Temel DEMİRER
  08-12-2022 12:02:00

ZÜBÜKZADE İBRAAMLAR'IN KORKUSUYDU AZİZ NESİN[*]

TEMEL DEMİRER

 

"Gülümsemek,

adaleti bozuk düzene,

sessiz bir küfürdür.

Gülümseyin."[1]

 

"Kendime öğüt"de, "uslanma hiç, hep deli kal/ büyüme sakın, çocuk kal," derdi.

"Bi bok bilmiyorsun. İşin kötüsü, bi bok bilmediğini de bilmiyorsun" diyen doğruluk, çalışkanlık ve vazgeçmeme simgesi; erdem timsali üstat mizahçıydı.[2]

"Böyle Gelmiş Böyle Gitmez" diyen 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ın, 'Zübük'ün müellifiydi.

"Zübük, kendi çıkarları için her yolu mubah sayan kişi..." "Bizim gibi avanaklar olduktan sonra, Zübük'ün bize ettiği az bile..." "Bizde bu kafa varken, bizim gibilerine bir değil, on Zübük az gelir..." "Bu Zübüklük bizde yaşıyor. Onları birer Zübük olarak yaratan bizleriz..." "Karşımıza bir Zübük çıkıyorsa, onun Zübüklüğünde bizimde bir parçamız var," diyen O; Zübükzade İbraamlar'ı korkulu düşüydü...

İş bu nedenle de coğrafyamız despotlarına fazla gelmiş; borçlu olduğumuz büyük kara mizah ustası ve "Her yazar, yalnız kendisi için yazar ve yalnız kendini yazar. Yazarlar her ne yazarlarsa kendilerini yazdıkları gibi, okurlar da her ne okurlarsa kendilerini okurlar," sözlerinin sahibiydi.

"Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur..." "Korkudan korkmadan düşünmek, insanları, iyi insan yapar..." "İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur..." "Göremeyeceğimiz günler için dövüştük kavgamızın şiir olması bundan," kararlılığı ile yaşayan O; bizi bırakıp gitmeden önce 'ölüme eğilmek'te, "ölüme değil/ sonsuzluğa gidiyorum/ orda dinleneceğim gönlümce/ yaşarken hiç mi hiç dinlenemediğim/ kalemim yine elimde/ kâğıtlarım da önümde/ son uykusunda düşecek başım/ sağlığımda hiç eğmediğim," demişti.

"Biz, işte buyuz! Yüzde altmışımız aptalsak, yüzde doksanımız da korkağız," ifadesinin haklılığı her seferinde teyit edilmişti, hâlen de ediliyor...

O; "Hudutsuz ve allahsız bir baştı o. Yoldaştı" diye anılanlardandı; Aziz Nesin'di.[3]

* * * * *

Dini eğitim almıştı, 11 yaşında hafızdı, Kur'an'ı ezbere biliyordu...

1935'de Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Ankara'da Harp Okulu'nu bitirip asteğmen oldu, üsteğmen rütbesindeyken -ordu malzemesini ihtiyacı olan bir köylüye verdiği için- "görev ve yetkisini kötüye kullandığı," suçlamasıyla askerlikten uzaklaştırıldı.

12 Ağustos 1947'de 10 ay ağır hapis ve 3 ay 10 gün de Bursa'da "emniyet-i umumiye nezareti" altında bulundurulma cezasına çarptırıldı...

"Delilik, en sağlam dokunulmazlıktır," diyen Aziz Nesin pek çok kez aç kaldı, hatta Bursa'ya sürgüne gönderildiğinde geceleri çöp karıştırdı...[4]

Eğilip bükülmesi, olması gerektiği gibi yaşadı/ yaşattı; "Herkesin bildiği gerçekleri açıkça söylemek bazen suç olur memleketin birinde..." diyerek anlattıp yazmaktan vazgeçmeyip ekledi:

"Hürriyet bizim memleketimizde bir gazete ismidir, bir de Anka kuşudur. Konuşmak korku... Yazmak korku..."

"Atla katır tepişir, olan eşeğe olur. Öyle zaman gelir, güçlüler birbirine girer, arada öküz bile başkan olur!"

"Yaşamak elbette güzel, hatta en güzel şeydir ama insanın onuruyla! Bağnazlığın, yobazlığın karşısında korkudan titreyip çamurlara bulanarak, çirkeflere sürünerek değil..."

"Güçlüysek rüyalar saçmadır, ama güçsüzsek saçma rüyanın etkisindeyizdir; fallar, şarkılar, niyetler, her şey başka bir anlam kazanır bizim için..."

"Toplum ne denli yozlaşır, aptallaşır, akılcılıktan uzaklaşırsa; o denli fizik ötesi gizli güçlere, cine, periye, büyüye, fala bağlanır. Bugün Türkiye, bu durumdadır..."

"Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz..."

"Kapitalizmin de doğası gereği ürettiği, üretmek zorunda olduğu korkunun ana kaynağı sermayedir. Kapitalizm, her zaman ve her yerde korku üretecektir. Çünkü sermaye korkaktır..."

"Kirli çevre insanı kirletir, kirli insanlar çevreyi kirletir..."

"Kimi iktidarlar, zorbalığı demokrasi diye yutturmaya kalkarlar..."

"Bugün savaş var ve insanlar ölüyor ve bunlara büyük devletler barış istemiş gibi görünerek gerçekte barış istemediklerini ortaya koyuyorlar. Çünkü silah satıyorlar..."

"Silahlanmaya ödenen para, dünyadaki açlık sorununun tamamen hâlledilmesi için gereken paranın yaklaşık 100 katıdır..."

"Aldatan kişinin cinsiyeti ne olursa olsun, medeni hâli şerefsizdir."

"Alıştın, nutukları dinleyip uyuyorsun. Sen böyle uyudukça, sanma ki sabah olur! Körler memleketinde, şaşı padişah olur!" vb'i sözleriyle Aziz Nesin -dedik ya!- devrimci bir mizah dehasıydı.

Toplam satışları 10 milyona yaklaşan 121 kitap yazdı. Eserleri çok sayıda dile çevrildi.

"Kur'an'a inanmam için aklımı yitirmem lazım." "Ben bir ateistim ve eğer bir gün Tanrı'ya inandığımı söylediğimi duyarsanız ciddiye almayın. Bunamışımdır," diyen O, Sivas ateşiyle sınanmışı.

"Ben hiçbir zaman dine karşı tavır almadım. Ne İslâmiyet'e ne başka bir dine... Tavır almayı doğru bulmuyorum," Aziz Nesin'e çok öfkelenip, Ona "dinsiz" diye "Kahrolsun Laiklik" haykırışları eşliğinde saldıranlar Onu diri diri yakmayı denediler.

Ancak O hep "Ödenemeyen" başlıklı şiirindeki gibiydi ve hep öyle kaldı:

"Ey benim halkım/ Ey benim eliaçık gözü kapalım/ Yüreği açık dili bağlım/ Ey benim en güzelim/ Ey benim en çirkinim

Yiyemedin yedirdin/ İçemedin içirdin/ Giyemedin giydirdin/ Okuyamadın okuttun/ Kendin üşüdün yağmurda karda/ Ama beni korudun

Varından değil yoğundan verdin/ Az az değil çoğundan verdin /Ah ne az ne az aldın/ Ama çok ne çok verdin/ En az aldın en çok verdin/ Almadan vermek sana özgü

Utanırım aldıklarım demeye/ Gücüm yetmez borcun ödemeye/ Bende hakkın çoktur halkım/ Değil böyle bir Aziz/ Bin Azizler olsa yetmez/ Aldığını vermeye/ Utanırım hakkını helal et demeye/ Dünya durdukça durasın halkım."

* * * * *

 "Eğer bir değil; birkaç Aziz Nesin'imiz olsaydı bugün ülke bunca gericiliğin, yobazlığın, pespayeliğin ağına düşmezdi,"[5] dedirten Aziz Nesin'de yaşamın tüm renkleri, tüm tatları vardır. Onun yazdıkları zengin bir laboratuardır. Uygulama bahçesidir. Yaşamın ta kendisidir. Aziz Nesin, Nasrettin Hoca'nın suretidir.

Ölümünün 24. yılında kurucu başkanı olduğu Türkiye Yazarlar Sendikası'nın (TYS) 'Halklara Mal Olan Aydınlar Unutulmaz' başlıklı açıklamasında; "O; soyadı kanunu çıktığında kendine 'Nesin' soyadını alacaktı, neden; çünkü o sıralarda bu sorunun yanıtının peşindeydi. İstedi ki; hayatı boyunca 'ne olduğunu' unuttuğu zamanlarda bu soyadı kendisini uyarsın, 'ne olduğu'nu ona hatırlatsın. O, bu sorunun yanıtını verdiğinde de yanıtının gereklerine göre yaşamayı ödev bildi. 'Neydi o?' Biz yanıtı onun yaşamına bakarak veriyoruz: Doğru bildiği yolda ısrarla yürüyen, kendiyle birlikte yürüyenlerin yoldaşı olmayı bilen, eğer yoldaşları kendini yalnız bırakacak olursa kendi başına yürümeyi göze almıştı,"[6] diye anılmayı hak eden Aziz Nesin, "İnsanı ve bütün dünyayı sevmiş olmanın bedelini ödeyen insanların ne ilkiyim, ne de sonuncusu..." derdi.

Aziz Nesin 6-7 Eylül utancından Sivas yangınına yaşa(tıl)dığı acılarla, öncü bir yazar, dirençli bir edebiyatçı, bir aydınlık öncüsüydü; aydın olmanın sorumluluklarını sarsarak, dürterek, öfkelendirerek, coşturarak yerine getiren bir insandı ve şöyle derdi:

"Şimdiye dek olduğu gibi, şimdi de haber veriyorum: Önceleri yavaş yavaş, ağır ağır, adım adım kötülük uçurumuna doğru giderken gittikçe hızlanarak şimdi koşar adım gidiyoruz. Olacak toplumsal depremin uğultularını duymaktayım... Çevremizde aptal aptal suçlu aramayalım. Aynaya bakalım. Aynamız yoksa bir durgun suya bakalım. Orada suçluyu göreceğiz. İş işten geçtikten sonra 'kendim ettim kendim buldum' demenin hiçbir yararı yok..."[7]

* * * * *

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin 'Şeytan Ayetleri'nin, Türkiye'de yasaklanmasına karar veren Bakanlar Kurulu'na karşı, aydın duyarlılığıyla itiraz ederek kitabın yayımlanmasını üstlenen

O günlerde Aziz Nesin sahibi ve başyazarı konumunda olduğu Aydınlık gazetesinde kitabın bazı bölümleri yayımlandı.

Yurtiçinden ve yurtdışından gelen tepkiler üzerine Nesin, Rüşdi'nin romanını yayımlamak istemesindeki amacının, yazarın davasına hizmet etmek ya da Türkiye'deki tutucuları kışkırtmak olmadığını belirten açıklamasını kaleme aldı.

Her dönemde her fırsatta hedef gösterilen Aziz Nesin'e karşı bu olayların ardından linç kampanyası başlatıldı. Ağır hakaretler, iftiralar ve tehditler Nesin'i yıldırmadı.

Aziz Nesin, 2 Temmuz 1993'de Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne gittiğinde günlerdir yayımlanan kışkırtıcı haberler de amacına ulaştı: "Sivas Aziz Nesin'e mezar olacak", "Şeriat isteriz", "Kahrolsun Aziz Nesin" diye bağıran gericiler, etkinliğe katılan aydınların kaldığı Madımak Oteli'ni ateşe verdi. Etkinliğe davetli olan 33 aydın ve iki otel görevlisi katledildi.

"Açık sözlüyüm, düşünürüm, düşündüğümü söylerim. Bundandır ki ömrümün uzun bir süresini ya hapishanelerde geçirdim ya ölümle burun buruna geldim. Ancak bir olay var ki yarası kapanmaz, kapanamaz" der usta, hatırladıkça burnunun direği sızlar.

Önce yağmalama sonra ise "Yakın ulan yakın" sesleri ve tekbirlerle çevredeki araçların ateşe verildiğini anlatır Nesin: "Ateşin kızıllığı, dumanın siyahlığıyla birleşip çevremizi sarmıştı. Bu kaçıncı öldürülüşüm bilmiyorum fakat ölüme en yakın olduğum anı artık görebiliyordum. Her şey 5-10 dakika içinde olup bitmişti. Aşağı taraftan korkunç çığlıklar gelmeye başladı. Bağırıldı, yardım istendi ve sonra sesler sustu. Artık sıra bendeydi. Kesin olarak ölüme hazırdım. Lütfi Kaleli birkaç kez 'Ölüyoruz abi' dedi. Dedim 'Ölüyoruz, öleceğiz. Başka çare yok'. Sonra dönüp Lütfi'ye 'Beni şu yatağa yatır, bu güruha kötü bir ceset vermek istemiyorum. Korkarak ölen bir adam gibi görünmeyeyim. Köşeye büzüşmüş bir adam gibi ölmeyeyim' dedim."

O sırada otelin önüne bir itfaiye aracı yaklaşır. İtfaiye merdivenlerinden inerken RP'li Meclis üyesi Cafer Özçakmak, "Asıl öldürülecek hayvan burada" diye bağırıp güruhun dikkatini oraya çekmeye çalışır. Sonrasını usta anlatsın:

"Tam kurtuluyorum derken artık Sırat Köprüsü'nde gibiydim. Devam etsem linç, geri dönsem cehennem vardı. Merdivenlerden inerken çökmüş hâldeydik. O sırada görevlilerden biri beni bileğimden çekerek kalabalığın ortasına attı. Yere düştüm, tekme ve yumruklarla vurmaya başladılar. Sonrasında polis arabasına kadar sürüklendim. Yaralı olarak kurtulmuştum ancak 35 can, yıllar sonra bile yeri doldurulamayacak onlarca değer katledilmişti."[8]

"Metin Altıok vardı içerde, Asım Bezirci, Behçet Aysan vardı.

Birimize bir şey olursa kalanlar ne yapar diye sorulduğunda, 'kalanlar, ölenler için şiirler yazar' denilerek bekleniyordu ölüm," diye anlatıyordu Aziz Nesin Madımak'ta yaşananları.[9]

Daha sonra da iddianamede olayların nedeni, "şenliklere katılanlar" olarak gösterildi. Aziz Nesin'in varlığıysa "eylemin hazırlayıcı sebepleri" arasında sayıldı.

Sivas Katliamı'ndan iki yıl sonra, yine bir temmuz gününde, söyleşi ve imza günü için gittiği İzmir'de kaybettiğimizde 80 yaşındaydı.

* * * * *

İyi ki yaşadı, öğretti...

Ona ilişkin notlarımızı 1986 tarihli 'Çocuklarıma' dizeleriyle noktalamak en doğrusu olacak:

"Diyelim ıslık çalacaksın ıslık/ Sen ıslık çalınca/ Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes/ Kimse çalamamalı senin gibi güzel.// Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın/ Senden önce kimse saymamış olmalı/ Senin gibi doğru ve güzel/ Hem dalgaları hem saymasını severek.// (...) Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun/ Düşün düşünebildiğince üç boyutlu/ Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya/ Sanki senden önce düşünen hiç olmamış.// Dalga mı geçiyor, düşler mi kuruyorsun/ Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum/ Düşlerini som somut görüp şaşsınlar/ Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler.//

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum/ Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz/ De ki bütün işe yarayanlar/ İşe yaramaz sanılanlardan çıkar."

 

 

N O T L A R

[*] İnsancıl Dergisi, Yıl:33, No:389, Aralık 2022...

[1] Aziz Nesin.

[2] Mehmet Deste, "Gülmece Ustası Aziz Nesin", Güney Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, No:94, Ekim-Kasım-Aralık 2020, s.50-71.

[3] Olcay Bağır, "Tam 12'den Aziz Nesin", Güney Dergisi, No: 101, Temmuz-Ağustos-Eylül 2022, s.16-17.

[4] Temel Demirer, "101. Yaşında Aziz Nesin Usta", 10 Eylül 2016... https://www.cafrande.org/101-yasinda-aziz-nesin-usta-temel-demirer/

[5] Zeynep Oral, "Aziz Nesin'i Anarken", Cumhuriyet, 5 Temmuz 2020, s.13.

[6] "Halklara Mâl Olan Aydınlar Unutulmaz", Cumhuriyet, 7 Temmuz 2019, s.14.

[7] Aziz Nesin, Aktaran: Öner Yağcı, Sivas Katliamı ve Bir Anadolu Bilgesi", Cumhuriyet, 3 Temmuz 2021, s.11.

[8] Olcay Bağır, "Madımak'ta Bir Aziz", Cumhuriyet, 2 Temmuz 2022, s.2.

[9] Mine Söğüt, "Ben Aziz Nesin...", Cumhuriyet, 2 Temmuz 2021, s.5.

 

 

  Bu yazı 4794 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir FK
 26/05/2024 Trabzonspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
 26/05/2024 Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK
 26/05/2024 Konyaspor 1 - 3 Galatasaray
 26/05/2024 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
 25/05/2024 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük 3 - 1 Samsunspor
 24/05/2024 Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Sincan Belediyesi Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI