Erdoğan YALGIN
  Güncelleme: 20-12-2020 18:24:00   20-12-2020 10:28:00

SÜRYANİLERİN HARPUT SERÜVENLERİ*

Mezopotamyanın kadim halklarından birisi de Süryanilerdir. Süryanilerin tarih sahnesine çıkışları milad öncesine dayanır. Asurya/Asurların (MÖ. 2025-612) ardılları olan Süryaniler, günümüzde bir çok ülkede yaşamlarını sürdürmektedirler. Kürdistan coğrafyasında en eski mimari kiliselerin, Süryanilere ait olduğu bilinmektedir. M.S. 37 yıllarından beri Hırıstiyanlığı kabul etmiş ve yazılı edebiyatıyla, Hırıstiyan (Rum, Ermeni) tarihine büyük katkılar sunmuş antik bir topluluktur. Örneğin Mardin-Midyat (kuzeyinde) platosu ve Cudi dağ silsileseine ait olan Tur-Abdin dağı (-kulların dağı) coğrafyası, Mitanni-Hurri (antik Kürt topluluğu) Halkıyla, Süryanilerin de ana merkezlerinden biri olarak anılmaktadır. 1915 soykırımında Ermenilerle birlikte aynı kaderi paylaşan bölgedeki Asuri-Süryani halkı da derin acılar yaşamıştır.  Yine 11 Ağustos 1933'de, Güney Kürdistan’daki Duhok ve Musul illerinde yaşayan Asuri- Süryanilere yönelik Simele Katliamı’nı da yeri gelmişken burada analım.


Gerek Osmanlı ve gerekse genç Cumhuriyetin, Gayri Müslimlere pek de iyi davranmadıkları tarih kitaplarında ve canlı hafızalarda gizlidir. Gizlidir! Çünkü çıplak gerçeklik, bu tarih kitapları incelendikce ayrıntılar açığa çıkmaktadır. Örneğin 1895 yılının Kasım ayı içinde ve Ekim ayında Elazığ, Arapkir, Egin havalisindeki Süryani ve Ermenilere karşı bir Müslüman Halk ayaklanması olur. Osmanlının Gayri Müslim tebaası, katliamlardan geçirilir ve geri kalan ailelerin değişik bölgelere kaçıp gizlendikleri bilinir. Müslüman ahali, bir gecede  Gayri Müslimlerden boşalan en değerli menkullerin yeni sahipleri olurlar. Meselâ 1895 yılında, 2. Abdülhamid (1842-1918) döneminde (1876-1909) sadece, Ma'müretü'l-aziz (Elazığ) ilinde 690 kadar gayri Müslim devlet memurunun zorla boşaltılan koltukları, Müslüman ahali tarafından doldurulur. Ama ne acıdır ki; Türk ordusu Suriye/Afrin’i işgal ederken (2018) Süryani, Ermeni dini temsilcileri dualar eşliğinde bu orantısız şiddeti alkışlamışlardı. Yine asıl konumuza dönecek olursak; Genç Cumhurriyet katliamlar, sürgünler sonrasında geri kalan Süryanileri şimdilerde ise Türko-semitist, dahası asimile yöntemleriyle "Türk" ilan etmektedir. Yani bu zihniyete göre, Türkiyede yaşayan Süryaniler de aslında Türktürler!

Süryanilerin geçmişe ilşikin yerel-otantik tarihleri hakkında maalesef fazla bir bilgiye ya sahip degiliz, yada bildiklerimizi paylaşmaktan çok uzağız! Özellikle Dersim, Elazığ, Amed üçgenindeki eski kiliselerin çoğu Süryanilere ait olduğu, sonrasında bu kiliselerde eğitim-öğretim çalışmalarını tamamlayan Ermenilerin sahip çıktığı bilinmektedir. Bu makalemizde; Elazığ'daki Süryani Kadim Kilisesi bağlamında eski Harput'taki, "Meryem Ana Kilisesi" yle ilgili "Sözlü Tarih" derlemelerimizde (2010-2014 Dersim-Elazığ Hattı) ve yazılı kaynaklarda edindiğimiz "ortak bilgileri" sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Elazığ Süryani Kadim Kilisesi


Süryani Kadim Kilisesi, coğrafik olarak  Elazığ merkezden Harput'a giderken yolun sağ tarafındadır. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili ve bahçe kapısının üzerinde küçük bir levhada "Elazığ Süryani Kadim Kilisesi" yazısı, dikkatlice bakıldığında görülür. 1988-89 yıllarında, Milliyet gazetesi muhabirliğimiz sırasında bir kaç defa bu kiliseyi ziyaret etmiştik. Kilisede, o yıllarda Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Lideri Rahip Moşe Dagı adında ak sakallı Mardin Süryanilerinden bir Peder/Papaz bulunmaktaydı. Çalışma masasının üzeri eskimiş kalın kaplı kitaplarla doluydu. Kendi el yazısıyla yazdığı kalın bir defter ilk göze çarpanlar arasındaydı. Sohbet sırasında kamıştan kalemini mürekebe batırıp, bir şeyler yazıp ve takrar bizimle sohbete devam ediyordu Moşe Dagı. Elazığ'daki Süryani Cemaatinin giderek azaldığını, kala kala bilinen 15-20 kişininin kaldığını ve bunların da ibadete ilgi duymadıklarından yakınıyordu. 22 yıl aradan sonra bu kadim kiliseyi tekrar ziyarete gittik. Moşe Dağı'nı beklemezken, karşımda yıllar önce gördüğümüz aynı Pederi gördük ve sevindik! O zamanlar böyle korunmayan kilise, bu defa özel güvenlikler tarafından korunuyordu. Yanında, iç işlerini yapan bir kadınla sohbet ederken, Dersimli olduğunu, yıllardır Peder Moşe Dağı'nın yanında hizmetli olarak çalıştığını ve kendisinden çok memnun olduğunu (...) vs. anlattı. Elazığ‘daki "Elazığ Süryani Kadim Kilisesi" bölgede halihazırda Süryani cemaatine hizmet eden tek kilisedir.

Harput’un Süryanileri


Harput'ta "Kale Dibi" diye tabir edilen bu mevkide, en az bilinen tarihi, günümüzden 1800 yıl öncesine dayanan ve bir yamaç üzerine kurulan "Süryani Mahallesi" varmış. Varmış diyoruaz! Çünkü bu mahale, günümüzde artık yok! Burada oturan o zamanın Harputlu Süryanileri kendilerini, Süryani-i Kadim (en eski) olarak algılar ve öyle tanımlarlardı. Kürdistan'da ki Süryaniler, eskiden beri en çok Tur Abdin denilen bölgede Mardin, Midyat, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve eski Harput'ta yaşamışlardır.

Pek fazla bilinmeyen bir gerçeklik daha varki; O da Dersim‘deki en eski Kiliselerin, Süryaninlere ait olduğu, daha sonra buralara Ermenilerin yerleştiğidir (Osmanoğlu, 1963). Bu bilgileri Peder Moşe Dağı da bizlere uzun uzun anlatmıştı. Tarihsel akışı içinde Süryaniler, okuma-yazma alanında büyük mesafeler kaydetmişlerdir. Kendilerine özgü biçimiyle, onlar sağdan sola "Küffi" yazı stilini kullanırlar. Dolayısıyla, Arapçanın aslının Süryanice olduğu bellirtilmektedir. Bir çok temel islami kavramlar da yine Asuri/Süryanilerin lügatına aittir. Tıpkı İslam (SLM) kavramı olduğu gibi. Zaten Arapçadaki bir çok kelimenin, eski Süryanice kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Aslında bu gerçeklik, tarih kitaplarında da kendisini gizlememektedir. “Süryani“ kelimesinin “Suriye'ye mensup bir halk“ olduğundan dolayı, yani “Suriyeli“ manasına gelen "Süryani" kastedilmektedir! Bununla birlikte Mardin, Midyat'taki Deyr-el Zaferan (Mor Gabriel) manastırı Piskoposu İbrahim Türker Ayinlerini, cemaatin dilleri baz alınarak Süryanice, Türkçe ve Kürtçe yazıp-okuduklarını bellirtmektedir. Bu durum Süryanilerin çok dilli bir topluluk olduklarına yorumlanmalıdır.

Meryem Ana Kilisesi


Harput'ta Meryem Ana Kilisesi, bölgenin en eski kiliselerinden birisidir. Yapılış tarihi M.S. 179‘a kadar gitmektedir. Bu kilise “Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi“ ve “Yakubi Kilisesi“ adlarıyla da anılmaktadır. Hırıstiyanlığa geçen Süryaniler, “Yakubi ve Katolik Süryaniler“ diye, ikiye ayrılmışlardır. Kendi aralarında iç çatışmalar yaşamış ve bu içsel çarpışmalarda çok ağır açılar yaşamışlardır.

Harputtaki bu eski Kilise, yerelde daha çok “Meryem Ana Kilisesi“ olarak bilinmektedir.
Mardin’deki Süryani Metropolitliği kayıtlarında, Meryem Ana Kilisesinin 1179 ve 1845 tarihlerinde tamiratı yapıldığı yazılmaktadır. Bazı anlatımlara göre bu kilisenin ilk önceleri bir "Puthane" olarak inşâ edildiği ve daha sonraları Kiliseye çevrildiği görüşü de vardır. Kilisenin bazı duvarları Urartular döneminde (MÖ.6.7 yyapılan Harput kalesinin üzerine oturtturulmuştur. Harput kralının bir putperest olduğu, ve alt geçiş yollarıyla Kale Sarayından kiliseye gidip, Putlara tapıp ibadet ettiği anlatılmaktadır. Meryem Ana Kilisesine ek olarak, daha sonraları bir küçük kilise daha yapılmış, fakat Cumhuriyet döneminde (1920-30) bu ek kilise, maalesef yerle bir edilmiş, taşlarından ev yapımlarında faydalanılmıştır.

Kilisenin Gizli Yeraltı Yolları


1880-90‘larda, Harput'un Süryani Cemaati, sabah ayini için Kiliseye geldiğinde, içeride bir köpeğin olduğunu hayretle görürüler. Kapılarının ve pencerelerinin kapalı olduğu halde, köpeğin içeriye, nasıl ve nereden girdiğini merak ederler. Bekleyip köpeğin nereden çıkatığını izlerler. Takip sunucu; kilisenin içinde bir yeraltı tunelinin (geçit yolunun) olduğunu görürüler. Bu tunel yoluyla kalenin saray avlusuna çıkıldığını hayretle karşılarlar. Bu köpek sayesinde yer altındaki bu gizli yolu bulmuş olurlar. Derin araştırmalar sonucun da Harput Kralının bu gizli yoldan Puthaneye gelip ibadet ettiği hükmüne varırlar.

Harput’taki Meryem Ana Kilisesinin Yapılışı


Kilisenin iç mimarisindeki genişliği 8, Uzunluğu 20 ve yülsekliği ise 8 metreden ibarettir. Duvarlarının kalınlığı, belki inanmıyacaksınız ama tam 2 metredir! Peki günümüzde 800 yıl önce yapılan bu kilise hangi şartlarda, hangi tekniklerle ve nasıl inşaa edilmiştir? Sorusu ise, akıllara durgunluk veren bir cevapla süsülüdür.

Şöyleki; Harput, bölgede kurulan ilk yerleşim şehirlerinden birisidir. Beslenen koyun sürülerinden günlük sağılan sütleri, tahta oyuklarla-kanallarla kilisenin yapılacağı bu alana akıtılmıştır. Süt, yumurta ve beyaz orjinal kireçle karıştırılarak harç edilmiştir. Bu beyaz harç, kesme taşların arasına ince bir krem tittizliğiyle sürülerek, Meryem Ana Kilisesi günlerce bu yöntemle çalışılarak insan gücüyle yapılmıştır. Bu mimari yapı tekniğine, inşaat alanında "Horason inşaat" denilmektedir. Buradaki kale burçlarının da aynı teknikle yapıldığından ötürü, Harput kalesinin diğer bir ismi ise "Süt Kalesi"dir. Dersim-Pertek' teki dere geçitlerinin üzerine yapılan en eski köprülerin Ermeniler tarafından bu teknik kullanılarak yapıldığı söylenmektedir. Kaynak kişilerin bize anlattığına göre; örneğin Pertek’in eski Süngeç, Dereli, Gülbarin (Rebat-Fındıkan) köprüleri, burçları sözünü ettiğimiz bu Horason inşaat tekniğiyle yapılmıştır. Süryanilerden kalma bu mimari teknik, daha sonraları Ermeniler tarafından geliştirilerek sürdürülmüştür.

Pertek Til Köyünündeki Manastır


Bugünkü Keban barajının altında kalan Pertek’e bağlı Til köyü, Harput‘la birlikte bu bölgenin en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Bu coğrafi alan; Harput kadar tarihi eski bir geçmişe sahiptir. Pertek-Elazığ arasında 1965-75 yıllarnda inşâsı tamamlanan Keban Barajının altında kalan Til Köyünde kurulu olan 13.yüzyıla ait bir Süryani Manastırı vardı! "Vardı" diyoruz, çünkü artık yok! Bazı kaynaklarda ve sözlü hafızalarda buranın Til Manastırının, bir Ermeni Kilisesi olduğu da bilinmektedir! Barajlarıyla övünen Cumhuriyet; sular altında yok olup giden insanlığın ortak tarihi mirasına asla ve asla hiç sahip çıkmamıştır! Hala da sahip çıkmayarak, gelişi güzel göletler-barajlar inşaa etmekte ve o bölgenin tarihi kalıntlarını bilerek yok etmekte ve ekolojik dengeyi hızla bozmaktadır! Çünkü Til Köyü öyle sıradan bir köy değildir. Nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Til Köyünde, en az 500 yıl öncesinde Bâtıni Alevilerinden Şah Arapoğullarından  "Pirali"  adında ulu bir zatın, asırlardan beri kabri bulunmaktaydı. Bütün bu değerler şimdi bir hiç olup yitip gitmiştir.

Elyazmalı İncil’in Hazin Öyküsü


Til Köyündeki bu manastırın Rahibi günümüzden 750-800 yıl önce, kendi el yazısıyla Ceylan derileri üzerine bir İncil yazar. Bu İncil'i getirirp bizzat kendi elleriyle, Harput'taki Meryem Ana Kilisesine hediye eder. Bir zaman sonra elyazmalı bu hediye İncil, 1800‘ün sonlarında esrarengiz bir şekilde, Kiliseden çalınır ve kaybolur. Uzunca bir tahkikat sonucunda İncil, bir türlü bulunamaz. Harput'tan, Til Köyündeki Manastıra ziyarete giden bir kaç Süryani, Murat nehiri üzerinde bir kitabın yüzdüğünü tesadüfen görürler. Hemen kitabı alır ve açarlar. Kaybolan İncil'in olduğunu ve sudan dolayı yazılarının dahi bozulmadığını görünce şaşkınlık içinde sevinirler. İncili tekrar götürürp Meryem Ana Kilisesine teslim ederler.

Yıllar geçer ve Amerika‘dan bazı kimseler gelip, bu İncil için ta o zamanlar, 500 altın verip almak isterler. Ama Süryani Cemaati bu teklifi kabul etmez! Bundan böyle korkularından İncil'i kilisede değil de, bir müdet emin-güvenilir evlerde saklarlar. Bu arada İncil'i elde etmek için bir çok türlü oyunlar oynanır. Yine Mardin'den bir antikacı Süryani; Harput'a gelip, İncil için 300 altın verdiği halde alamadan geri döner. İncil, Kilise Cemaati arasında yeni yönetimin seçilmesine, içsel tartışmalara da neden olur. Yaklaşık on yıl böyle geçer. Harput Emniyet amirliğinin olayı, Ankara'ya bildirmesi sonucu İncil, Etnografya Müzesine zorla alınır ve teslim edilir.

Demokrat Parti döneminde Mardin'de ki Süryani kilisesini ziyaret eden Celal Bayar'dan bu İncil'in, Mardin Mor Behnam (Kırklar) Kilisesine teslim edilmesi, cemaat tarafından istenir. Bu istek olumlu karşılanır ve İncil, Mardin'deki Kiliseye teslim edilir. Ama eski dava yine gündeme gelir. İncil‘e sahip olmak isteyenler yine altınları konuşturmaya başlarlar. Bu defa da Kilise cemaati İncil'i, tekrar Etnografya Müzesine vermemek için, Musul'da ki Süryani Patrikhanesine yollarlar. Musul‘daki bu Patrikhane, 1960‘ların sonunda taşınarak Şam'a götürülür. Ama Pertek'in Til köyü, Manastır Rahibinin kendi elleriyle, ceylan derileri üzerine yazdığı en az 800 yıllık bu antik İncil, İŞİD saldırıları sonucunda hala orada mı bilinmez!


Kaynak Kişiler (2012)

Moşe Dagı,   71 yaşında (Süryani papazı) Elazığ

İbrahim Yalgın, 68 yaşında (Emekli Ögretmen) Pertek
Hüseyin Bulut, 71 yaşında, (Zakir) Pertek
Zeynel Çetinkaya, 81 yaşında (Réber) Pertek
Vedat Şimşek, 57 yaşında (Üniversite Mezunu) Elazığ
Harkinik - Osukanlı Nadir Ünlü, 51 yaşında Pertek


Biblioğrafya

Cenap Osmanoğlu, “Yeni Fırat Dergisi 1963“

Ertuğrul Danık, “Ortaçag'da Harput 2001“

Mehlika Aktok Kaşgarlı, “Mardin ve Yöresi Halklarından Türko-Semitistler 1991“

 

* Bu makalemiz daha evel Semah dergisi, 2015, Mayıs Haziran sayısında yayınlanmıştır.

 

  Bu yazı 2641 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 37 25 6 6 85 38 81 +47
2 Fenerbahçe 37 23 7 7 67 37 76 +30
3 Galatasaray 37 23 8 6 70 33 75 +37
4 Trabzonspor 37 17 7 13 45 34 64 +11
5 Sivasspor 37 14 7 16 50 41 58 +9
6 Alanyaspor 38 16 13 9 55 42 57 +13
7 Hatayspor 37 16 12 9 60 51 57 +9
8 Gaziantep FK 37 14 11 12 54 46 54 +8
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 51 +4
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 51 +3
11 Konyaspor 37 11 14 12 47 47 45 0
12 Çaykur Rizespor 37 11 14 12 48 59 45 -11
13 Antalyaspor 38 9 13 16 40 53 43 -13
14 Başakşehir FK 37 11 16 10 41 55 43 -14
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 41 -6
16 Kasımpaşa 37 10 17 10 42 54 40 -12
17 Kayserispor 37 9 16 12 34 50 39 -16
18 MKE Ankaragücü 37 10 19 8 44 59 38 -15
19 BB Erzurumspor 38 9 19 10 41 65 37 -24
20 Gençlerbirliği 37 9 20 8 37 66 35 -29
21 Denizlispor 37 6 21 10 36 67 28 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 33 20 6 7 60 26 67 +34
2 Giresunspor 33 20 6 7 52 24 67 +28
3 Samsunspor 33 19 4 10 56 30 67 +26
4 İstanbulspor 33 18 8 7 60 34 61 +26
5 Altay 33 19 11 3 62 36 60 +26
6 Altınordu 33 16 8 9 53 45 57 +8
7 Ankara Keçiörengücü 33 16 10 7 46 28 55 +18
8 Ümraniyespor 33 14 11 8 45 42 50 +3
9 Tuzlaspor 33 14 14 5 45 51 47 -6
10 Bursaspor 33 14 15 4 56 54 46 +2
11 Bandırmaspor 33 12 15 6 45 47 42 -2
12 Boluspor 33 11 16 6 35 41 39 -6
13 Balıkesirspor 33 9 16 8 35 48 35 -13
14 Adanaspor 33 9 17 7 44 53 34 -9
15 Menemenspor 33 7 13 13 37 58 34 -21
16 Akhisarspor 33 8 20 5 35 58 29 -23
17 Ankaraspor 33 6 19 8 33 59 26 -26
18 Eskişehirspor 33 1 24 8 23 88 8 -65
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 37 27 2 8 81 25 89 +56
2 Sakaryaspor 37 20 5 12 70 35 72 +35
3 Kırşehir Belediyespor 37 21 8 8 55 30 71 +25
4 Van Spor 37 21 10 6 59 34 69 +25
5 Kırklarelispor 37 18 6 13 59 32 67 +27
6 Bodrumspor 37 18 11 8 80 48 62 +32
7 Etimesgut Belediyespor 37 18 12 7 62 34 61 +28
8 Karacabey Belediyespor 37 14 12 11 50 40 53 +10
9 Turgutluspor 37 16 16 5 44 56 53 -12
10 Pendikspor 37 15 16 6 64 51 51 +13
11 Serik Belediyespor 37 12 11 14 48 48 50 0
12 Pazarspor 37 15 17 5 60 62 50 -2
13 Tarsus İdman Yurdu 37 13 14 10 56 54 49 +2
14 Bayburt Özel İdare Spor 37 14 18 5 50 59 47 -9
15 Sivas Belediyespor 37 10 14 13 56 53 43 +3
16 1922 Konyaspor 37 10 18 9 45 49 39 -4
17 Kastamonuspor 37 8 17 12 31 54 36 -23
18 Elazığspor 37 10 21 6 56 83 33 -27
19 Mamak FK 37 6 25 6 32 118 24 -86
20 Kardemir Karabükspor 37 1 34 2 14 107 2 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 BB Erzurumspor vs Kasımpaşa
 08/05/2021 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 08/05/2021 Fatih Karagümrük vs Gençlerbirliği
 08/05/2021 Galatasaray vs Beşiktaş
 08/05/2021 Göztepe vs Konyaspor
 08/05/2021 Hatayspor vs Denizlispor
 08/05/2021 Kayserispor vs Gaziantep FK
 08/05/2021 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 08/05/2021 Sivasspor vs Başakşehir FK
 08/05/2021 Trabzonspor vs Antalyaspor
 08/05/2021 Trabzonspor - Antalyaspor Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Yeni Malatyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Başakşehir FK - Kayserispor Kayserispor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Başakşehir FK yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Konyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Konyaspor yenilmez
 11/05/2021 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Hatayspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Beşiktaş ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Denizlispor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Sivasspor ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2021 Boluspor vs Eskişehirspor
 07/05/2021 Akhisarspor vs Ümraniyespor
 09/05/2021 Altay vs Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor vs İstanbulspor
 09/05/2021 Balıkesirspor vs Altınordu
 09/05/2021 Bursaspor vs Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Adanaspor vs Samsunspor
 09/05/2021 Menemenspor vs Adana Demirspor
 09/05/2021 Tuzlaspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Pendikspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Elazığspor vs Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Eyüpspor vs Van Spor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 Kastamonuspor vs Sakaryaspor
 08/05/2021 Serik Belediyespor vs Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Kırklarelispor
 08/05/2021 Turgutluspor vs Bodrumspor
 08/05/2021 1922 Konyaspor vs Pazarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI