Erdoğan YALGIN
  Güncelleme: 19-02-2023 18:43:00   19-02-2023 18:32:00

Depremin Fay Hattındaki, Canların Bağlama Hattı Üzerine

6 Şubat tarihinde Maraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında ortaya çıkan acı gerçekler, toplumun tüm katmanlarında derin izler bıraktı. Kendi çabasıyla enkaz altında kurtulanlar, yaralı çıkarılanlar ve ölüme ansızın yakalananların hikayeleri artık silinmezcesine hafızalarımıza kazındı.

Bu konudaki duygularımızı ne kadar yazsak, kelimelerin o kadar kifayetsiz kalacağını biliyoruz. Bir diğer özel konu ise bu depremin yarattığı fay hattının coğrafi konumu, enkazın altında kameralara yansıyan Sazlar (bağlama), adeta zihinlerimizin akordunu bozdu.

Çok ilginçtir! Bilmem dikkat ettiniz mi? Bu depremin fay hattı, aynı zamanda Saz (bağlama) çalan Canların yaşadığı coğrafi hat’a işaret etmektedir. Yani yoğun bir Alevi nüfusunun da bu fay hattı üzerinde yaşadığı ve dolayısıyla bu tufanda etkilendiği görülmektedir. Zira bir çok evin enkazı altında açığa çıkan Bağlamalar (Saz), bu hakikati bize anlatmaktadır.

Deprem fay hattında yaşayan ve Sazlarına nefes veren Canlar; “Cahildim dünyanın rengine kandım,  Hayale aldandım boşuna yandım,  Seni ilelebet benimsin sandım..” diyen bozkırın tezenesi Nejat Babanın (1938-2012); bu hazin ezgisini, kim bilir kaç defa terennüm ettiler.  Belki de o gece bile, bu zelzeleye tutulmadan önce, kim bilir kaç hanede bu sözler dile geldi? Kim bilir!

                                                                                                                                                      Deprem fay hattı

Ben bu makalemde “depremin fay hattı” ile “bağlamanın fay hattı” üzerinde kısaca bir ironi yapmak istiyorum. Dahası sizleri; deprem fay hattının üzerinde ortaya çıkan enkazın altında kalan Saz < Tembur < Bağlama ile alakalı tarihsel bir gezintiye götürmek istiyorum. Bunu da; Alevi Filozoflarının, Ozanlarının dilinden seslenerek farklı bir bakış açısıyla ele almak istedim. Başlayalım!

                                                                                                                                              Bağlamanın nefes hattı

Derler ki; Taptuk Emre güzel Saz çalarmış ve Yunus da sırf bu yüzden Taptuk’a bağlanmış, dergahına odun taşımaya razı olmuş… Belki de doğrudur! Güzel Saz çalanın yanında kim oturmaz ve huşi içerisinde onu, kim dinlemez ki? Eskiden eli kalem tutanlar çok azdı. Fakat eli Saz < bağlama tutanlar bir hayli çoktu. Ve Onlar; duygularını Saz ile tarihin kulağına küpe ederlerdi. Bu sözler, kar suyu misali kulaktan kulağa sızardı. Gönüller şad olur, zihinle açılırdı.

Türkçede adına Saz dediğimiz, Kürtçedeki Tembur; görünüm ve işlevi açısında sadece bir müzik aleti, bir çalgı değildir. Aslında O, büyük bir ormanın hanelere sığdırılmış renkli bir yansımasıdır. Ona dokunan; Onu yetiştiren toprağa secde eder. Ona dokunan, yani toprağı kutsar. O toprak ki; bütün canlıların varıdır. Yani O; vardan var olandır.

Duvarda asılan Saz’a dokunan, önce elini yıkar.  Eline aldığında ise gövdesini öper ve usulca anlına sürer. Göğsüne göz atar, eşiğini kontrol eder. Tellerini sayar ve kukalarına bakar. Dahası, usta bir Ozan; Sazına < bağlamasına şeş cihette bakar. Bu vesileyle Saz tutan eller, asla dert görmezler! Bundandır; kendisine “Telli Kur’an” demişler. Şimdiye kadar nice filozoflar Onun üzerine en güzel sözlerden nakışlar dizilmişler.

Ancak buna karşın, Ona dokunamayan softalar; Onun ne menem bir “Şeytan işi (!)” olduğu hakkında, sürekli fetvalar verilmişler. Onu, bir suç unsuru olarak görmüşler. Ama O; yine de Ocaklı hanelerin, dergahların duvarlarında kutsal bir metin gibi hep asılı kalmıştır. Ve fakat bu son depremle birlikte yıkılan evlerin, sönen ocakların enkazı altında kalarak, bu haliyle bile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Çağlar ötesinde çağırarak, Yedi iklim, Çar köşeye sesini duyuran filozoflarımız; Saz < Tembur için bakınız neler demişler? Şimdi de bu konuyla alakalı bazı köşe taşlarına temas edelim:

16. yüzyılda Şah İsmail (Şah Hatayi), bekli de İran’ın Erdebil’inde, Onu öyle bir mertebeye çıkarmış ki; hakikat iliminin bir kelamı, nefesi olarak telaki etmiştir.

Bugün ele almaz oldum ben sazım
Arşa direk direk çıkar avazım
Dört şey vardır bir karındaşa lazım
Bir ilim, bir kelam, bir nefes, bir saz

Bu mesajı, ta Sivas’ta duyan Pir Sultan (16.yy), yerinde sakin durur mu? Sanki günümüzdeki depremi de his edercesine, enkazı görürcesine, Sivas’ın soğuğunda titrercesine şöyle seslenmiş:

Sivas ellerinde sazım çalınır,
Kor yürekler bölük bölük bölünür.
Dosttan ayrılmışam bağrım delinir,
Kâtip arzu halim yaz Şaha böyle.

Demesine demiş ama, yine de hızını alamamış ve sanki yetmezmiş gibi bu defa da günümüzdeki bozuk düzene de bir yollama yaparak, şunları eklemiş:

Elim varmaz güllerini dermeye
Dilim tutmaz hasta hâlin sormaya
Dört kitabın manasını bilmeye
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk
Sazım düzen tutmaz tel bozuk bozuk!

Bu ne sarsıcı bir kelamdır, bu ne çağları aşan etkili bir sözdür ki; sanki yaralarımıza tuz basarız da canımız acımaz ya, işte onun gibi bir şey! Öyle değil mi?

Saz’a, Can’a ve dahası Aydınlığa karşı olanlara, 16.yüzyılda seslenmiş Muhuddin Abdal! Ve hem de onları çıldırtırcasına bakınız neler demiş:

Doğruya nazar eyleriz

Biz eğri nazar bilmeyiz

Nakd ile pazar eyleriz

Veresi pazar bilmeyiz

Sazımızı ele aldık

Namusu deryaya saldık

Aşk ile meydana geldik

Zincir ile dar bilmeyiz!

 

Kayesri Sarız ilçesinin, Kırkısrak köyünde Derviş Ruhullah’ı (1885d.), belki de çoğumuz bilmeyiz! Ama gelin görün ki; hepimizden habersiz Kırkısrak’tan, Bağdat’daki Mansur’a bir demet niyaz yollamış, “Enel Hakk” a Sazı ile Semahla yürümüş ve demiş ki;

Niyaz ehlindeyiz zannetme zâhit
Meşhur-i cihandır nazımız bizim
Sözümüz mutlaka canana ait
Enel-Hâkk çağırır Sazımız bizim! Nasıl ama? Hak eyvallah!

Depremin pimini çeken Maraş hattında, Göksun diyarında avaz avaz haykırmış Âşık Hüdai (1940-2001); meğerse Saza meyledenlere iki çift sözü, nasihati olmuş: Bunu hepiniz bilirsiniz!

Gönül çalamazsan aşkın Sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit,

Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit!

Enkaz altında Sazlarıyla kalan ol gül yüzlü Canlar; bu nasihati kulaklarına küpe edenlerdendiler. Lakin Onlar, Aşkın sazını çalan, perdeye-tele incitmeden dokunanlardılar.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinden, bu dar günümüzü görerek ayağa kalkıp, seslenen Melüli Baba (1892-1989); kim bilir kaç felaket gördü bu dünyada? Kaç tufan yaşadı ve canına tak etti ki; dile geldi:

Seksen bir afeti taştı her yana

Sel sesi duyuldu cem-i cihana

Kıydı nice mazlum masum insana

Çalındı her ilde bu matem Sazı

 

Evet! “depremin fay hatı” üzerindeki “bağlamanın söz hattında” öyle sazlar çalındı ki; çatlayan sazların acı matemi, kaç tane Kerbelaya değer, kim bilir?

 

Enkaz altında çıkarılan Sazları boynu bükük görünce Aşık Çırakman (Hüseyin Çırakman, Hüseyni, d.1930); vaktiyle Çorum’da öyle bir dile gelmiş ki; yürekleri çatlatırcasına inlemekte;

Hüseyinim söndü aşkım,

Avare geziyom şaşkın

Bugün Sazım bana küskün

Ötsün diyom ötmüyor ki! Evet; o gün bütün sazlar < bağlamalar bir anda sustu! Ötmez oldu!

 

Ağaca şekil veren ve Onu tel’e, tezeneye çevirip nefese beden yapan Saz işçisi Aşık İbreti babayı (Hıdır Gürel’i, 1920-1976) hepiniz iyi bilirsiniz! Dut ağacını, saza dönüştüren bu çağdaş filozofumuz, şöyle demiş:

Elimde dut dalı sazım.

Gerçeklere ayak tozum.

Sanma beni kitapsızım.

Canlı kitap özüm benim.

Sanma beni kitapsızım.

Canlı kitap özüm benim

 

19. 20. Yüzyıllarda yaşayan Bektaşi Ozanlarından Mihri Dede; bakınız saz’a karşı olanlara, “Sazda İnsan olmayı” hatırlatmış ve yan yana şu incileri dizmiş:

Gör ki Mihri Dede şimdi neyleyim,

Gerçek aşkı her yönüyle söyleyim,

Her türlü sefaya veda eyleyim.

Sazda ben bir insan olmağa geldim,

Serimi meydana koymağa geldim.

 

Kırşehirli Şemsi Yasıtman (1926-1995), Kırşehir de, elindeki Sazına kem gözle bakanlara nasıl da haykırmış:

Diyorsun Saz çalmak günahtır gayet

İspat et Kuran'da kaçıncı ayet?

Biz de öğrenelim bulursan şayet

Sazımı kafama çal da öğüt ver

 

Yine depremin fayına dokunan Malatya yöresinin dilden dile dolaşan o İsimsiz-Anonim ezgisinde, bu günün acısı yarılan dağlara nasıl da anlatılmış. O da yetmemiş; Göze değen enkaz altındaki Sazlara ağlayanlara da tercüman olmuş:

Dağlar size sözüm var
Dertli çalar Sazım var
O yar sarmaz yaramı
Yüreğimde sızım var

Bülbül ağlar gül ağlar
Sazımdaki tel ağlar! Doğru, o gün bülbül ağladı! Çatlayan Sazlar ağladı, insanlık ağladı.

Bu acıyı az da olsa hafifletmeye çalışan Kul Hüseyin (16.yy), enkaz altında kalan Canların, eli Saz tutan nişanlıların diliyle sanki seslenmiş:

Ey şahin bakışlım, Bülbül avazlım
Bir eli kadehlim, Bir eli Sazlım
İşte ben gidiyom, Kal ahu gözlüm

Ne sen beni unut, Ne de ben seni!

 

Sazlarıyla ayrı düşenler, tabi ki unutulmayacak, Elbette onların Sazlarına sahip çıkılacak. Enkaz altında toplanan Sazlar, elbette yeni sahiplerini bulacak! Yine Hüdai’nin nefesiyle titreyecek yürekler. Bütün Sazlar; sözü ve özü birleyecek:

Duygular dönüştü söze

Yanık sevda işler öze

Dertli dertli vurup Saza

Tel ile öldürmen beni

 

Sivas, Şarkışla da Aşık Ali İzzet Özkan (1902-1981), sanki depremin haşmetiyle Sazların, bozulan akordunu görmüş ve öyle vurucu bir söz etmiş ki; hayret doğrusu!

Şu Sazıma bir düzen ver

Tellerde muradın alsın

Gel beni bir tenhada gör

Dillerde muradın alsın

 

Atadan sürgün Dersim-Erzincanlı Aşık Daimi (İsmail Aydın, 1932-1983) Sazıyla yaralar kendini, teliyle avlar yüreğini;

Daimi ah eder çeşmim çırağı,

Dostun muhabbeti, cennet otağı.

Ancak bu dünyada derdim ortağı,

Sazım figan eder, tel yarelenir!

 

Dedik ya; tarihsel süreci içerisinde enkaz altında gördüğümüz o Bağlamaların üzerine ne çok güzellemeler yapılmış, ne methiyeler dizilmiştir. Mesela; Kim derdi ki; Bolu’da bir filozof zuhur edecek ve Sazı bir “şeytan işi” olarak gören softalara karşı, Ona en yüksek perdeden methiyeler dizecek! Evet! Bolu doğumlu, Bektaşi Ozanlarından Aşık Dertli (1772-1846), Saz’ın anatomisini aynen şöyle anlatıyordu:

Telli sazdır bunun adı
Ne ayet dinler ne kadı
Bunu çalan anlar kendi
Şeytan bunun neresinde

Venedik’ten gelir teli
Ardıç ağacından kolu
Be Allah’ın sersem kulu
Şeytan bunun neresinde

Abdest alsan aldın demez
Namaz kılsan kıldın demez
Kadı gibi haram yemez
Şeytan bunun neresinde

İçinde mi dışında mı
Burgusunun başında mı
Göğsünün nakışında mı
Şeytan bunun neresinde

Dut ağacından teknesi
Kirişten bağlı perdesi
Behey insanın teresi
Şeytan bunun neresinde

Dertli gibi sarıksızdır
Ayağı da çarıksızdır
Boynuzu yok kuyruksuzdur
Şeytan bunun neresinde

Sonuç yerine;

Gelin son sözü; “gözü olup görmeyenlere, dili olup da hakikati söylemeyenlere, kulakları olup da gerçeği dinlemeyenlere ve aklı, aklı olup da zalimlere kiraya verenlere” karşı, gizleri keşfeden Sivas’lı Veysel baba (1894-1973) söylesin! Ne dersiniz? Bence söylesin! Zira enkazda kalan Canların geride bıraktıkları öksüz Sazların dilinden, ancak Veysel babamız anlar. Anlayana aşk olsun!

Ben gidersem Sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yada
Garip bülbül gibi ahüzar etme

Gizli dertlerimi sana anlattım
Çalıştım sesimi sesine kattım
Bebe gibi kollarımda yaylattım
Hayali hatır et beni unutma

Bahçede dut iken bilmezdin sazı
Bülbül konar mıydı dalına bazı
Hangi kuştan aldın sen bu avazı
Söyle doğrusunu gel inkar etme

Benim her derdime ortak sen oldun
Ağlarsam ağladın gülersem güldün
Sazım bu sesleri turnadan mı aldın
Pençe vurup sarı teli sızlatma

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara
Geyin kara libas yaslan duvara
Yanından göğsünden açılır yara
Yar gelmezse yaraların elletme

Sen petek misali Veysel de arı
İnleşir beraber yapardık balı
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
Ben babamı sen ustanı unutma

Deprem Fay Hattında, bu tufanı yaşayan bütün cümle Canlara; Xızır yar ve yardımcı olsun!

Hak ile kalın!

Kaynak: Resim  5: Necdet Kurt;  “Alevi Erkanında Zakir, bağlama” “IV. Uluslararası Alevilik Ve Bektaşilik Sempozyumu (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı.

  Bu yazı 1113 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 25 19 3 3 52 19 60 +33
2 Fenerbahçe 24 17 4 3 61 26 54 +35
3 Beşiktaş 25 14 4 7 45 25 49 +20
4 Adana Demirspor 25 12 4 9 47 27 45 +20
5 Trabzonspor 25 13 7 5 42 32 44 +10
6 Başakşehir FK 24 12 7 5 34 26 41 +8
7 Kayserispor 25 12 11 2 39 36 38 +3
8 Konyaspor 25 8 7 10 29 27 34 +2
9 Fatih Karagümrük 24 7 7 10 51 47 31 +4
10 Antalyaspor 25 8 13 4 32 40 28 -8
11 Alanyaspor 25 7 11 7 35 46 28 -11
12 Sivasspor 25 7 12 6 31 38 27 -7
13 Kasımpaşa 25 7 13 5 31 44 26 -13
14 Gaziantep FK 25 6 12 7 31 39 25 -8
15 MKE Ankaragücü 24 7 13 4 27 37 25 -10
16 İstanbulspor 24 7 14 3 27 48 24 -21
17 Giresunspor 24 5 11 8 23 42 23 -19
18 Hatayspor 24 6 13 5 19 47 23 -28
19 Ümraniyespor 25 5 13 7 33 43 22 -10
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 26 15 2 9 46 19 54 +27
2 Eyüpspor 26 16 5 5 34 18 53 +16
3 Pendikspor 26 13 5 8 40 21 47 +19
4 Çaykur Rizespor 25 12 3 10 40 20 46 +20
5 Keçiörengücü 26 13 6 7 42 30 46 +12
6 Sakaryaspor 26 15 10 1 42 34 46 +8
7 Bodrumspor 26 12 9 5 39 28 41 +11
8 Manisa FK 25 10 6 9 34 28 39 +6
9 Boluspor 25 10 7 8 30 29 38 +1
10 Bandırmaspor 25 10 8 7 37 40 37 -3
11 Göztepe 25 10 9 5 24 20 35 +4
12 Tuzlaspor 26 8 14 4 31 39 28 -8
13 Altay 26 7 11 8 28 33 25 -5
14 Adanaspor 26 6 13 7 32 46 25 -14
15 Erzurumspor FK 25 7 12 6 28 35 24 -7
16 Altınordu 25 5 15 5 22 43 20 -21
17 Gençlerbirliği 25 4 16 5 26 43 17 -17
18 Denizlispor 26 5 16 5 25 45 17 -20
19 Yeni Malatyaspor 26 4 15 7 22 51 16 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 27 17 3 7 55 25 58 +30
2 Van Spor FK 27 16 4 7 38 18 55 +20
3 Bucaspor 1928 27 15 4 8 41 17 53 +24
4 Ankara Demirspor 27 15 5 7 46 20 52 +26
5 1461 Trabzon FK 27 15 5 7 37 17 52 +20
6 İskenderunspor A.Ş. 27 15 5 7 38 22 52 +16
7 Karacabey Belediye Spor 27 13 5 9 37 23 48 +14
8 Zonguldak Kömürspor 27 13 10 4 31 29 43 +2
9 Serik Belediyespor 27 10 8 9 36 30 36 +6
10 Kırklarelispor 27 8 9 10 24 23 34 +1
11 Fethiyespor 27 9 12 6 29 37 33 -8
12 Sarıyer 27 7 10 10 29 37 31 -8
13 Kırşehir FSK 27 6 9 12 25 30 30 -5
14 Etimesgut Belediyespor 27 7 11 9 30 38 30 -8
15 Kastamonuspor 27 7 14 6 25 36 27 -11
16 Adıyaman FK 26 5 13 8 22 37 23 -15
17 Uşak Spor 27 5 17 5 22 47 20 -25
18 Balıkesirspor 27 4 15 8 19 43 17 -24
19 Diyarbekir Spor 26 2 15 9 18 46 15 -28
20 Pazarspor 27 1 16 10 17 44 13 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 24 15 3 6 31 13 51 +18
2 Karaköprü Belediyespor 24 13 6 5 34 20 44 +14
3 52 Orduspor FK 24 13 6 5 37 24 44 +13
4 Belediye Derincespor 24 12 4 8 33 22 44 +11
5 Belediye Kütahyaspor 24 11 3 10 37 24 43 +13
6 Karşıyaka 24 11 6 7 31 18 40 +13
7 Nevşehir Belediyespor 24 11 6 7 34 27 40 +7
8 1954 Kelkit Bld.Spor 24 7 6 11 21 19 32 +2
9 Hacettepe 1945 24 8 10 6 31 32 30 -1
10 Ağrı 1970 Spor 24 7 8 9 19 22 30 -3
11 Elazığspor 24 8 10 6 27 33 30 -6
12 1922 Konyaspor 24 8 12 4 25 35 28 -10
13 Çatalcaspor 24 7 12 5 27 31 26 -4
14 Amasyaspor Futbol Kulübü 24 6 11 7 21 31 25 -10
15 Şile Yıldızspor 24 4 10 10 19 31 22 -12
16 Edirnespor 24 6 16 2 19 36 20 -17
17 Yomraspor 24 4 13 7 18 27 19 -9
18 Eskişehirspor 24 4 13 7 27 46 19 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/04/2023 Başakşehir FK vs MKE Ankaragücü
 01/04/2023 Trabzonspor vs Kayserispor
 01/04/2023 Galatasaray vs Adana Demirspor
 02/04/2023 Ümraniyespor vs Konyaspor
 02/04/2023 Giresunspor vs Alanyaspor
 02/04/2023 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 03/04/2023 İstanbulspor vs Fatih Karagümrük
 07/04/2023 Konyaspor vs Antalyaspor
 08/04/2023 MKE Ankaragücü vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/03/2023 Denizlispor vs Boluspor
 24/03/2023 Samsunspor vs Altınordu
 25/03/2023 Keçiörengücü vs Gençlerbirliği
 25/03/2023 Tuzlaspor vs Göztepe
 25/03/2023 Altay vs Manisa FK
 26/03/2023 Bodrumspor vs Erzurumspor FK
 26/03/2023 Eyüpspor vs Çaykur Rizespor
 28/03/2023 Boluspor vs Samsunspor
 28/03/2023 Altınordu vs Denizlispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/03/2023 Balıkesirspor vs Serik Belediyespor
 25/03/2023 Fethiyespor vs Kocaelispor
 25/03/2023 Kırklarelispor vs Bucaspor 1928
 25/03/2023 Pazarspor vs Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 25/03/2023 Uşak Spor vs Sarıyer
 25/03/2023 Van Spor FK vs Karacabey Belediye Spor
 25/03/2023 Zonguldak Kömürspor vs Etimesgut Belediyespor
 25/03/2023 1461 Trabzon FK vs Ankara Demirspor
 29/03/2023 Bucaspor 1928 vs Uşak Spor
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor vs Van Spor FK
 29/03/2023 Sarıyer - Balıkesirspor Balıkesirspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 29/03/2023 Sarıyer - Adıyaman FK Adıyaman FK ligde deplasmandaki son 13 maçında hiç kazanamadı  Sarıyer yenilmez
 29/03/2023 Etimesgut Belediyespor - Van Spor FK Van Spor FK ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Van Spor FK yenilmez
 29/03/2023 Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor Diyarbekir Spor ligde deplasmandaki son 14 maçında hiç kazanamadı  Ankara Demirspor yenilmez
 29/03/2023 Bucaspor 1928 - Uşak Spor Bucaspor 1928 ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 29/03/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Fethiyespor Kırşehir Futbol Spor Kulübü ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Futbol Spor Kulübü yenilmez
 29/03/2023 Serik Belediyespor - Pazarspor Pazarspor ligdeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/03/2023 Belediye Derincespor vs 52 Orduspor FK
 25/03/2023 Hacettepe 1945 vs Amasyaspor Futbol Kulübü
 26/03/2023 Edirnespor vs Karşıyaka
 26/03/2023 Elazığspor vs Belediye Kütahyaspor
 26/03/2023 Eskişehirspor vs 1954 Kelkit Bld.Spor
 26/03/2023 Karaköprü Belediyespor vs Yomraspor
 26/03/2023 Nevşehir Belediyespor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 26/03/2023 Şile Yıldızspor vs Ağrı 1970 Spor
 26/03/2023 1922 Konyaspor vs Çatalcaspor
 26/03/2023 Elazığspor - Belediye Kütahyaspor Belediye Kütahyaspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Kütahyaspor yenilmez
 26/03/2023 Eskişehirspor - 1954 Kelkit Bld.Spor Eskişehirspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kazanamadı  1954 Kelkit Bld.Spor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI