Sibel ÖZBUDUN
  15-02-2023 21:42:00

6 ŞUBAT 2023 DEPREM FELAKETİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER

 

"Acı çekmiş hiç kimse

artık eskisi gibi değildir."[1]

 

Deprem oldu: "Mücahitler"in müteahhit olduğu coğrafyamızda "Geliyorum" diye haykıran felaket, "Kader" falan değil, faili hiç de meçhul olmayan bir cinayetti.

Yüksel direnişçisi mimar Alev Şahin'in, "Kalitesiz beton kullanan şirkete ceza kestiği" için işten atıldığı coğrafyamızda 6 Şubat 2023'de 04.17'de 7.8 şiddetinde ve 13.24'de 7.5 şiddetinde iki depremin etkisi 80 bin kilometrekareden fazla bir alana yayıldı, 13.5 milyon nüfusa sahip 10 kent ağır şekilde etkilendi.

Oysa yerbilimcilerin yıllardır dile getirdiği ve iktidarın şaşmaz biçimde sürekli kulak ardı ettiği uyarılar bir yana,  en son faciadan üç gün önce bir deprem olasılığına Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çekmişti; lakin fay hatlarıyla bezeli coğrafyamızda yöneticilerden yine aldıran olmadı. Hele ki AFAD...

Friedrich Nietzsche'nin, "Benim ağzım, sizin kulaklarınıza göre değil," satırlarını hatırlatır biçimde Prof. Dr. Naci Görür'ün uyarılarına ilgisiz kalan AFAD'a dair, Maden Mühendisleri Odası'nın raporunda, depremdeki temel sorunlar arasında "AFAD'ın geç harekete geçmesi ve diğer kurumların çalışmasının engellenmesi"ne[2] dikkat çekiliyordu.

Burada durup AFAD'ın Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu'nun özgeçmişi bir göz atmak çok şeyi özetler:

1972 K. Maraş'ta doğumlu Palakoğlu, 1990'da Afşin İmam Hatip Lisesi'ninden mezun olup, aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başlayıp; 1995'te mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı alanında yüksek lisansa başladı, onu da 1998'de bitirdi.

2011'de Türkiye Diyanet Vakfı genel müdür yardımcısı oldu; 2012'de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü'ne atandı; 2016-2017 kesitinde Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu üyeliklerinde bulundu; 2016'da Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık müşavirliğine atandı; 2016-2017 kesitinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri genel müdürüydü.

Ardından 15 Mart 2018'de AFAD başkan yardımcısı olarak atandı; ayrıca da 2019'dan beri AFAD Gençlik ve Spor Kulübü'nün başkanı idi.[3]

Yani bilim insanlarının yıllardır en kalabalık kentlerinde yaklaşan tehlikeler konusunda uyarı üzerine uyarı yaptığı bu deprem ülkesinde, doğal afetlerle baş etmesi beklenen kurumun yöneticisinin depremle, afet yönetimiyle, bunlardan geçtik, afetzedelerin sağlık, barınma, doyurulma, hijyen vb. acil gereksinimlerini karşılamaları konusunda en ufak bir eğitimi yoktu!

Pozisyonu itibariyle liyakat sorunu olduğu şüphe götürmeyen şahsa ilişkin olarak Maden Mühendisleri Odası raporunu dikkate almamak mümkün mü?

Dahası var: Diyanet'in bütçesinde yüzde 56.6'lık artış yaşanırken, personel eksikliği resmi verilerle ortaya konulan AFAD'ın bütçesi, 2023'de yüzde 33.6 makaslandı.[4]

Daha net bir ifadeyle bütçesi 2.5 Milyar TL olan AFAD'ın güncel görevi "Deprem bölgesindeki 3.000 enkazda mahsur kalan yaklaşık 90 bin kişinin hayatını kurtarmak" iken; yine bütçesi 36 Milyar TL olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel görevi de, "Hayata tutunmaya çalışarak AFAD'ı bekleyenlere sela okumak"tı![5]

"Selâ okuyarak", "Kader diyerek" deprem gerçeğini gölgelemeye kalkışan coğrafyamızdaki iktidarların rantçı imar afları ile malûl politikalarını bilmeyen yok gibiyken; 22 Haziran 1948 Saka Hükümeti'nden, 1954 Seçimi'den önceki düzenlemeye; 15 Mayıs 1976 Gecekondu Affı'ndan, 26 Mayıs 1987'dekine; 18 Temmuz 2001, 31 Mart 2003, 8 Temmuz 2005 ve Haziran 2008'deki seçim öncesi İmar Affı'na uzanan marifetler de bugünlerdeki yıkımın önünü açmıştır.

Belki o kadar gerilere gitmeye de gerek yok; salt AKP'nin iktidar olduğu 21 yıl boyunca 5 kez imar affı çıkartıldı: 2003, 2005, 2012, 2015, 2018 yıllarında...[6] (Depremin vurduğu 10 ilde 2018 affıyla 294 bin güvencesiz konut, imar affıyla yasal koruma altına alınmış!)

Biliniyor: AKP iktidarı neo-liberal rüzgârı arkasına alıp temsilcisi olduğu Anadolu sermayesini palazlandırmaya giriştiğinde, hem içeride hem de dışarıda, inşaat sektörüne odaklanmıştı. Üretken sektörler haraç mezat satılıp tasfiye edilirken, iktidarın her türlü desteğiyle inşaat firmaları "Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Asya steplerinden Afrika çöllerine..." ihale peşinde koşturuyordu. Tabii yurtiçinde de... Otomobilini satan, müteaahitliğe başladı. Çarpıcı bir rakamla, Almanya'da müteahhit sayısı 3 550 iken 2020 yılı itibariyle Türkiye'de müteahhit sayısı 453 497 idi...[7]

Şimdi burada birisi kalkıp da, "Bu neden sürekli benim başıma geliyor" diyorsa, bir şaman öğretisinin, "Ders, sen öğrenene kadar devam eder," uyarısını anımsatmakta yarar olduğu kanısındayız.

Kimilerine çok klasik bir şablon gibi gelse de, malumun ilanı olduğu üzere, deprem değil, rant(çı) öldürür ve bugünlerde de böyle olmuştur.

Bu konuda tedbirler alıp, "halkın yaralarını sarması gerektiği"nden söz edilen devletin aldığı önlemlerden birisi, bazı gazete ve kişilerin Twitter hesaplarının kapatılmasını talep edip, Twitter'a erişimi kanallarının daraltarak, dışarıdaki kurtarma ekiplerine ulaşmaya çalışan enkaz altındakilere ve aşağıdakilere yardım etmek için çırpınan gönüllülere darbe vurmak olmuştur.

Öteki hizmetlerin ağırlığı, yetmezliği de bir diğer önemli bahistir.

"Kaynak yok" mu... dediniz!

Hadi canım sen de; Önder Algedik'in ifadesiyle, "Deprem vergileri nereye gitti?"[8] Duble yol mu yaptınız? İyi de o paraları depremlere karşı önlem almak için toplamamış mıydınız? Nasıl yaptınız bunu?!

Hatırlatalım: Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden 17 Ağustos 1999 Gölcük ile 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla o yıllarda çeşitli vergiler getirildi. Bunlar, Ek Gelir Vergisi, Ek Kurumlar Vergisi, Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Özel İletişim Vergisi'nden oluşuyordu. Cep ve sabit telefon, dijital ve kablolu TV yayınları ile internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi, daha sonra kalıcı hâle geldi.

24 yıldır alınmaya devam edilen Özel İletişim Vergisi'nden toplam 88 milyar lira gelir elde edildi. En fazla gelir ise 2022'de sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2022'de bu vergiden 9.3 milyar lira gelir sağlandı. 2021'de ise Özel İletişim Vergisi'nden 6.6 milyar lira gelir sağlanmıştı. Şimdiye kadar toplanan milyarlarca liralık bu verginin ne kadarının yapıların güçlendirilmesi için kullanıldığı ya da depreme hazırlık için kullanılıp kullanılmadığı soruları ise hükümet tarafından yanıtsız bırakıldı.[9]

Kaynak mı yok? Kaynak dağılımında birincil olması gereken halk sağlığıdır. Ancak bütçe görüşmelerinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin verdiği bilgiye göre, uçaktan atılan bir adet akıllı bombanın maliyeti 7.5 milyon liradan başlayıp 22 milyon liraya kadar çıkıyor![10]

Görüldüğü üzere, sorun "kaynak yetmezliği" hatta "felaketin boyutunun büyüklüğü", "beceriksizlik, yetersizlik, vb." değil, "tercih"te yatmaktadır. Halk sağlığı/ esenliği, kamu yararı, yurttaşların can güvenliği vb. yerine kâra, ranta öncelik veren, son derece "sınıfsal" bir tercih...

Bunun karşısında ise, ezilen/ sömürülen sınıfların "tercih"i yer almıştır. Enkaz altında kalanları kurtarabilmek için tırnaklarıyla yıkıntıları kazımak, afetzedelerin yaralarına derman olmak,  onlarla bir sıcak çorbayı paylaşabilmek için haberi aldıkları ilk saatlerden itibaren deprem bölgesine koşan, yaşadıkları kentlerde dayanışmayı örgütleyen, kıt kanaat imkânlarını seferber eden emekçilerin "tercih"i... Oteller kârlarından olmasın diye üniversiteleri kapatan "tercih"e karşı evlerini, aşlarını depremzedelerle paylaşıma açanların "tercih"i...

Bu çok değerli... Ama Dinar ve Gölcük depremlerinden bu yana uğradığımız afetlerde canla başla dayanışmaya koşan devrimciler, sosyalistler, sorunun "insani yardım/dayanışmanın ötesinde olduğunu görmeleri gerekiyor. Evet, sorun, politik... Coğrafyanın yazgısını çizen "tercih"leri değiştirme meselesi, "kâr/rant" odaklı bir sistemi "insan/kamu yararı" odaklı bir sistemle değiştirebilme meselesi...

Kimse, ama hiç kimse kapitalizmin yıkıcılığını "es" geçmeden; deprem acılarına, Cahit Sıtkı Tarancı'nın, "Efkâr ettiğimiz şey memleketin hâlidir/ Sanmam hemşehrim sanmam bundan acısı olsun," perspektifiyle eğildiğimizden şüphe etmesin...

Kolay mı? Edip Cansever'in, "Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar/ Ve dağılmış pazar yerlerine memleket," dizelerindeki üzeredir her şey...

İşte bu bilinç ve bu duyarlılıkla deprem yıkımına dair acil önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz:

- Hazineden siyasi partilere ayrılan 4 milyar 515 milyon TL milletin parası depremzedelere dağıtılsın.

- 1.000 küsur odalı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi/ Sarayı depremzedelere açılsın.

- Üniversite yurtları yerine, -İBB verilerine göre- İstanbul'da boş durumdaki 1 milyon 800 bin konut[11] deprem mağdurlarının hizmetine açılsın.

- Depremde yıkılan binaların müteahhitleri ile binalara ruhsat verenler yargılansın.

Şimdi söylenecek hiçbir yalanın kalmadığı ufukta, bir kez daha yalanlara prim vermeyip, Albert Einstein'ın, "Problemleri onları üreten kafalarla çözemeyiz," uyarısını kulağımıza küpe ederek; Nihat Behram'ın, "Haykır acını ey halk, baş eğme haykır/ Bir yol kavşağındasın ve ancak/ Yaraların, haykırışlarla onarılır," dizelerini haykırmalıyız!

Unutulmasın: "Susmak, bugüne dek yaşamak zorunda kaldığımız şeyleri saklamaktır"![12]

"Son söz" de, "Söyleyeceklerim bu kadar kısa ve derin..." vurgusuyla Cemal Süreya'dan:  "Umut'un içinde mut varsa,/ umutsuzluğun da içinde umut"!

 

12 Şubat 2023 17:49:33, İstanbul.

 

N O T L A R

[1] Cesare Pavese.

[2] https://odakdergisi2.com/maden-muhendisleri-odasi-raporuna-gore-temel-sorun-afadin-gec-harekete-gecmesi-ve-diger-kurumlarin-calismasinin-engellenmesi/

[3] https://www.diken.com.tr/afad-genel-muduru-ismail-palakoglunun-ozgecmisi-goz-kamastirdi/

[4] Mustafa Mert Bildircin, Birgün, 10 Şubat 2023.

[5] Ayşe Hür, @HurAyse, 6 Şubat 2023

[6] Binali Tercan, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm sayfa=mimarlik&DergiSayi=417&RecID=4520

[7] Mustafa Balbay, https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mustafa-balbay/turkiyede-muteahhit-sayisi-453-bin-497-almanyada-3-bin-550-1716733

[8] https://www.muhalif.com.tr/haber/onder-algedik-deprem-vergileri-nereye-gitti-109799

[9] Mustafa Çakır, https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/deprem-sonrasi-yine-o-soru-gundemde-toplanan-vergiler-nerede-2048991

[10] https://www.avrupademokrat2.com/akpli-canikli-acikladi-ucaktan-atilan-bir-akilli-bombanin-maliyeti-22-milyon-lira/

[11] Engin Bozkurt, https://www.birgun.net/haber/kader-degil-cinayet-imar-affeder-deprem-affetmez-421032

[12] Louis Althusser, Tutsaklık Güncesi, çev: Esra Özdoğan, Can Yay., 1999.

 

 

  Bu yazı 1207 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 25 4 4 73 26 79 +47
2 Fenerbahçe 33 23 5 5 82 39 74 +43
3 Beşiktaş 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 33 18 6 9 70 41 63 +29
5 Başakşehir FK 33 15 10 8 45 34 53 +11
6 Trabzonspor 33 15 12 6 54 48 51 +6
7 Konyaspor 33 12 8 13 45 36 49 +9
8 Kayserispor 33 15 14 4 54 57 49 -3
9 Fatih Karagümrük 33 11 11 11 69 62 44 +7
10 Alanyaspor 34 11 15 8 52 62 41 -10
11 Kasımpaşa 33 11 15 7 40 52 40 -12
12 MKE Ankaragücü 33 11 16 6 40 47 39 -7
13 Antalyaspor 33 10 15 8 43 51 38 -8
14 Sivasspor 34 10 17 7 44 53 37 -9
15 İstanbulspor 33 10 18 5 40 61 35 -21
16 Giresunspor 33 8 15 10 37 56 34 -19
17 Ümraniyespor 33 6 18 9 44 59 27 -15
18 Gaziantep FK 33 6 20 7 31 63 25 -32
19 Hatayspor 33 6 22 5 19 74 23 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/05/2023 Alanyaspor vs Kasımpaşa
 30/05/2023 Fatih Karagümrük vs Kayserispor
 30/05/2023 Fenerbahçe vs Antalyaspor
 30/05/2023 Giresunspor vs Trabzonspor
 30/05/2023 İstanbulspor vs Adana Demirspor
 30/05/2023 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 30/05/2023 Sivasspor vs Konyaspor
 03/06/2023 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 03/06/2023 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI