Erdoğan YALGIN
  Güncelleme: 08-12-2022 10:53:00   08-12-2022 10:40:00

ALİ İLE ALDATANLAR

Siyasallaşan Müslüman tarikatlar, cemaatler, tek tek Müslüman siyasetçiler hitap ettikleri kendi toplumunu-çevresini “Allah ile aldatıyorlar.” Aslında bunu asırlardan beri hep yaptılar. Ancak özellikle son yıllarda bu alanda çıtayı daha da yükselttiler. İslamiyet’in başlangıcından beri Allah ile aldatanlar hep vardı. Bu vesileyle konuyla alakalı bir çok ayet nazil olmuştu. Allah İle aldatanlar için, kendi inandıkları kitaplarında yani Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayetlerden bazıları şunlardır.

“Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar)da sizi Allah ile aldatmasın. (Lukman suresi 33. Ftır 5; Hadîd 14). Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın! (Lukman 33; Fıtır 5; Hadîd, 14). Dine sokulan uydurma ve iftiralarla aldatma-aldanma (Âli İmran 24; Enfal 49). Hurafeler uydurmalar anlamını bilmeden okuyuşlarla aldatma-aldanma (Hadîd 14). Duyarlı ilahiyatçılar, akademisyenler; bu aldatmaya-aldatılmaya karşı çıktıkları için, Allah ile aldatanlar nezdinde bunlar; “dinden çıkmış, mürted” oluyorlar.

Gelelim bizim mahalleye; Son yıllarda “Müslümanlaşan Aleviler” de, “Kur’an’ın kendi kitapları olduğunu” iddia ediyorlar. Müslüman kardeşleriyle birlikte “aynı dine, aynı Peygambere inandıklarını” söylüyorlar. Diyanetten-devletten pay elde etmek için çalmadıkları kapı kalmıyor ve söylenmedik söz bırakmıyorlar. Bu işin bir tarafı! Fakat asıl büyük tehlike ise çok boyutlu. Tıpkı Allah ile aldatan Müslüman kardeşleri gibi, bizimkilerde Alevileri; “Ali ile aldatıyorlar!” Şimdi gelin bu konuyu, biraz daha detaylandıralım!

Aleviler İçerisindeki “Elhamdülillahsız Müslümanlar” Vicdandan Uzaklaşıyorlar!

Aleviler kendi tarihsel gerçekliklerinden uzaklaştıkça eskiden gelen “mazlumun yanında olan, haksızlıklara karşı çıkan” o siyasi duruşlarından da uzaklaşıyorlar. Bu durum hafızada kayıtlı olan tarihsel ve felsefi kayıtların silindiğine ve yerine uydurulmuş yeni ve kirli bilgilerin ikame edildiğini işaret ediyor. Yani eski bilginin hafızadan silinişi ve kopyala-yapıştır taktiğiyle yeni uydurulmuş Türk-İslam sentezci bilgilerle toplumda bir hafıza kaybı yaşanmakta-yaşatılmaktadır. İşte tam da bu noktada “Hak Muhammed Ali” dedikçe, Ehli beyit’e, Kerbel’ya, Zülfikar’a, 12 İmam’a, Ana Fatıma’ya, son zamanlarda bunlara bir de Ana Zeynep eklenerek, kar topuna dönüştürülen bu retorikleri birileri sıklıkla yaptıkça, kendilerine özgü “milli ve yerli” şekliyle Müslümanlaşıyorlar. Bazıları buna “Anadolu Müslümanlığı, Alevi İslam, Türk Müslümanlığı” ve benzeri kavramsal çerçeveler uyduruyorlar. Ve bütün bunları da başta İmam Ali olmak üzere Şia söylemlerini kullanarak sürekli güncelliyorlar.

Unutulmamalıdır ki; yani bu, nevi şahsına mahsus, dizayn edilmiş bir Türk tipi Müslümanlığıdır! Bunu kısaca şu şekilde formüle edebiliriz. Hak Muhammed Ali, Ehli Beyit, Kerbela, Zülfikar, 12 İmam, Ana Fatıma, Ana Zeynep, vs) eşittir “Diyanetin Türk İslam Sentezci versiyonu” yani “Türk tipi Müslümanlığıdır”. Çevrenizde iyi gözlem yaparsanız, bunun fazlasını bile rahatlıkla görebilirsiniz!

Bu bağlamda, ilk defa burada tartışmaya açmak istedik! Lütfen iyi gözlemleyiniz! Çevrenizdeki olup-bitenleri iyi değerlendirip-analiz ediniz! “ne yapalım, yani gelenektir, inançtır!” deyip hemen geçiştirmeyiniz! Zira hiç bir şey göründüğü gibi değildir! Sürekli ve çokça konuşulan şeyler de hakikat değildir! Dolayısıyla Çağımızın gerektirdiği şekliyle, sorgulayıcı bir düşün zemininde konuları tasnif ederek ele alınız! Ve hiç kuşku yok ki; şu gerçeklikle karşı karşıya gelecek ve büyük bir tehlikeyle yüzleşeceksinizdir!

Evet! Aleviler; Müslüman oldukları ölçüde demokratik sol siyasi düşünceden de uzaklaşıyorlar. Kendi köklerinden uzaklaşarak, değerlerini yok sayabiliyorlar. Barış ve sevgi dilini terk ediyorlar. Mesela, İslamiyet içerisinde bir Şii projesi olan “Hak Muhammed Ali, Ehli Beyit, 12 İmam, Zülfikar” ve benzeri kavramlar üzerinden Kur’an’i bir söylem geliştirenlerin siyasi duruşlarına bir bakınız! Bunların hangi siyasi yelpazede durduklarına, hangi siyasi söylemlerle hareket ettiklerine ve hangi parti ve siyasi oluşumların yanında yer aldıklarına tanık olacaksınız!

 

 

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Ali İle aldatanlar; Aleviliğin sadece “Hak Muhammed Ali’den, Ehli Beyit’den, 12 İmam’dan, Zülfikar’dan, Ana Fatıma’dan vs.” ibaret olduğunu sanıyorlar. Çocukluk evresinde kendilerine verilen bu konulara ilişkin eksik-yanlış bilgilerin, hala bile gerçek Alevilik olduğu zannıyla hareket ediyorlar. Bütün yeniliklere karşı, aydınlatıcı yazılı kaynaklara ihtiyaç duymuyorlar. Okumuyor, araştırmıyor ve köklerinden, dillerinden, inançsal kavramlarından uzak Allah ile aldatanlarla aynı sosyolojik iklimde yaşamaktan haz duyuyorlar. Bu cenah; İmam Ali’yi kendi kişisel emelleri için kullanıyor! Masum, duygusal ve safiâne bir yaşam sürdüren Alevi toplumunu, İmam Ali güzellemeleriyle aldatıyor. Aslında sahte olan İmam Ali resimleri üzerinde dahi oynayarak onun Arabi cehresini, Avrupai bir simayla nakşediyorlar. Kim, kime, neyi, ne kadar, yutturabilirse! Adeta İmam Ali’yi bir rant metasına dönüştürüyorlar.

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Göreceksiniz ki Ali İle aldatanlar; ister istemez rejim yanlısı, kendi meşreplerine göre Kemalist, devletçi, düzenin savunucusu, merkez sağ politikalarına açık hale gelmişlerdir. Bu Müslümanlaşan Aleviler, hiç kuşku yok ki; rejimin savunucuları-koruyucularıyla rahat

uzlaşan ve onlarla aynı paralelde hareket eden birer kitle aparatına dönüşmüşlerdir. Rejimin/ siyasi İslam erkinin siyasi-politik uygulamaları karşısında sessiz kalmakta ve hatta onların karşıtı olan tarafa acımasızca saldırmaktadırlar.

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Ali ile aldatanlara göre bu karşı taraf; başta kendileri gibi düşünmeyen Aleviler olmak üzere, Kadınlar, Gençler, Solcular, Kürtlerdir. Yani Onlara göre karşı taraf; rejimden memnun olmayan, rejim tarafından ötekileştirilmiş toplumsal katmanlardır. Türk tipi, siyasallaşmış Müslümanlık galiba bu olsa gerektir! Zira rejim de, toplumu Müslümanlıkla aldatmaktadır. Bu sebeple mevcut rejimin sahipleri, artık onlara çok yakındır. Eskiden diğer üç halifeye düşmanlık besleyen bu cenah; sözde İmam Ali’nin dostuna dost, düşmanına düşmandılar. Şimdilerde ise kişisel çıkarlar, buna engel teşkil etmekte. Artık rejimin asli unsurlarıyla aralarında hiç bir fark yoktur. Dahası dinleri, kitapları, peygamberleri, kıbleleri, hedef ve uygulamaları, çıkar ve gelecekleri aynı olan parametrelerde buluşmuşlardır. İşte bunlar, Ali ile aldatanlardır.

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Ali ile aldatanlar; artık biat kültürü içerisinde şekillenerek, düzenin birer savunucusu haline gelmişlerdir, yada geleceklerdir. Ve hatta tıpkı rejimin sahipleri gibi var olan bütün değerleri kendi kişisel ikballeri, gelecekleri için kullanmaktadırlar. Batın diliyle ilişkileri kesilmiş, zahiri yanar-döner-alacalı olmuşlardır. Her sakala göre tarak ve her kulağa göre söz söylemektedirler. Milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar olabilmek için zihinlerine üfürülen ne kadar Türk İslamcı kirletilmiş bilgiler varsa bu uğurda hovardaca kullanmaktadırlar. Bekleyin, yaklaşan seçimle bu tiplerle, daha çok karşılaşacaksınız!

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Ali ile aldatanlar; Devletten ihale kapmak, bir yerlerde memur olmak için kırk takla atmaya sıra beklemektedirler. Bunlar, Diyanetin-Diyanetin acılı pastasına ortak olma, orada kendilerine bir pay edinmeye gönüllüdürler. Bu vahim durum, Alevi toplumunda özellikle son yıllarda maalesef hızlı bir yükselişe geçmiştir. Sahi bu gerçekliği, sizler hala göremiyor musunuz?

Allah ile Aldatanlar Acımasız Olur

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Ali ile aldatanlar; tıpkı “Sünni“ tabirle anılan ve fakat son yıllarda tarikatlaşarak, cemaatleşerek gelişen siyasi İslam’ın (Diyanetin ve siyasal Müslüman kadroların); hakikati

seslendiren İlahiyatçı, akademisyenlere takındıkları ceberut tavrın aynısını; Alevi toplumu içerisinde aydınlanmacı bir hattı geliştirmeye çalışan Aydınlarına, entelektüellerine, ilerici Pirlerine, sorgulayıcı kurum yöneticilerine karşı uygulamak niyetindedirler. Zira o mahallede de Müslümanların içinde bulundukları açmazları bilimsel yöntemlerle ele alıp kanıtlarıyla yazan, konuşan Müslüman İlahiyatçı akademisyenlere karşı sürekli bir linç kültürü geliştirilmektedir. Bu siyasileşen ve Allah ile aldatan tarikat mensupları ve taraftarları, bilim insanı olan bu Müslüman İlahiyatçı akademisyenlere sürekli veryansın ediyorlar.

Bunların kimisi “dinden çakmış” oluyor, kimisi “mürtet” torbasına atılarak katli vacip fetvalarıyla karşılaşıyor. Kimisinin “kafirlikleri” kalmıyor. Kimisi çalıştığı üniversiteden, şehirden bile nefes alamaz hale getiriliyor. Kimisi Türkiye’yi terk edip ve gelip Hristiyan ülkelerinin Üniversitelerinde ders veriyor. Ne acıdır ki; bu modern dünyamızda bile Müslümanın, Müslümana uyguladığı bir “Çağın Engizisyonuyla” karşı karşıyayız! (E. Yalgın; “Müslümanların Engizisyonu”, Mehmet Azimli Hoca ve Alevilerin Durumu! • Dersim Gazetesi, https://www.welgmedya.com erişim tarihi: 6.12.22.

Ali ile Aldatanlar Hak’tan Cüdâ Olur

İşte tam da bu noktada ne yaman çelişkidir ki; aynı yozlaşma kültürü, aynı çürüme Alevi toplumu içerisine de sirayet etmiştir. Alevi toplumu içerisinde “Elhamdülillahsız Müslümanlar“ kadim geçmişlerinden beri, var olan toplumsal değerlerinden uzaklaşarak, gayri vicdani bir yol tutmaya başlamışlardır. E. Yalgın, „Aleviler İçindeki “Elhamdülillahsiz Müslümanlar“ Araf’ta! I. • Dersim Gazetesi, https://www.welgmedya.com erişim tarihi: 06.12.22.

Çevrenizde iyi gözlemleyiniz!

Ali ile aldatanlar; Her geçen gün toplumsal etik değerleri ayaklar altına almaktadırlar. Özellikle son 500 yıldan beri, Şii Safevi halifeleri vasıtasıyla içimize boca edilen Buyruk ve benzeri el yazmaları içerisinde yer alan, Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte yükselişe geçen, tarihsel gerçeklikte hiç bir yeri olmayan, uydurulmuş hurafelerle, masallarla toplumu uyutmaya devam etmektedirler.

Bu gidişata “dur“ diyen, hakikati, tarihsel gerçeklikleriyle ve makul kanıtlarıyla ortaya koyan, zihinsel faaliyetlerde bulunan, mantıki sorularla yanlışlıkları sorgulayan, düşünce üreten Canlara karşı, en acımasız linç kampanyaları başlatmaktadırlar. O da yetmeyince, dilekçelerle jurnalliğe yeltenmektedirler. Dede kılıklı rejim aparatlarının, geçmiş yıllarda Dersimli Ocak Pirlerini nasıl jurnallediklerini görmüştük. İşte bunun en son örneği Musa Eroğlu’na yapılanlar değil miydi! Yazıklar olsun!

Alevi toplumunda asla olmayan bu linç kültürünün tek bir kaynağı var. O da sahte, takiyeci, göstermelik, siyasi ikbal Aliciliği ve Müslümanlığıdır. Kadim değerlerden uzaklaştıkça iyilerini tenzih ederek söylüyoruz ki, tarikatlaşan-cemaatleşen (modern adıyla Dernek, Federasyon, Vakıf, Cem Evi vs.) bu cenah, her geçen gün biraz daha tıpkı karşı mahalledeki “Allah ile aldatan Müslüman kardeşleri“ gibi “Ali ile aldatıyorlar. Onlar gibi yaşıyorlar, her halleriyle Onlara benzemeye çalışıyorlar! Onlar gibi kendi aydınlarını, çağdışı kalmış uyduruk, kendinden menkul kör inançlarıyla eleştiriyor, linç ediyor ve o da olmazsa Şeyh’ul İslam kadılarına şikayet ederek, hayatlarını söndürme yoluna gidiyorlar. Dahası Hak’tan cûda oluyorlar!

Ali İle Aldatanlar, Uzaktan bakıldığında sanki İmam Ali’yi çok seviyorlarmış gibi bir havaya giriyorlar. Oysa rantını yedikleri İmam Ali’nin sözlerinden meydana gelen “Nehc’ul Bélâgâ”sını, ne görmüş ellerine almış, ve ne de ki okumuşlardır. Aslında Aryen-Eran-İran ata sözlerinden oluşan “Hz. Ali Divan”ını bile hayatlarında okumamışlardır. Ve fakat oturdukları yerden, kendi meşreplerine uygun- uydurdukları güncele dair sözleri de sanki İmam Ali söylemişçesine sağa sola yollamaktadırlar. Oysa bu cenah konuştuğunda görülecek ki, İmam Ali’nin tarihsel şahsiyeti hakkında hiç bir gerçek bilgiye sahip değillerdir. Yada Onun ve çocuklarının-torunlarının (12 İmam) hakkında demogojik söylemler etrafında oluşturulmuş, hakikatte ise hiç bir alakası olmayan kinci menkıbevi hurefalarla geleceği kuracaklarını sanıyorlar. İşin tiraji-komik tarafı; Alevileri Ali İle Aldatanlar, aslında farkında olmadan en başta kendilerini aldatıyorlar. Lütfen dönün de bir arkanıza bakın, nereye gidiyorsunuz?

Son söz yerine şunları da eklemeden geçmeyelim:

Aşık İbreti (Hıdır Gürel/1920-1976) Babaya ait olan bu sarsıcı sözleri zamanında sessizce dinleyen fakat bugünlerin sağır kulakları olan Ali ile Aldatanlar maalesef çoğaldılar. Bu kulakların sahipleri şimdilerde ne hikmetse birer gerçek Müslüman, İslam’ın özü olmuşlar. Bu tavırlarıyla İslam’ın 4. halifesi İmam Ali’ye en büyük haksızlığı-kötülüğü yapmaktadırlar. Hayatlarında hiç okumadıkları ve ayetlerine asla uymadıkları, çocuklarına dahi okutmadıkları Kur’an-ı Kerim’i takiye yöntemiyle sahipleniyorlar. Ve ne acıdır ki; bütün bunları kendi bireysel çıkarları için yapıyorlar. Hakikat mi? O; bambaşka bir iklimde filizlenecek baharını bekliyor! Gelin hep birlikte Musa Eroğlu’nun dilinde-telinde, İbreti Baba’ya kulak verelim: Musa Eroglu - Ilme deger verdim. KuRSaD. - YouTube

Gördüm De Geldim

İlme Hizmet Edip, Uykudan Kalktım

Sarık Seccadeyi Elden Bıraktım

Vaizin Her Gün Ki Vaazından Bıktım

Ramazanı Sele Verdim De Geldim

Karnım Acıktıkça Kederim Arttı

Hele Hac Kaygısı Ayrı Bir Dertti

Paralılar Hemen Hac ‘oldu Gitti

Şeytanı Taşlarken Gördüm De Geldim

Dört Kitabı Koyup Torbaya Astım

Cennet Hurisinden İlgimi Kestim

Muskacı Hocaya Sanmayın Sustum

Ağzının Payını Verdim De Geldim

Aklım Ermez Ahret Eğlencesine.

Saygım Var İnsanın Düşüncesine

Hayal Cennetinin Has Bahçesine

Yobaz Sürüsünü Sürdüm De Geldim

İbreti Emelim İnsana Hizmet

Eşim Bana Huri, Evim De Cennet

Hacıya, Hocaya Kalmadı Minnet

İbriği, Tesbihi Kırdım Da Geldim

Hak ile kalın!

Erdoğan Yalgın

  Bu yazı 4986 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 19 3 3 52 19 60 +33
2 Fenerbahçe 24 17 4 3 61 26 54 +35
3 Beşiktaş 25 14 4 7 45 25 49 +20
4 Adana Demirspor 25 12 4 9 47 27 45 +20
5 Trabzonspor 25 13 7 5 42 32 44 +10
6 Başakşehir FK 24 12 7 5 34 26 41 +8
7 Kayserispor 25 12 11 2 39 36 38 +3
8 Konyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
9 Fatih Karagümrük 24 7 7 10 51 47 31 +4
10 Antalyaspor 25 8 13 4 32 40 28 -8
11 Alanyaspor 25 7 11 7 35 46 28 -11
12 Sivasspor 25 7 12 6 31 38 27 -7
13 Kasımpaşa 25 7 13 5 31 44 26 -13
14 Gaziantep FK 25 6 12 7 31 39 25 -8
15 MKE Ankaragücü 24 7 13 4 27 37 25 -10
16 İstanbulspor 24 7 14 3 27 48 24 -21
17 Giresunspor 24 5 11 8 23 42 23 -19
18 Hatayspor 24 6 13 5 19 47 23 -28
19 Ümraniyespor 25 5 13 7 33 43 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 16 2 9 48 19 57 +29
2 Eyüpspor 26 16 5 5 34 18 53 +16
3 Pendikspor 26 13 5 8 40 21 47 +19
4 Keçiörengücü 27 13 6 8 44 32 47 +12
5 Çaykur Rizespor 25 12 3 10 40 20 46 +20
6 Sakaryaspor 26 15 10 1 42 34 46 +8
7 Bodrumspor 27 12 9 6 39 28 42 +11
8 Manisa FK 26 11 6 9 37 29 42 +8
9 Boluspor 26 11 7 8 32 30 41 +2
10 Göztepe 26 11 9 6 26 20 39 +6
11 Bandırmaspor 25 10 8 7 37 40 37 -3
12 Tuzlaspor 27 8 15 4 31 41 28 -10
13 Erzurumspor FK 26 7 12 7 28 35 25 -7
14 Adanaspor 26 6 13 7 32 46 25 -14
15 Altay 27 7 12 7 29 36 24 -7
16 Altınordu 26 5 16 5 22 45 20 -23
17 Gençlerbirliği 26 4 16 6 28 45 18 -17
18 Denizlispor 27 5 17 5 26 47 17 -21
19 Yeni Malatyaspor 26 4 15 7 22 51 16 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 28 18 3 7 56 25 61 +31
2 Van Spor FK 28 17 4 7 40 18 58 +22
3 1461 Trabzon FK 28 16 5 7 39 18 55 +21
4 İskenderunspor A.Ş. 28 16 5 7 41 22 55 +19
5 Bucaspor 1928 28 15 4 9 41 17 54 +24
6 Ankara Demirspor 28 15 6 7 47 22 52 +25
7 Karacabey Belediye Spor 28 13 6 9 37 25 48 +12
8 Zonguldak Kömürspor 28 13 10 5 32 30 44 +2
9 Serik Belediyespor 28 11 8 9 40 31 39 +9
10 Kırklarelispor 28 8 9 11 24 23 35 +1
11 Kırşehir FSK 28 7 9 12 29 30 33 -1
12 Fethiyespor 28 9 13 6 29 38 33 -9
13 Sarıyer 28 7 10 11 30 38 32 -8
14 Etimesgut Belediyespor 28 7 11 10 31 39 31 -8
15 Kastamonuspor 28 8 14 6 28 36 30 -8
16 Adıyaman FK 27 5 14 8 22 40 23 -18
17 Uşak Spor 28 5 17 6 23 48 21 -25
18 Balıkesirspor 28 4 16 8 20 47 17 -27
19 Diyarbekir Spor 27 2 16 9 18 49 15 -31
20 Pazarspor 28 1 17 10 17 48 13 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 25 15 3 7 32 14 52 +18
2 Belediye Kütahyaspor 25 12 3 10 38 24 46 +14
3 Karaköprü Belediyespor 25 13 6 6 35 21 45 +14
4 52 Orduspor FK 25 13 6 6 38 25 45 +13
5 Belediye Derincespor 25 12 4 9 34 23 45 +11
6 Nevşehir Belediyespor 25 11 6 8 35 28 41 +7
7 Karşıyaka 25 11 7 7 31 21 40 +10
8 1954 Kelkit Bld.Spor 25 7 7 11 21 21 32 0
9 Hacettepe 1945 25 8 11 6 32 34 30 -2
10 Ağrı 1970 Spor 25 7 9 9 19 24 30 -5
11 Elazığspor 25 8 11 6 27 34 30 -7
12 1922 Konyaspor 25 8 12 5 27 37 29 -10
13 Amasyaspor Futbol Kulübü 25 7 11 7 23 32 28 -9
14 Çatalcaspor 25 7 12 6 29 33 27 -4
15 Şile Yıldızspor 25 5 10 10 21 31 25 -10
16 Edirnespor 25 7 16 2 22 36 23 -14
17 Eskişehirspor 25 5 13 7 29 46 22 -17
18 Yomraspor 25 4 13 8 19 28 20 -9
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 01/04/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 01/04/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 02/04/2023 Ümraniyespor vs Konyaspor
 02/04/2023 Giresunspor vs Alanyaspor
 02/04/2023 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 03/04/2023 İstanbulspor vs Fatih Karagümrük
 07/04/2023 Konyaspor vs Antalyaspor
 08/04/2023 MKE Ankaragücü vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/03/2023 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 28/03/2023 Boluspor vs Samsunspor
 28/03/2023 Altınordu vs Denizlispor
 28/03/2023 Pendikspor vs Keçiörengücü
 29/03/2023 Bandırmaspor vs Bodrumspor
 29/03/2023 Çaykur Rizespor vs Manisa FK
 30/03/2023 Erzurumspor FK vs Altay
 30/03/2023 Sakaryaspor vs Eyüpspor
 01/04/2023 Denizlispor vs Göztepe
 02/04/2023 Keçiörengücü - Göztepe Keçiörengücü ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Keçiörengücü yenilmez
 02/04/2023 Samsunspor - Tuzlaspor Samsunspor ligdeki son 18 maçında hiç kaybetmedi  Samsunspor yenilmez
 02/04/2023 Yeni Malatyaspor - Boluspor Yeni Malatyaspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Boluspor kazanır
 02/04/2023 Bodrumspor - Pendikspor Pendikspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Pendikspor yenilmez
 02/04/2023 Keçiörengücü - Tuzlaspor Keçiörengücü ligde evindeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Keçiörengücü yenilmez
 02/04/2023 Adanaspor - Boluspor Adanaspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Boluspor yenilmez
 02/04/2023 Yeni Malatyaspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 8 maçını kaybetti  Yeni Malatyaspor kazanır
 02/04/2023 Yeni Malatyaspor - Altınordu Yeni Malatyaspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Altınordu kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/03/2023 Bucaspor 1928 vs Uşak Spor
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor FK
 29/03/2023 Karacabey Belediye Spor vs İskenderunspor A.Ş.
 29/03/2023 Kastamonuspor vs Zonguldak Kömürspor
 29/03/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Fethiyespor
 29/03/2023 Kocaelispor vs 1461 Trabzon FK
 29/03/2023 Sarıyer vs Balıkesirspor
 29/03/2023 Serik Belediyespor vs Pazarspor
 02/04/2023 Van Spor FK vs Kastamonuspor
 02/04/2023 Balıkesirspor vs Bucaspor 1928
 02/04/2023 Diyarbekir Spor - Kocaelispor Diyarbekir Spor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Kocaelispor yenilmez
 02/04/2023 Adıyaman FK - Kocaelispor Adıyaman FK ligdeki son 5 maçını kaybetti  Kocaelispor kazanır
 02/04/2023 Adıyaman FK - Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 02/04/2023 Adıyaman FK - Bucaspor 1928 Adıyaman FK ligdeki son 5 maçını kaybetti  Bucaspor 1928 kazanır
 02/04/2023 Pazarspor - Sarıyer Pazarspor ligdeki son 17 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 02/04/2023 Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Spor Diyarbekir Spor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 02/04/2023 Balıkesirspor - Bucaspor 1928 Balıkesirspor ligdeki son 13 maçında hiç kazanamadı  Bucaspor 1928 yenilmez
 02/04/2023 İskenderunspor A.Ş. - Etimesgut Belediyespor İskenderunspor A.Ş. ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  İskenderunspor A.Ş. yenilmez
 02/04/2023 Balıkesirspor - Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 02/04/2023 1461 Trabzon FK - Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1461 Trabzon FK ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  1461 Trabzon FK yenilmez
 02/04/2023 Kırklarelispor - Uşak Spor Uşak Spor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kırklarelispor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Çatalcaspor vs Şile Yıldızspor
 01/04/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Belediye Derincespor
 01/04/2023 Yomraspor vs Eskişehirspor
 02/04/2023 Ağrı 1970 Spor vs Hacettepe 1945
 02/04/2023 Amasyaspor Futbol Kulübü vs Karaköprü Belediyespor
 02/04/2023 Belediye Kütahyaspor vs Nevşehir Belediyespor
 02/04/2023 Elazığspor vs Edirnespor
 02/04/2023 1954 Kelkit Bld.Spor vs Karşıyaka
 02/04/2023 52 Orduspor FK vs 1922 Konyaspor
 02/04/2023 Belediye Kütahyaspor - Nevşehir Belediyespor Belediye Kütahyaspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Kütahyaspor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI