Temel DEMİRER
  22-05-2024 08:49:00

MAFYA DÜZENİ VE SOL: SORU(N)LAR İLE SORUMLULUKLAR[*]

TEMEL DEMİRER

 

"Yalanı söküp atmadan gerçeği

dikmeye çalışma, tutmaz."[1]

 

"Mafya Düzeni ve Sol"a ilişkin soru(n)lara verilebilecek yanıtlara, "Mafya yasadışı kapitalizm, kapitalizm de yasal mafyadır!"[2] saptamasının altı ısrarla çizilerek başlanmalıdır.

Odak Dergisi (OD): Kriminal sektörün dünyada ve ülkemizdeki mali, politik, sosyal ve kültürel gücü hakkında fikir verebilir misiniz?

Temel Demirer (TD): Bu konuda yıllardır yazdım, yazıyorum: "Kara Para Kirli Savaş (Türkiye'de Mafya ve Devlet)";[3] "Mafya Narkoekonomi ve Susurluk/ Şemdinli";[4] "Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı";[5] "Mafya Cumhuriyeti";[6] "Uyuşturucu Cumhuriyeti";[7] "Narkopolitik ve Beşeri Sonuçları"nda[8] kaleme aldıklarımın ana fikri "burjuva hukuk(suzluğ)un", "yasadışı" ilan ettiği her şeyin kapitalist sermaye birikimi, serbest piyasa ve kâr için meşru ve de vazgeçilemez olduğudur!

Kapitalizm için bir sermaye birikimi (sömürü) sektörü olarak uyuşturucu "ticareti"nin ne demek olduğu İngiltere'nin 1832'de Çin'e karşı afyon savaşları gerçeğiyle tarihin belleğine kayıtlıdır[2] ve bu bağlamda kapitalizmin "uyuşturucu ile mücadelesi"(?), kocaman bir yalandır...

Bu her yerde, her zaman böyle olmuştur; olmaktadır ve olacaktır da; Latin Amerika vukuatındaki üzere: "Bir BM raporuna göre 2016-2022 arasında Latin Amerika'da cinayetler yüzde 400 artmış ve bunların yüzde 90'dan fazlası uyuşturucu trafiğiyle ilgili rekabetten kaynaklanıyormuş.[9] 

OD: Türkiye'de mafya ile kapitalist ekonomik ve politik sistem arası ilişki nasıl gelişti? 

Eski solcular arasında bir kısım insanın Çakıcı, Peker ve Ağca gibi mafyacılara katılmasını nasıl açıklayabiliriz?

TD: "Mafyasız Kapitalizm Ol(a)maz"[10] ve "Mafya, Siyaset, Sanat"[11] başlıklı yazılarımda ifade ettiğim üzere mafyaya dair ne yazarsanız yazın, mutlaka bir şeyler devletin ve kapitalist sermaye birikimi fiiliyatının gölgesinde kalacak, bırakılacaktır; "Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir," ifadesindeki üzere Edward Snowden'in!

O hâlde kapitalist devlet-siyaset-mafya üçgeninde veya ücretli kölelik rejimiyle mafyanın iç içe geçmişliği ya da sisteme kök salmışlığının nedenleri ya da malûmun ilanı mafyayı anla(t)mak sanıldığı kadar kolay olmayıp; çoğu zaman "soyut (denilen) iddia"ların labirentine mahkûm olacaktır!

Ancak altını ısrarla altını çizmekte yarar var: Mafya elbette, var olduğu tarihsel konjonktürün ekonomi-politikasından, sınıfsal egemenlik ilişkilerinden muaf olmadığı gibi, sınıflı sömürücü devletin de ileri karakollarındandır.

Mafya, devlet gücünü bir ölçüde yanına almadan ayakta kalamaz. Bunun için de politikacılardan dostlar edinir. Yargıçlarla, savcılarla ilişkiler kurar. Avukatları olması kaçınılmazdır. Polis müdürleri, polis şefleri, kilit noktadaki görevliler hep ilişki hedefindedir. Basında ellerinin olmasını çok isterler. Bu ilişkiler elbet gizlidir ve çeşitli yöntemlere başvurularak, ödemeler yapılarak, şantaja, gerekirse tehditlere başvurularak sağlanmaya, sürdürülmeye çalışılır. Bu destekler olmadan mafya ayakta kalamaz ve çalışamaz.

Eklemeliyim: Mafya, sadece sokakta çakallık yapan, haraç kesen lümpenler değil; bunun çok daha ötesidir. Yani devlet ile iç içe; ancak "devletten ayrı"(!) bir devletçiktir. Paranın olduğu her alandadır: Futboldan sanata, oradan da kapitalist sömürü/ talanın olduğu her yere!

Örneğin Sanem Altan'ın aktardığı gibi: "Sinan Engin'e sordum: 'Neden futbol, mafya ve sanat dünyası bu kadar iç içe, nedir bu ayrı dünyaların ortak noktası?' Bu soruya şaşırdı ama hiç duraksamadan cevap verdi, ceketini çıkartırken: 'Onlar birer işadamı'..."[12]

Mafyanın bundan daha iyi bir tarifi olabilir mi?!

Evet, kapitalizm koşullarında mafya bir nevi tekeldir. Hemen her sektörde hâkimdir. Resmiyette işler daha farklı işliyormuş gibi sunulsa da, hâkim grubun bilgisi dışında kimsenin fazla şansı yoktur; şansını zorlayanların sonu ise malûmdur!

Kapitalist hak(sızlık), hukuk(suzluk), adalet(letsizlik) tablosunun bir sonucu olarak mafya sadece sömürü ve şiddet dünyasına ait değildir. O aynı zamanda kültürel bir üründür. Tam da bunun için politik bir araç, ekonomik bir geçim kaynağı özelliği de taşırken; suç tekeli alanında -Susurluk, vd'leri gibi!- devletin hizmetindedir.

Özetle: Türk(ye) devlet geleneğinin "hikmet-i hükümet/sebeb-i devlet" terimleriyle kutsanan "derin (denilen)" tarihsel bağlantılarının Susurluk'tan, Şemdinli'ye uzanan bir "... 'Derin' -denilen- Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı"ndan duçar olduğu asla unutulmamalı; bunun bir ucunda da "İpsiz Recep"ler, "Yahya Kaptan"lar, "Topal Osman"lar, "Çatlı"lar, "Çakıcı"lar, "Yeşil"ler, yani mafyatik devlet yapılarının bulunduğunun altı özenle çizilmelidir

Bu gerçek, her yerde, örneğin Sedat Peker'in, her ay 10 bin dolar verdiği, çanta çanta para gönderdiği politikacı iddiasıyla ayan beyan ortadadır.[13]

Hayır; sakın ola onca cürümün faili, ağzından "Turan Birliği", "Türk-İslâm Sentezi" lafları düşmeyen Sedat Peker'in "matah bir şey" olmadığını "es" geçtiğimi sanmayın; o da, diğer yerli mafyözler gibi devletle arasındaki güçlü bağı, egemen ideolojiye de yaslanarak, kurmuş bir maşadır. Belki "hesabı şaşmış" bir maşa o kadar...

O maşalara "alet olan", "eklemlenen"ler de, bir zamanlar "solcu" olarak anılmış olsalar da artık "sol"la alâkâsı olmayan halk düşmanlarıdır! (Bir şey daha! Malûm "Sultanın köpeği sultandan daha tehlikelidir. Çünkü, sultan ısırmaz ama köpeği ısırabilir,"[14] diye uyarır Nizamülmülk...)

OD: Son yıllarda yabancı mafya gruplarının Türkiye'de hızla çoğalmasının sebepleri konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Mafya büyük şehirlerde sol potansiyelin yoğun olduğu bölgelerde nasıl gelişiyor? 

TD: Ortada bir beşeri çürüme söz konusu. Çürümeyi devrimciler örgütler ise bu yeni ya da başka bir dünya için imkândır. Aksi taktirde çürümenin karşı devrimci örgütlenmesi bir "Yeni Orta Çağ" tehlikesidir.

Konuya ilişkin olarak "Çürüyen Karşısında Yeni(lmeyen)" başlıklı yazımda ifade etmiştim:

Devasa bir çürümenin, "Uygarlık Kriz"nin daha doğrusu "Kapitalist Uygarlık Krizi"nin orta yerindeyiz. Bu tabloda sürdürülemez kapitalizmi, "Yeni Ortaçağ" olarak nitelemek, kimseye abartılı gelmemeli.

Evet sürdürülemez kapitalizm, "Yeni Ortaçağ"a kapı açtı; yabancılaştırma, eşitsizliklik, sömürü, talan ve yıkım ekseninde varlığını idame ettiren kapitalizm ile mafya bir bütünü oluşturuyor...

Örneğin Palermo Mahkemesi 17 Eylül 2009'da başlayan davada İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 1980'li yıllarda 'Publitalia' şirketinde ortağı olan, 1993'te ise lideri olduğu 'Forza Italia' partisinin kurucuları arasında yer alan Senatör Marcello dell'Utri'nin mafya ile ilişkileri konusu ele alındı...

1980'lerden 2000'lerin başına kadar organize suç örgütü 'Cosa Nostra'ya hizmet eden mafya itirafçısı Gaspare Spatuzza 6 Aralık 2009'da yargı karşısına çıktığı Torino'daki mahkemede, 1990'ların başında devlet-mafya ilişkilerine değinerek, Başbakan Silvio Berlusconi ve 'Özgürlükler Evi Partisi' milletvekili Marcello Dell'Utri'nin mafya ile ilişkili olduğundan söz ediyor...

'Temiz Eller' savcısı Antonio di Pietro, bloğundaki yazısında, Berlusconi hükümetini mafya kültürünü özendirmekle, İtalyan Başbakanı'nı mafyaya ev sahipliği yapmakla ve organize suç şebekelerinin birçok kurumda üst düzeylere sızmasına olanak sağlamakla suçladı...[15]

Verili hâle dair "Kapitalist Uygarlık Krizi: İnsan(lık) Hâl(ler)i ve Çürüme" başlıklı çalışmamda eklemiştim:

Kapitalist yabancılaşma labirenti, -tabir caiz ise- sıradan insanların en parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmanın çürüme kesiti.

İnsan(lık) ölüyor; sözünü ettiği can çekişmenin tanığı da bugünler.

İnsan(lar) hâlâ neler olduğundan bihaber; bunun bile farkında değiller. Daha da kötüsü umursamıyorlar. Çünkü kapitalist yabancılaşmanın insan(sızlığ)ı hiçbir şey feda etmeye yanaşmıyor. Oysa gerçek insan olmanın tek yolu fedakârlıktan, göze almaktan geçiyorken; bu gerçek unut(tur)uluyor. Dolayısıyla insan olmak/ ve kalmak duruşu da yok oluyor. Özetle artık sadece kapitalizmin köleleri var ve birileri paranın, diğerleri de parasızlığın kölesi durumundalar.

Söz konusu hâli José Saramago'nun"Aslında bizler okyanusun ortasında kalmış kazazedeler gibiyiz, ne yelkenimiz var ne pusulamız,"[16] diye betimlemesi ve Howard Zinn'ın, "Bütün dünya çürüyor. Su zehirli, hava kirlenmiş, siyaset çirkinleşmiş, toprağın bağırsakları dışarı uğramış, orman yağmalanmış, sahiller yok edilmiş, kasabalar yakılmış, insanların yaşamları mahvedilmiş," vurgusu ekseninde kavra(t)makta yarar var!

Bu durumda yaşamayı sürdürmek sadece nefes almayı sürdürmek olacaktır; insan(lık) tanımının yapılmadığı yerde, diğer tanımlar değersizleşir.

Burada durup altını çizmeli: Belirleyici olan görünen şey değil, insan(lık)la ilintili her şeyin iyice görülemeyip, öne çıkartılamamasıdır.

Özetle insan(lık) hayatını değiştirebilir. Yeter ki hayatının sadece ürün tüketmekten ve çöp üretmekten ibaret olmadığını kavrasın.[17]

Nihayetinde "Son yıllarda yabancı mafya gruplarının hızla çoğaldığı Türkiye'de", "Mafya büyük şehirlerde sol potansiyelin yoğun olduğu bölgelerde" gelişirken bizim dolduramadığımız alanlarda boy veriyor.

"Çürüyen Türkiye'nin Beşeri Krizi"nden[18] beslenen, "... 'Çürüme ve Korku'nun Türk(iye) İnsan(sızlığ)ı"[19] tablosunun sorumlusu, ona emek ekseninde müdahale edemeyen örgütsüzlük; "sol", bu yetmezliğin kefareti ödüyor.

OD: Sol hareketin mafyacılığa karşı mücadelesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Birkaç, "cesur kalem" ya da dik durup diklenen(ler) dışında, böyle bir mücadele var mı? Bir anımı aktarayım: Hanefi Avcı'nın, "Haliç'te Yaşayan Simonlar-Dün Devlet Bugün Cemaat"[20] başlıklı kitabının her yeri kasıp, kavurduğu ve "Hanefi Avcı'nın dürüst ve cesur sesine kulak verin!" mottosu dillerden düşmediği günlerdi.

Karaburun Bilimler Kongresi'ndeki bir tartışmada 'Hanefi Avcı'nın bir işkenceci, devletin istihbaratçısı olduğunu, vb'leri'ni ifade ettiğimde aldığım tepkileri ve bu tepkileri üst perdeden veren "solcuları", hiç mi hiç unut(a)mam...

"Sol" dediğiniz şeyin, o her ne ise, her şeyden devrimci olması ve düzen içi tüm komplikasyonlardan uzak durması gerek. Böyle olmadı mı? Ne denilebilir ki!

Lakin yine de, José Saramago'nun, "Gelecek yoksa şimdiki zaman hiç bir işe yaramaz, sanki hiç yokmuş gibi olur";[21] Salah Birsel'in, "Kötülüğe karışmadan kötülüğü kabul eden kişinin kötülüğü yapandan hiçbir ayrılığı yoktur. Kötülüğü görüp de protesto etmeyen kişi, kötülüğün yapılmasına yardımcı olur," uyarılarını da aktarmadan geçmeyeyim.

 

N O T L A R

[*] Odak Dergisi, Nisan 2024...

[1] Cenap Şahabettin

[2] Dario Betancourt-Maria Garcia, Arnd Schneider- Oscar Zarate, Herkes İçin Mafya, 2011.

[3] Sibel Özbudun-Temel Demirer, Kara Para Kirli Savaş (Türkiye'de Mafya ve Devlet), Özgür Üniversite Yay., 1996.

[4] Sibel Özbudun-Temel Demirer-Jean Claude Grimal-Guilemette de Vericourt, Mafya Narkoekonomi ve Susurluk/ Şemdinli, Ütopya Yay., 2006.

[5] Sibel Özbudun-Temel Demirer, "Derin" Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı, Ütopya Yay., 2006.

[6] Temel Demirer, "Mafya Cumhuriyeti", Ülkede Gündem, 20 Ağustos 1998/ Özgür Politika, 21 Ağustos 1998/ İktibas Dergisi, Yıl:16, No:237, Eylül-1998.

[7] Temel Demirer, "Uyuşturucu Cumhuriyeti", Ülkede Gündem, 27 Ağustos 1998/ Özgür Politika, 28 Ağustos 1998/ İktibas Dergisi, Yıl:16, No:238, Ekim-1998.

[8] Temel Demirer, "Narkopolitik ve Beşeri Sonuçları", Kaldıraç Dergi, No:272, Mart 2024.

[9] 'Homicide and organized crime in Latin America and the Carribean -2023', aktaran: Ergin Yıldızoğlu, "Konumuz Parçalanma-2", Cumhuriyet, 4 Mart 2024, s.9.

[10] Temel Demirer, "Mafyasız Kapitalizm Ol(a)maz", PİRHA röportajı, 31 Mayıs 2021... https://temeldemirer.blogspot.com/2021/06/mafyasiz-kapitalizm-olamaz.html

[11] Temel Demirer, "Mafya, Siyaset, Sanat", Kaos Çocuk Parkı Dergisi, Yıl:1, No:2, 2022... https://temeldemirer.blogspot.com/2022/09/mafya-siyaset-sanat.html

[12] Sanem Altan, "Artık Yenilmeyiz", 24 Aralık 2001, http://arsiv.sabah.com.tr/2001/12/24/s16.html

[13] İpek Özbey, "Erdal Atabek: Toplum Sedat Peker'i Neden Merak Ediyor?", Cumhuriyet Cumartesi, 26 Haziran 2021, s.5.

[14] Nizamülmülk, Siyasetname, çev: Nurettin Bayburtlugil, Dergah Yay., 1987.

[15] Temel Demirer, "Çürüyen Karşısında Yeni(lmeyen)", Kaldıraç, No:121, Mayıs 2011... https://temeldemirer.blogspot.com/2012/04/curuyen-karsisinda-yenilmeyen1.html

[16] José Saramago, Görmek, çev: Aykut Derman, Can Yay., 2008.

[17] Temel Demirer, "Kapitalist Uygarlık Krizi: İnsan(lık) Hâl(ler)i ve Çürüme", Rojnameya Newroz, Nisan 2024... https://rojnameyanewroz3.com/kapitalist-uygarlik-krizi-insanlik-halleri-ve-curume/

[18] Temel Demirer, "Çürüyen Türkiye'nin Beşeri Krizi", Kaldıraç Dergisi, No:273, Nisan 2024...

[19] Temel Demirer, "... 'Çürüme ve Korku'nun Türk(iye) İnsan(sızlığ)ı", Rojnameye Newroz, Temmuz 2023... https://temeldemirer.blogspot.com/2023/10/curume-ve-korkunun-turkiye-insansizligi.html

[20] Hanefi Avcı, Haliç'te Yaşayan Simonlar-Dün Devlet Bugün Cemaat, Angora Yay., 2010.

[21] José Saramago, Körlük, Çev. Işık Ergüden, Kırmızı Kedi Yay., 2022, s.257.

 

  Bu yazı 1393 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/08/2024 Alanyaspor vs Eyüpspor
 09/08/2024 Antalyaspor vs Göztepe
 09/08/2024 Bodrum FK vs Gaziantep FK
 09/08/2024 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 09/08/2024 Fenerbahçe vs Adana Demirspor
 09/08/2024 Galatasaray vs Hatayspor
 09/08/2024 Kasımpaşa vs Konyaspor
 09/08/2024 Samsunspor vs Beşiktaş
 09/08/2024 Sivasspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI