Sibel ÖZBUDUN
  31-07-2023 20:31:00

KADİR CANGIZBAY'IN ARDINDAN[*]

SİBEL ÖZBUDUN-TEMEL DEMİRER

 

"Gerçek değer;

gelmesi boşluk dolduran değil

gitmesi boşluk yaratan."[1]

 

"Eğer tanrı varsa ve aklı da varsa benim canımı almaz," diyen Prof. Dr. Kadir Cangızbay'ı, 76 yaşında kaybettik...

Onun şahsında, coğrafyamız neyi kaybettiğinin farkında mı?

Buna dair bir şey söyleyebilmemiz mümkün değil belki; ama Onu -"farklılıklarımız" ile- seven biz, "Anan öle ölüm" demeden edemiyoruz...

* * * * *

Üniversite'deki ilk dersinde öğrencilerine, "Dünyada kaç milyar insan yaşıyor? Siz onlar arasında en şanlısı azınlıksınız! Çünkü siz benden dersler alacaksınız" vurgusu ile not alan öğrencilere hitaben "Not yazdıran hoca hoca değildir, not alan talebe ise talebedir ama adam değildir" diyecek kadar kural tanımazlığıyla müsemmaydı...

"Rakı içmeyin, üzüm yiyin diyen kişiye tekerleği de yasaklamaları lazım. Madem her şey doğal olacak," vurgusundaki üzere dobra ve kafasına eseni yapandı.

Kolay mı?

O nev'i şahsına münhasırdı; "çelişki"leri de Onun mütemmim cüzü sanki. Ancak bunda şaşırtıcı bir şey de yoktu; malum üzere "En bilge insan, içinde çelişkileri bol olan."dı,[2] "çelişkileri olmayan bir düşünür duyguları olmayan bir aşığa benzer"di.[3]

* * * * *

 "Entelektüellik bilgi gerektirir; ama bu yetmez dedik; zira bu işin bir de ahlâki bir boyutu vardır ki, bu boyut için gerekli olan iradedir ve işin içine irade giriyorsa/ iş iradeyi de gerektiriyorsa, burada bir eylem var demektir. Entelektüel tavır aynı zamanda bir eylemdir. Eylem niteliği taşımıyorsa ne denli bilgiyle temellendirilmiş/ donanmış/ süslenmiş olursa olsun, tavır entelektüel değildir ve adama, işte o zaman 'entel' denir," notunu düştüğü meselede aydın olmanın hakkını verendi.

'Birgün'deki yazısında, "Türkiye, insanın yaşadığını sanmak için beyinsiz; yaşayabilmek için de ahlâksız olmak zorunda olduğu bir ülke hâline getirilmiştir"...

"Türkiye artık 'cumhuriyet' değil; yani artık 'halkın olan', 'halkın olan şey', yabancı dildeki karşılığıyla 'res(şey)-publica (kamusal, halka ait)' değil"...[4]

"TBMM Başkanları var; 2015'ten sonra birkaç sene Meclis'i de yönetti. Bu adam hem başkanlık zamanında, hem de bu yakınlarda mealen şunu söyledi: 'Anayasamız biraz dindar olmalı.' Sen kimsin be adam; ya da senin gibilere 'adam' denilebilir mi ki: Benim ve de herkesin dinine, inancına ya da inançsızlığına karışma hadsizliğini nereden buluyorsun?"[5]

"Millet olarak mı kalacağız, yoksa 'dar-ül harp' unsurlarına mı dönüşeceğiz?"[6]

"Beş yüzyıllık bir gecikmeyle, biz de Engisiyon'u yaşamaktayızdır artık," diyecek kadar cüretkâr ve gözünü budaktan esirgemeyen aydındı.

* * * * *

Aydın ne bir allame-i cihan, ne de okuyup yazmış bir malumatfuruştur. O, "Beni sokmayan yılan bin yaşasın"; "Her koyun kendi bacağından asılır" demeyen muhalif bir duruştur;  Jean-Paul Sartre'ın, "Aydın, üzerine vazife olmayan şeyleri iş edinendir," ifadesindeki üzere...

Aydın Dreyfus Davası'nda 'İtham Ediyorum' diye haykıran Émile Zola'dır örneğin; ama asla -iktidarın diliyle konuşan- Alev Alatlı değildir!

Aydın olmanın ilk adımı onun akıl sahibi bir varlık olmasıdır. Akıl bilgi üretmeye yarar. İkinci adım, akıl sahibi kişinin bilgi üretmesidir. Bilgi realiteyi anlamak ve açıklamak için gerekli olan bir araçtır. Realiteyi bilince çıkran varlık ona karşı sorumludur aynı zamanda. Bilmek sorumlu olmayı gerektirir, sorumluluk da yanlış giden bir şeylere "Hayır" deyip, müdahale etmektir...

"Bilen" ama müdahale etmeyen, karşı çıkmayandan aydın ol(a)maz. Çünkü aydının bilinçli eylemi ahlâkı/ vicdanıdır.

* * * * *

Ankara Özgür Üniversite'deki ortak mesaimiz Onun nasıl bir aydın olduğunu bize ve herkese öğreten pratiğiyle Louis Althusser'in, "Düşünmek yalnızca aydınlara, üniversite gibi kurumlara bırakılamayacak kadar ciddi bir meseledir,"[7] saptamasını ya da Paul Valéry'nin, "Düşünür; yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş şeylerin asla yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kimsedir," sözlerini hatırlatmıştı hepimize...

"Nasıl" mı?

12 Eylül 1980 Darbesi'ni ve YÖK'ü protesto için uzun yıllar doçentlik ve profesörlük unvanı almayı reddetmişti örneğin...

Anarko-sosyalist sosyologumuz "aykırı" idi; etkilendiği düşünürler arasında Cemil Meriç, Saint Simon, Auguste Comte,  Georges Gurvitch, Karl Marx, Friedrich Engels, Pierre-Joseph Proudhon, Mihail Bakunin ve Lev Troçki gibi düşün ve siyaset insanları vardı.

Coğrafyamızda özyönetim ile anarko-komünizmi ilk ele alanlardandı[8] ve Onun için "teori tecessüs ile kurulur"du.

Mete Kaan Kaynar'ın, "Kadir Cangızbay'ı bir cümle ile tanımlamam gerekseydi onu 'akademinin Can Yücel'i' diye tanımlardım,"[9] betimlediği Hocayı anlamak, "Anarşi ve Özgürlük" ekseninde mümkünken; "Yüzünden eksik etmediği muzip çocuk tebessümü ve elbette insanın bir anda yüreğini ısıtıveren samimiyetiyle Cangızbay, Türkiye üniversitelerinin görüp göreceği en sui generis, en müstesna, en renkli, en muzip ve hiç tartışmasız en entelektüel simalarından birisi"ydi.[10]

O, küfrü asla esirgemeyendi; Fransa'ya hiç gitmemiş Fransa hayranıydı; "Karl Marx'ı, Friedrich Engels'i yerden yere vurmakta beis görmezdi"![11]

Hitler'e duyduğu nefretten ötürü Almanca öğrenmeyi ret ettiği söylenen O;  okula gidip gelirken eski bir bisiklet kullanan Citroen hayranıydı.

Akademi'deki, paslı bisikletine binen anarşistti. Sigara elinde derse girer, çakmak kullanmadan sigarayı sigarayla yakarak, ders bitene kadar yaklaşık iki paket bitirirdi.

Lafı esirgemeden, döndürüp dolaştırmadan, dobra dobra söylerdi; liberal -müsveddesi!- Atilla Yayla ile atışmalarıyla maruftu.

Aklından geçeni en açık şekilde söyleyenlerdendi; "Ne yapacağımızı bilmesek bile, ne yapmayacağımızı biliyoruz," Onun sözüydü.

Putperest karşısında putkırandı; kendine has olgulara yüzeysel bakmayıp, altındaki anlamları, düşünceyi arardı.

"Yenilmek haksız olmak anlamına gelmez"; "Fanatiklik, bizatihi bir suç; hem de bir insanlık suçudur," diyen Onun açısından "Cesaret, korkmamak değil; korkmayı göze alabilmek"ti.

Farklıydı, sigara içişiyle, motorlu bisikletiyle ve kimsenin gerçek anlamda konuşmayıp sadece konuşuyormuş gibi yaptığı utanç dolu akademi tablosunda O, bir mucizeydi.

Emekli olmamış, emekli "edilmişti"! Emekli öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmek istemesine karşın kamu yönetimi talebine sırt dönmüştü.

* * * * *

Metin Altıok'un, "Gözlerim çok zamandır yalnızlığın tekinsiz tüneği" dizelerindeki üzere onurlu/ örnek hayatını noktalayan Onun ardından Hocamıza en çok yakışan, Behçet Aysan'ın, "gidiyorum/ bu şehri, bu yağmuru, bu düşleri,/ bu aşkı, bu kavgayı, bu kederi/ size bırakarak"; Ahmet Telli'nin, "yasak bir kavgada olunmalı/ yoksa ne değeri kalır ömrün" dizeleridir...

 

26 Temmuz 2023, 15:26:43, Çeşme Köyü.

 

N O T L A R

[*] Avrupa Demokrat, Temmuz 2023...

[1] Özdemir Asaf.

[2] Friedrich Nietzsche, Hayat Dediğin Nedir ki?, çev: Erkan Aslan, Zeplin Kitap, 2015..

[3] Søren Kierkegaard, Kendinizi Sevmeyi Unutmayın, Aforizmalar, çev: Emre Murat Bozer, Aylak Adam Yay., 2016, s.23.

[4] Kadir Cangızbay, "Türkiye Artık 'Cumhuriyet' Değil, 8 Mayıs 2022... https://tele1.com.tr/turkiye-artik-cumhuriyet-degil-617309/

[5] Kadir Cangızbay, "Laiklik Düşmanlığı İnsan Düşmanlığıdır", 30 Kasım 2021... https://tele1.com.tr/laiklik-dusmanligi-insan-dusmanligidir-517098/

[6] Kadir Cangızbay, "Millet mi Kalacağız, Yoksa Ümmet'e mi Dönüşeceğiz?", 4 Temmuz 2022... https://tele1.com.tr/millet-mi-kalacagiz-yoksa-ummete-mi-donusecegiz-655271/

[7] Louis Althusser, Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, çev: İsmet Birkan, Can Yay., 2016.

[8] Kadir Cangızbay, Sosyalizm ve Özyönetim Sosyalist Realiteden Reel Sosyalizme, Ütopya Yay., 2003.

[9] Mete Kaan Kaynar, "Kadir Cangızbay'a Veda Ederken...", 23 Temmuz 2023... https://www.gazeteduvar.com.tr/kadir-cangizbaya-veda-ederken-makale-1629444

[10] Mete Kaan Kaynar, "Kadir Cangızbay'ı Tanımlamak: Haecceitas, Sinizm, İroni ve Anarşi Kavramları Üzerine", 24 Temmuz 2023... https://birikimdergisi.com/guncel/11459/kadir-cangizbayi-tanimlamak-haecceitas-sinizm-ironi-ve-anarsi-kavramlari-uzerine

[11] "Georges Gurvitch. Rus Yahudisi, ama Bolşeviklerle iyi geçinemiyor, özgürlükçü sosyalizmden yana. Bakıyor Bolşeviklerin iktidardan düşeceği yok, Proudhon'un özgürlükçülüğü beni vatanımdan etti, bari onun vatanı yeni yurdum olsun diyerek Fransa'ya gidiyor özellikle. Böyle güzel bir adam. Onun söylediği şöyle bir şey var: Marksizmin yüceltilecek bir tarafı yok, Marx'ın asıl önemi şuradadır ki, 'gerçekçi hümanisttir'..." (M. Bahadırhan Dinçaslan, "Kadir Cangızbay Söyleşisi", Tan Yeri Dergisi, Eylül 2014... https://www.tamgaturk.com/kadir-cangizbay-soylesisi/63926/)

 

  Bu yazı 2386 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Fenerbahçe 13 11 1 1 33 9 34 +24
2 Galatasaray 13 11 1 1 26 8 34 +18
3 Beşiktaş 13 8 4 1 20 15 25 +5
4 Adana Demirspor 13 6 2 5 24 13 23 +11
5 Trabzonspor 13 7 4 2 24 17 23 +7
6 Kayserispor 13 6 2 5 18 14 23 +4
7 Antalyaspor 13 5 4 4 17 13 19 +4
8 Kasımpaşa 13 5 5 3 21 25 18 -4
9 Çaykur Rizespor 13 5 5 3 11 17 18 -6
10 Hatayspor 13 4 4 5 21 18 17 +3
11 MKE Ankaragücü 13 4 5 4 19 19 16 0
12 Sivasspor 13 3 4 6 16 20 15 -4
13 Gaziantep FK 13 5 8 0 12 18 15 -6
14 Fatih Karagümrük 13 3 5 5 14 12 14 +2
15 Konyaspor 13 3 6 4 13 18 13 -5
16 Pendikspor 13 3 6 4 16 29 13 -13
17 Başakşehir FK 13 3 7 3 12 17 12 -5
18 Alanyaspor 13 2 7 4 9 21 10 -12
19 Samsunspor 13 2 9 2 10 21 8 -11
20 İstanbulspor 13 2 9 2 11 23 8 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 13 11 2 0 35 10 33 +25
2 Kocaelispor 13 9 2 2 24 13 29 +11
3 Bandırmaspor 13 7 2 4 17 7 25 +10
4 Göztepe 13 7 4 2 15 8 23 +7
5 Gençlerbirliği 13 6 2 5 17 13 23 +4
6 Bodrumspor 13 6 4 3 16 11 21 +5
7 Sakaryaspor 13 5 3 5 16 14 20 +2
8 Keçiörengücü 13 5 4 4 12 12 19 0
9 Çorum FK 13 5 6 2 20 16 17 +4
10 Erzurumspor FK 13 4 4 5 14 11 17 +3
11 Boluspor 13 4 5 4 11 14 16 -3
12 Adanaspor 13 5 8 0 12 18 15 -6
13 Manisa FK 13 3 5 5 15 15 14 0
14 Şanlıurfaspor 13 3 5 5 9 15 14 -6
15 Ümraniyespor 13 3 7 3 11 19 12 -8
16 Tuzlaspor 13 3 8 2 11 24 11 -13
17 Giresunspor 13 2 8 3 9 20 9 -11
18 Altay 13 1 10 2 7 31 5 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 14 12 2 0 30 8 36 +22
2 1461 Trabzon FK 14 9 2 3 26 8 30 +18
3 Van Spor FK 14 9 2 3 19 15 30 +4
4 Ankaraspor 15 7 2 6 19 11 27 +8
5 Bucaspor 1928 13 7 1 5 19 7 26 +12
6 Nazilli Belediyespor 15 8 5 2 22 20 26 +2
7 Yeni Mersin İdman Yurdu 14 6 3 5 19 13 23 +6
8 Ankara Demirspor 14 7 6 1 18 17 22 +1
9 Diyarbekir Spor 14 5 5 4 12 13 19 -1
10 Hes İlaç Afyonspor 14 5 5 4 9 11 19 -2
11 Karacabey Belediye Spor 14 4 6 4 10 10 16 0
12 Kırklarelispor 15 4 7 4 12 22 16 -10
13 Beyoğlu Yeniçarşıspor 14 4 9 1 13 19 13 -6
14 Bursaspor 14 3 7 4 12 24 13 -12
15 Serik Belediyespor 14 3 8 3 6 13 12 -7
16 Kırşehir Futbol SK 15 3 9 3 12 26 12 -14
17 Altınordu 14 2 7 5 15 17 11 -2
18 Zonguldak Kömürspor 13 2 7 4 12 19 10 -7
19 Adıyaman FK 14 2 9 3 10 22 9 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 12 9 0 3 23 5 30 +18
2 Kepezspor FAŞ 11 8 1 2 19 7 26 +12
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 11 5 1 5 11 6 20 +5
4 Edirnespor 11 5 3 3 17 9 18 +8
5 52 Orduspor FK 12 4 3 5 11 11 17 0
6 İnegöl Kafkas GK 11 5 4 2 10 11 17 -1
7 K.Çekmece Sinopspor 12 3 4 5 13 11 14 +2
8 Mardin 1969 Spor 11 4 5 2 13 11 14 +2
9 Kırıkkalegücü FK 11 4 5 2 9 11 14 -2
10 Talasgücü Belediyespor 11 4 6 1 13 17 13 -4
11 Gümüşhanespor 11 2 3 6 8 11 12 -3
12 Artvin Hopaspor 11 2 5 4 10 12 10 -2
13 Malatya Arguvanspor 11 2 6 3 6 10 9 -4
14 Karabük İdmanyurdu Spor 11 2 7 2 7 21 8 -14
15 Tarsus İdman Yurdu 11 1 7 3 6 23 6 -17
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/12/2023 Fatih Karagümrük vs İstanbulspor
 01/12/2023 Hatayspor vs Antalyaspor
 02/12/2023 Alanyaspor vs Konyaspor
 02/12/2023 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 02/12/2023 Adana Demirspor vs Samsunspor
 02/12/2023 Pendikspor vs Galatasaray
 03/12/2023 Kasımpaşa vs Gaziantep FK
 03/12/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 03/12/2023 MKE Ankaragücü vs Beşiktaş
 04/12/2023 Fenerbahçe vs Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/12/2023 Adanaspor vs Çorum FK
 01/12/2023 Kocaelispor vs Ümraniyespor
 02/12/2023 Keçiörengücü vs Sakaryaspor
 02/12/2023 Tuzlaspor vs Bandırmaspor
 02/12/2023 Boluspor vs Eyüpspor
 02/12/2023 Şanlıurfaspor vs Bodrum FK
 03/12/2023 Manisa FK vs Altay
 03/12/2023 Erzurumspor FK vs Gençlerbirliği
 03/12/2023 Göztepe vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2023 Altınordu vs Van Spor FK
 02/12/2023 Ankara Demirspor vs Hes İlaç Afyonspor
 02/12/2023 Bursaspor vs Esenler Erokspor
 02/12/2023 Nazilli Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 02/12/2023 Serik Belediyespor vs Kırklarelispor
 03/12/2023 Adıyaman FK vs Zonguldak Kömürspor
 03/12/2023 Ankaraspor vs Karacabey Belediye Spor
 03/12/2023 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Diyarbekir Spor
 03/12/2023 Bucaspor 1928 vs 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/12/2023 İnegöl Kafkas GK vs Malatya Arguvanspor
 02/12/2023 Kepezspor FAŞ vs Mardin 1969 Spor
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. vs Gümüşhanespor
 03/12/2023 Edirnespor vs Tarsus İdman Yurdu
 03/12/2023 Karabük İdmanyurdu Spor vs Artvin Hopaspor
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 03/12/2023 Talasgücü Belediyespor vs K.Çekmece Sinopspor
 03/12/2023 Edirnespor - Tarsus İdman Yurdu Tarsus İdman Yurdu ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Edirnespor yenilmez
 03/12/2023 Aliağa Futbol A.Ş. - Gümüşhanespor Aliağa Futbol A.Ş. ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Aliağa Futbol A.Ş. yenilmez
 03/12/2023 Kırıkkalegücü FK - Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Ayvalıkgücü Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI