/2023 Adıyaman FK vs Zonguldak Kömürspor
 03/12/2023 Ankaraspor vs Karacabey Belediye Spor
 03/12/2023 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Diyarbekir Spor
 03/12/2023 Bucaspor 1928 vs 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2023 İnegöl Kafkas GK vs Malatya Arguvanspor
 02/12/2023 Kepezspor FAŞ vs Mardin 1969 Spor
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. vs Gümüşhanespor
 03/12/2023 Edirnespor vs Tarsus İdman Yurdu
 03/12/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs Artvin Hopaspor
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 03/12/2023 Talasgücü Belediyespor vs K.Çekmece Sinopspor
 03/12/2023 Edirnespor - Tarsus İdman Yurdu Tarsus İdman Yurdu ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Edirnespor yenilmez
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. - Gümüşhanespor Aliağa Futbol A.Ş. ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Aliağa Futbol A.Ş. yenilmez
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK - Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Ayvalıkgücü Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI