Erdoğan YALGIN
  Güncelleme: 19-02-2023 18:43:00   19-02-2023 18:32:00

Depremin Fay Hattındaki, Canların Bağlama Hattı Üzerine

6 Şubat tarihinde Maraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında ortaya çıkan acı gerçekler, toplumun tüm katmanlarında derin izler bıraktı. Kendi çabasıyla enkaz altında kurtulanlar, yaralı çıkarılanlar ve ölüme ansızın yakalananların hikayeleri artık silinmezcesine hafızalarımıza kazındı.

Bu konudaki duygularımızı ne kadar yazsak, kelimelerin o kadar kifayetsiz kalacağını biliyoruz. Bir diğer özel konu ise bu depremin yarattığı fay hattının coğrafi konumu, enkazın altında kameralara yansıyan Sazlar (bağlama), adeta zihinlerimizin akordunu bozdu.

Çok ilginçtir! Bilmem dikkat ettiniz mi? Bu depremin fay hattı, aynı zamanda Saz (bağlama) çalan Canların yaşadığı coğrafi hat’a işaret etmektedir. Yani yoğun bir Alevi nüfusunun da bu fay hattı üzerinde yaşadığı ve dolayısıyla bu tufanda etkilendiği görülmektedir. Zira bir çok evin enkazı altında açığa çıkan Bağlamalar (Saz), bu hakikati bize anlatmaktadır.

Deprem fay hattında yaşayan ve Sazlarına nefes veren Canlar; “Cahildim dünyanın rengine kandım,  Hayale aldandım boşuna yandım,  Seni ilelebet benimsin sandım..” diyen bozkırın tezenesi Nejat Babanın (1938-2012); bu hazin ezgisini, kim bilir kaç defa terennüm ettiler.  Belki de o gece bile, bu zelzeleye tutulmadan önce, kim bilir kaç hanede bu sözler dile geldi? Kim bilir!

                                                                                                                                                      Deprem fay hattı

Ben bu makalemde “depremin fay hattı” ile “bağlamanın fay hattı” üzerinde kısaca bir ironi yapmak istiyorum. Dahası sizleri; deprem fay hattının üzerinde ortaya çıkan enkazın altında kalan Saz < Tembur < Bağlama ile alakalı tarihsel bir gezintiye götürmek istiyorum. Bunu da; Alevi Filozoflarının, Ozanlarının dilinden seslenerek farklı bir bakış açısıyla ele almak istedim. Başlayalım!

                                                                                                                                              Bağlamanın nefes hattı

Derler ki; Taptuk Emre güzel Saz çalarmış ve Yunus da sırf bu yüzden Taptuk’a bağlanmış, dergahına odun taşımaya razı olmuş… Belki de doğrudur! Güzel Saz çalanın yanında kim oturmaz ve huşi içerisinde onu, kim dinlemez ki? Eskiden eli kalem tutanlar çok azdı. Fakat eli Saz < bağlama tutanlar bir hayli çoktu. Ve Onlar; duygularını Saz ile tarihin kulağına küpe ederlerdi. Bu sözler, kar suyu misali kulaktan kulağa sızardı. Gönüller şad olur, zihinle açılırdı.

Türkçede adına Saz dediğimiz, Kürtçedeki Tembur; görünüm ve işlevi açısında sadece bir müzik aleti, bir çalgı değildir. Aslında O, büyük bir ormanın hanelere sığdırılmış renkli bir yansımasıdır. Ona dokunan; Onu yetiştiren toprağa secde eder. Ona dokunan, yani toprağı kutsar. O toprak ki; bütün canlıların varıdır. Yani O; vardan var olandır.

Duvarda asılan Saz’a dokunan, önce elini yıkar.  Eline aldığında ise gövdesini öper ve usulca anlına sürer. Göğsüne göz atar, eşiğini kontrol eder. Tellerini sayar ve kukalarına bakar. Dahası, usta bir Ozan; Sazına < bağlamasına şeş cihette bakar. Bu vesileyle Saz tutan eller, asla dert görmezler! Bundandır; kendisine “Telli Kur’an” demişler. Şimdiye kadar nice filozoflar Onun üzerine en güzel sözlerden nakışlar dizilmişler.

Ancak buna karşın, Ona dokunamayan softalar; Onun ne menem bir “Şeytan işi (!)” olduğu hakkında, sürekli fetvalar verilmişler. Onu, bir suç unsuru olarak görmüşler. Ama O; yine de Ocaklı hanelerin, dergahların duvarlarında kutsal bir metin gibi hep asılı kalmıştır. Ve fakat bu son depremle birlikte yıkılan evlerin, sönen ocakların enkazı altında kalarak, bu haliyle bile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Çağlar ötesinde çağırarak, Yedi iklim, Çar köşeye sesini duyuran filozoflarımız; Saz < Tembur için bakınız neler demişler? Şimdi de bu konuyla alakalı bazı köşe taşlarına temas edelim:

16. yüzyılda Şah İsmail (Şah Hatayi), bekli de İran’ın Erdebil’inde, Onu öyle bir mertebeye çıkarmış ki; hakikat iliminin bir kelamı, nefesi olarak telaki etmiştir.

Bugün ele almaz oldum ben sazım
Arşa direk direk çıkar avazım
Dört şey vardır bir karındaşa lazım
Bir ilim, bir kelam, bir nefes, bir saz

Bu mesajı, ta Sivas’ta duyan Pir Sultan (16.yy), yerinde sakin durur mu? Sanki günümüzdeki depremi de his edercesine, enkazı görürcesine, Sivas’ın soğuğunda titrercesine şöyle seslenmiş:

Sivas ellerinde sazım çalınır,
Kor yürekler bölük bölük bölünür.
Dosttan ayrılmışam bağrım delinir,
Kâtip arzu halim yaz Şaha böyle.

Demesine demiş ama, yine de hızını alamamış ve sanki yetmezmiş gibi bu defa da günümüzdeki bozuk düzene de bir yollama yaparak, şunları eklemiş:

Elim varmaz güllerini dermeye
Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya
Dört kitabın manasını bilmeye
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk!

Bu ne sarsıcı bir kelamdır, bu ne çağları aşan etkili bir sözdür ki; sanki yaralarımıza tuz basarız da canımız acımaz ya, işte onun gibi bir şey! Öyle değil mi?

Saz’a, Can’a ve dahası Aydınlığa karşı olanlara, 16.yüzyılda seslenmiş Muhuddin Abdal! Ve hem de onları çıldırtırcasına bakınız neler demiş:

Doğruya nazar eyleriz

Biz eğri nazar bilmeyiz

Nakd ile pazar eyleriz

Veresi pazar bilmeyiz

Sazımızı ele aldık

Namusu deryaya saldık

Aşk ile meydana geldik

Zincir ile dar bilmeyiz!

 

Kayesri Sarız ilçesinin, Kırkısrak köyünde Derviş Ruhullah’ı (1885d.), belki de çoğumuz bilmeyiz! Ama gelin görün ki; hepimizden habersiz Kırkısrak’tan, Bağdat’daki Mansur’a bir demet niyaz yollamış, “Enel Hakk” a Sazı ile Semahla yürümüş ve demiş ki;

Niyaz ehlindeyiz zannetme zâhit
Meşhur-i cihandır nazımız bizim
Sözümüz mutlaka canana ait
Enel-Hâkk çağırır Sazımız bizim! Nasıl ama? Hak eyvallah!

Depremin pimini çeken Maraş hattında, Göksun diyarında avaz avaz haykırmış Âşık Hüdai (1940-2001); meğerse Saza meyledenlere iki çift sözü, nasihati olmuş: Bunu hepiniz bilirsiniz!

Gönül çalamazsan aşkın Sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit,

Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit!

Enkaz altında Sazlarıyla kalan ol gül yüzlü Canlar; bu nasihati kulaklarına küpe edenlerdendiler. Lakin Onlar, Aşkın sazını çalan, perdeye-tele incitmeden dokunanlardılar.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinden, bu dar günümüzü görerek ayağa kalkıp, seslenen Melüli Baba (1892-1989); kim bilir kaç felaket gördü bu dünyada? Kaç tufan yaşadı ve canına tak etti ki; dile geldi:

Seksen bir afeti taştı her yana

Sel sesi duyuldu cem-i cihana

Kıydı nice mazlum masum insana

Çalındı her ilde bu matem Sazı

 

Evet! “depremin fay hatı” üzerindeki “bağlamanın söz hattında” öyle sazlar çalındı ki; çatlayan sazların acı matemi, kaç tane Kerbelaya değer, kim bilir?

 

Enkaz altında çıkarılan Sazları boynu bükük görünce Aşık Çırakman (Hüseyin Çırakman, Hüseyni, d.1930); vaktiyle Çorum’da öyle bir dile gelmiş ki; yürekleri çatlatırcasına inlemekte;

Hüseyinim söndü aşkım,

Avare geziyom şaşkın

Bugün Sazım bana küskün

Ötsün diyom ötmüyor ki! Evet; o gün bütün sazlar < bağlamalar bir anda sustu! Ötmez oldu!

 

Ağaca şekil veren ve Onu tel’e, tezeneye çevirip nefese beden yapan Saz işçisi Aşık İbreti babayı (Hıdır Gürel’i, 1920-1976) hepiniz iyi bilirsiniz! Dut ağacını, saza dönüştüren bu çağdaş filozofumuz, şöyle demiş:

Elimde dut dalı sazım.

Gerçeklere ayak tozum.

Sanma beni kitapsızım.

Canlı kitap özüm benim.

Sanma beni kitapsızım.

Canlı kitap özüm benim

 

19. 20. Yüzyıllarda yaşayan Bektaşi Ozanlarından Mihri Dede; bakınız saz’a karşı olanlara, “Sazda İnsan olmayı” hatırlatmış ve yan yana şu incileri dizmiş:

Gör ki Mihri Dede şimdi neyleyim,

Gerçek aşkı her yönüyle söyleyim,

Her türlü sefaya veda eyleyim.

Sazda ben bir insan olmağa geldim,

Serimi meydana koymağa geldim.

 

Kırşehirli Şemsi Yasıtman (1926-1995), Kırşehir de, elindeki Sazına kem gözle bakanlara nasıl da haykırmış:

Diyorsun Saz çalmak günahtır gayet

İspat et Kuran'da kaçıncı ayet?

Biz de öğrenelim bulursan şayet

Sazımı kafama çal da öğüt ver

 

Yine depremin fayına dokunan Malatya yöresinin dilden dile dolaşan o İsimsiz-Anonim ezgisinde, bu günün acısı yarılan dağlara nasıl da anlatılmış. O da yetmemiş; Göze değen enkaz altındaki Sazlara ağlayanlara da tercüman olmuş:

Dağlar size sözüm var
Dertli çalar Sazım var
O yar sarmaz yaramı
Yüreğimde sızım var

Bülbül ağlar gül ağlar
Sazımdaki tel ağlar! Doğru, o gün bülbül ağladı! Çatlayan Sazlar ağladı, insanlık ağladı.

Bu acıyı az da olsa hafifletmeye çalışan Kul Hüseyin (16.yy), enkaz altında kalan Canların, eli Saz tutan nişanlıların diliyle sanki seslenmiş:

Ey şahin bakışlım, Bülbül avazlım
Bir eli kadehlim, Bir eli Sazlım
İşte ben gidiyom, Kal ahu gözlüm

Ne sen beni unut, Ne de ben seni!

 

Sazlarıyla ayrı düşenler, tabi ki unutulmayacak, Elbette onların Sazlarına sahip çıkılacak. Enkaz altında toplanan Sazlar, elbette yeni sahiplerini bulacak! Yine Hüdai’nin nefesiyle titreyecek yürekler. Bütün Sazlar; sözü ve özü birleyecek:

Duygular dönüştü söze

Yanık sevda işler öze

Dertli dertli vurup Saza

Tel ile öldürmen beni

 

Sivas, Şarkışla da Aşık Ali İzzet Özkan (1902-1981), sanki depremin haşmetiyle Sazların, bozulan akordunu görmüş ve öyle vurucu bir söz etmiş ki; hayret doğrusu!

Şu Sazıma bir düzen ver

Tellerde muradın alsın

Gel beni bir tenhada gör

Dillerde muradın alsın

 

Atadan sürgün Dersim-Erzincanlı Aşık Daimi (İsmail Aydın, 1932-1983) Sazıyla yaralar kendini, teliyle avlar yüreğini;

Daimi ah eder çeşmim çırağı,

Dostun muhabbeti, cennet otağı.

Ancak bu dünyada derdim ortağı,

Sazım figan eder, tel yarelenir!

 

Dedik ya; tarihsel süreci içerisinde enkaz altında gördüğümüz o Bağlamaların üzerine ne çok güzellemeler yapılmış, ne methiyeler dizilmiştir. Mesela; Kim derdi ki; Bolu’da bir filozof zuhur edecek ve Sazı bir “şeytan işi” olarak gören softalara karşı, Ona en yüksek perdeden methiyeler dizecek! Evet! Bolu doğumlu, Bektaşi Ozanlarından Aşık Dertli (1772-1846), Saz’ın anatomisini aynen şöyle anlatıyordu:

Telli sazdır bunun adı
Ne ayet dinler ne kadı
Bunu çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde

Venedik’ten gelir teli
Ardıç ağacından kolu
Be Allah’ın sersem kulu
Şeytan bunun neresinde

Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde

İçinde mi dışında mı
Burgusunun başında mı
Göğsünün nakışında mı
Şeytan bunun neresinde

Dut ağacından teknesi
Kirişten bağlı perdesi
Behey insanın teresi
Şeytan bunun neresinde

Dertli gibi sarıksızdır
Ayağı da çarıksızdır
Boynuzu yok kuyruksuzdur
Şeytan bunun neresinde

Sonuç yerine;

Gelin son sözü; “gözü olup görmeyenlere, dili olup da hakikati söylemeyenlere, kulakları olup da gerçeği dinlemeyenlere ve aklı, aklı olup da zalimlere kiraya verenlere” karşı, gizleri keşfeden Sivas’lı Veysel baba (1894-1973) söylesin! Ne dersiniz? Bence söylesin! Zira enkazda kalan Canların geride bıraktıkları öksüz Sazların dilinden, ancak Veysel babamız anlar. Anlayana aşk olsun!

Ben gidersem Sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yada
Garip bülbül gibi ahüzar etme

Gizli dertlerimi sana anlattım
Çalıştım sesimi sesine kattım
Bebe gibi kollarımda yaylattım
Hayali hatır et beni unutma

Bahçede dut iken bilmezdin sazı
Bülbül konar mıydı dalına bazı
Hangi kuştan aldın sen bu avazı
Söyle doğrusunu gel inkar etme

Benim her derdime ortak sen oldun
Ağlarsam ağladın gülersem güldün
Sazım bu sesleri turnadan mı aldın
Pençe vurup sarı teli sızlatma

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara
Geyin kara libas yaslan duvara
Yanından göğsünden açılır yara
Yar gelmezse yaraların elletme

Sen petek misali Veysel de arı
İnleşir beraber yapardık balı
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
Ben babamı sen ustanı unutma

Deprem Fay Hattında, bu tufanı yaşayan bütün cümle Canlara; Xızır yar ve yardımcı olsun!

Hak ile kalın!

Kaynak: Resim  5: Necdet Kurt;  “Alevi Erkanında Zakir, bağlama” “IV. Uluslararası Alevilik Ve Bektaşilik Sempozyumu (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı.

  Bu yazı 4160 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Fenerbahçe 6 - 0 İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor 2 - 0 Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Adana Demirspor 2 - 6 Başakşehir FK
 26/05/2024 Trabzonspor 4 - 2 MKE Ankaragücü
 26/05/2024 Pendikspor 0 - 1 Gaziantep FK
 26/05/2024 Konyaspor 1 - 3 Galatasaray
 26/05/2024 Kasımpaşa 2 - 1 Beşiktaş
 25/05/2024 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 25/05/2024 Fatih Karagümrük 3 - 1 Samsunspor
 24/05/2024 Alanyaspor 1 - 1 Antalyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Sincan Belediyesi Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI