Diyar BUDAK
  21-03-2022 15:43:00

Kürt ulusuna ve Kürt kültürüne değer katan bir bilge, bir değer; Cemal Nebez.

Güney Kürdistan’ın Süleymaniye şehrinde doğan Nebez, okul yaşamına burada başlar ve aynı şehirde bitirir. Hayata bir eğitmen olarak adım atar. Binlerce öğrencinin hayata kazanmasına katkı sunan ender bir Kürd severdir. Daha genç yaşında bu özelliğini tanıyan Baas rejimi, onu Kürt halkından uzaklaştırmak  üzere zorunlu görev dahilinde Arapların yaşadığı şehirlere sürgün, bir nevi zorunlu göreve gönderir. Ancak bu sürgün  yüreğindeki Kürtlük ateşini söndürmekten ziyade öfke ve tutkusunun harlanmasını sağlar.

Ardından Baas Rejimi’nin baskı ve zulmünden kaçıp Avrupa’ya gider. Berlin’e yerleşip orada Hür Üniversitesi Kürdoloji kürsüsünde hizmetine devam eder. Bir kaç dili bilmenin avantajını Kürd halkının mücadelesinde iyi kullanan bir uzman olur.

O bir yazar, dil bilimci, tercüman ve politikacıdır. Bunların yanında matematik, ve fizik konusunda da oldukça donanımlıdır. Verdiği seminerler ve yayınladığı onlarca eser ile halkının mücadelesine oldukça akademik katkılar sunar.

Bu çalışmaları Türkçe’ye çevrilmediği için biz Kuzeyli güçlerin bu değerden habersiz olması büyük bir eksikliktir. Oysa Kürt dilini, tarihini, kültürünü, siyasal analizleri ve sunduğu net perspektiflerle Kürt ulusunun değerlerine katkı sunan aydınlatıcı bir milli değerimizdir. Kürt çocuklarının eğitim amaçlı fizik ve matematik ders kitaplarını yazan bir öncüdür.

Bir makalesinde Nebez “Kürt tarihini inceleyen önyargısız akademisyenler, Kürtlerin eski bir ulus olduğu görüşünde birleşirler.” ifadesini kullanmıştır.  Yani Kürtler “insan uygarlığının beşiği” olarak tanımlanan bu topraklarda yazılı belgelerin ötesinde, kayıt düşülen tarihlerden daha önceden beri burada yaşadıkları konusunda kuşku bırakmayacak kadar nettir.

Nebez bir alıntısında Kürdistanı“ Cudi Dağı’nı Nuh gemisinin yeri olarak tarif eden Yahudi ve İslam mitolojisini düşünmeniz yeter.” demektedir. Sömürgeci devletlerin Kürde yönelik asimile ve şiddet politikasının altında “kendi uluslarının buraya istilacı ve talancı olarak gelip yerleştiklerini bilmelerinden ve gerçeği değiştirmek, kitleleri aldatmak için bu zulüm politikalarını yürüttüğü” bilinmelidir.

Hz İsa’dan onbinlerce yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe bulgularını ne kadar kandilerine göre yorumlasalar da, tarih bilen insan oğlunu ve biz Kürtleri kandıramıyacaklar. Çarkları ne kadar aleyhimizde çalışsa ilim ve bilim onları aynen biz Kürtlere yaptıklarının aynısını Ermeni halkına yaptıklarının hatırlatmaktadır.  Zorbalıkları gün ışığına çıktıkça, sahte tarihçileri ve sözüm ona yalancı antropologları da çoğalmaktadır.

Kürdistan onlarca bilinen ve bilinmeyen medeniyetlere konaklık yapmıştır. Yazılmış Türk tarih tezleri ile halkımızın ve ülkemizin tarihini çarpıtmak ahlaki tüm değerlerden yoksun davranmak anlamına gelmektedir. Kürdistan ülkesine “Mezopotamyalılar, Hititler, Huriler, Kardukiler,Mittaniler, Sasaniler gibi sayısız gelişmiş uygarlığın var olduğunu tarihten bilmekteyiz.” Aynı zamanda farklı kültür ve dinlerde  anayurtluk yaptığı bir hakikattır.

Güneş kültürü (Mithraizim), Zerdüştlük, Musevilik, Hıristiyanlık, Manizim ve İslam gibi tüm bu dinlerin “Bunların tümü de Kürtlerin coğrafyasında yaşanmıştır. Bugün de bunların örnek ve yaşam izleri tazeliğini korumaktadır.” İslamcı Sömürgeciler, işlerine geldiğinde bugün de yaptıkları gibi, İslam bilgini Gazali’yi bile çarpıtmaktalar. Oysa İslam kültürünün üç direğinin, Dinaveri, Şarezuri ve Amedi Kürt oldukları bilinmektedir. O dönemde birçok Kürt bilgini, kendi dillerinden ziyade Arapça ve Farsça yazma yanlışlığında ve eksikliğinde bulunmuşlardır.

Bugün de tarihten ders almadığımızı aynı durumu yürütmekte olduğumuzu söylemek bir abartı değildir. Bu eğitim ve ögretim ile de oldukça ilgilidir. Doğal olan insanın kendisini anlatmakta en hakim olduğu dili kullanmasıdır.

Bahai dinin kurucusu  Bahaullah Adem'in Havva ile konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu söylemektedir. Ancak daha sonra “gelen” kutsal kitaplarda kullanılan yazı dillerinin de diğer diller üzerinde  asimilasyoncu bir etkisinin olduğu bilinmelidir.

1970 sonrası kurulan, Kuzeyli Kürt örgütlerinin tümü kullandıkları dilin ağırlıkla Türkçe olması, onların Kürdî olmadığı anlamına gelmez. 

Türk romancılığının en önde sayılan ismi Yaşar Kemal, şair Ahmed Arif, Türk filminin babası sayılan Yılmaz Güney ve diğer birçok değerlerimiz gibi, Kürtçe dilini biliyor ve kullanılmıyorsa  bu büyük bir eksiklik olarak zuhur etmektedir. Ancak onların bağlı oldukları ulusal kimlikleri bundan dolayı asla  yadsınamaz, dilin ötesine geçmez.

Devletler sadece dilimize degil, bize ait olan her şeye geçmişten beri karşıdır.

Bugün de  aynı degil mi?

Her fırsatta Türk kendisini Kürde düşman görür. Uydurdukları yalan ve demogojiler ile eğitimsiz kitleleri “bölücü” söylemi ile Kürde karşı doldurup sivil güçleri bile istedikleri zaman paramiliter faaliyetlerde kullanabilecekleri hazır kıta olarak tutmaktadır. Bugün kendilerini yöneten yöneticileri  ve diktatörleri seçen bu halkın kalitesinden belli değil mi?

Sömürgecilerin camilerinde “İlhak haktır” deyip “Enfal Suresi”ni müftülere okutarak Afrin’e saldırdırdıklarını da biz kendimiz yaşayarak gördük. Aynı şey Eski bir Türk müftüsü Hoca Sadeddin “Tarihlerin Tacı” kitabında iddiasına haklılık kazandırmak için işe Allah’ı ve Peygamberini katarak biz Kürtlere karşı konumlandırdıklarını bilmekteyiz. Sözüm ona,  Hoca Sadeddin  kitabında “bir defasında çok çirkin ve korkutucu bir adam Hazreti Muhammed'i ziyaret eder. Koca İslam aleminin Peygamberi bu adamdan ürker ve  nereden geldiğini sorar. Gelen misafir oldukça edepli ve hürmetli bir şekilde Kürt olduğunu söyler. Bunun üzerine Peygamber başını göğe kaldırıp, “ya Rabbim Kürtlerin birleşmesine izin verme onları parça parça eyle; birleşmeleri dünyanın yıkımına neden olur” diye Allah’a yakarır ve bu istek Allah tarafından kabul görür. O günden itibaren  bu kötü beddua ile Kürtler yaşamlarında dikiş tutturamaz  ve birbirlerine düşman olurlar.

İslamcı olduklarını söyleyen böyle şahıslar Peygamber ve Allah adına yalan söyleyerek Kürd halkını din dışı gösterilmektedir. Sanki Kürtler, Allah tarafından yaratıldığını bilmeyenler (bilmek istemeyenler) Allah’ın Resulunu  da bu suça ortak etmektedirler. Böylelikle kendi halklarını ve fanatik dincileri de aldatarak onları Kürde düşman ederler.

Dün bizi istemeyen Türk müftüsü Hoca Sadeddin anlayışı bugün de farklı şiddet biçimleri ile devam etmektedir.

Yazar Nebez; Kürd dilinin sözlü gelenekten yazılı dile gelişiminin izini sürerken; Kürtlerden ilginç durumlarla karşılaşır ”Hz Muhammed'in ölümünden hemen sonra Arap savaşçılarının İslam bayrağı altında Sasaniler ve Bizans İmparatorluklarını devirmeyi amaçlayan hareketleri, bu topraklarda yaşayan Kürtleri, bu savaşın ortasında bırakarak uzun süre direnmelerine rağmen yavaş yavaş İslamlaştı.” Bu oldukça doğru ve mantıklı bir yaklaşımdır.  Ve İslam dini Kürtlere nüfuz edip giderek de kabul görür. Arapça dilini giderek dinsel dilleri olarak kabul edilmesi sağlar.

“Müslüman olmayan Kürtler Kürt diline bağlı kalıp, onu yazılı bir alfabeye getirmek için özellikle Êzidiler Celve (vahi)  ve “Mesefa Reş”( Kara kitap) adlı kutsal kitapları yazarak geliştirdiler.”

“Êzidilerin imgelerinde kendilerini Adem iyi cinsiyetli haldeyken Ademin tohumundan yaratıldılar; bütün diğer halklar ise Adem ve Havva’nın evliliklerinin ürünüdür. Êzidiler için Laleş köyü kutsaldır. Çünkü Allah’ın üç bin yıl denizlerde dolaştıktan sonra gelip ikamet ettiği ilk yerdir. Aynı inanca göre yılda bir defa Nisan ayında orayı ziyarete gelip yeni yıl anlamına gelen “sersal” törenine katıldığına inanılır. Bu ziyarette kendileri ile Kürtçe konuştuğuna inanırlar.

Aynı zamanda İslami dönemde en eski Kürtçe metinlerin, Gorani lehçesinde yazıldığı bilinmektedir. Goran’ların ana yurdu Zerdiva, Haneqin,Kerkük ve Kifri’dir. Sultan Sahak tarafında yazılan söylenen  “Defter-i Pirdîweî” metinleri çoğu kafiyeli ve düz yazı biçiminde, Serencam adlı yapıtta bulunmaktadır. Bu kitap geçen bir kaç gün içinde Rûdaw  yazarı İsmet Yüce tarafında Türkçe ve Kürtçe  çevirisi okuyucuyla buluşmuştur. ( Aynı zamanda Cemal Nebez  Türkçe çevirisi yayınlanacaktır. Ancak bu kitapların okunmasıyla nasıl büyük bir cevher olduğu olduğu anlaşılacaktır.)

Birinci dünya savaşı sonrası İngilizleri Güney Kürdistan’ında Şeyh Mahmud’u valisi olarak tanıması beş yıl sürdü. Bu sürede Kürd dili gelişimi konusunda oldukça önemli kazanımlar edinildi.  Daha sonra Berzenci yönetiminde kurulan Kürd krallığı aynı güçler tarafından reddedilerek zor kullanılarak yeni kurulan Irak Arap Devletine dahil edildi.  Aynı zamanda iki İngiliz binbaşı Soane ve Noel bir Kürtçe gramer ve ders kitapları yayınlayarak dilimize katkıları da hatırlanmaya değerdir.

Daha sonra Kürt çocuklarına Latin alfabesini öğrettiği gerekçesiyle Dilşad Marivani’yi idam etmesi bize sömürgeci devletlerin başta yazılı Kürt dili ve lehçelerinin gelişmemesi, yok olması için ellerinden gelen tüm çabaları sarf etmişlerdir. Bugün de bu politika devam etmektedir. Kürt çocuklarına Latin alfabesini öğrettiği gerekçesiyle Dilşad Marivani Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilmişti.

Sömürgeci barbarların Cemal Nebez’in Kürt diline ve kültürüne önemli katkılar sunmasından duydukları rahatsızlık, kin ve nefretleri bugün de devam etmektedir.Nebez aynı zamanda  modern Kürt milliyetçi düşüncenin temsilcisi ve sosyoloğudur. Kürt halkı kendi yolunu”kendi tarihi ve kültürel referansları ile bulmalıdır.”

“Egemen ulus aydınlarına fazla itibar edilmemelidir” diyen bir uyarıcıdır.

Aramızdan 2018 ayrılan bu değerli Kürt  büyüğü Cemal Nebez bugünde söylem ve  öngörüleri ile halkımızın mücadelesinde yaşamaktadır.

Verdigi eserler, yayınladığı kitaplar ulusumuzu aydınlatmakta ve çalışmaları bize  tükenmez bir hazine bırakmaktadır. Okundukça teorisi ve Kürdistanî değerleri daha net anlaşılacaktır.

Not:Bu yazıda alıntıların bir kısmı 28 Kasım 1993’te “2000 Yıllarına Doğru Kürt Dili” konulu Cemal Nebez’in verdiği seminer notlarından alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bu yazı 4115 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 38 33 2 3 92 26 102 +66
2 Fenerbahçe 38 31 1 6 99 31 99 +68
3 Trabzonspor 38 21 13 4 69 50 67 +19
4 Başakşehir FK 38 18 13 7 57 43 61 +14
5 Kasımpaşa 38 16 14 8 62 65 56 -3
6 Beşiktaş 38 16 14 8 52 47 56 +5
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 54 -7
8 Alanyaspor 38 12 10 16 53 50 52 +3
9 Çaykur Rizespor 38 14 16 8 48 58 50 -10
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 49 -5
11 Gaziantep FK 38 12 18 8 50 57 44 -7
12 Adana Demirspor 38 10 14 14 54 61 44 -7
13 Samsunspor 38 11 17 10 42 52 43 -10
14 Kayserispor 38 11 15 12 44 57 42 -13
15 Hatayspor 38 9 15 14 45 52 41 -7
16 Konyaspor 38 9 15 14 40 53 41 -13
17 MKE Ankaragücü 38 8 14 16 46 52 40 -6
18 Fatih Karagümrük 38 10 18 10 49 52 40 -3
19 Pendikspor 38 9 19 10 42 73 37 -31
20 İstanbulspor 38 4 27 7 27 80 16 -53
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/08/2024 Alanyaspor vs Eyüpspor
 09/08/2024 Antalyaspor vs Göztepe
 09/08/2024 Bodrum FK vs Gaziantep FK
 09/08/2024 Çaykur Rizespor vs Başakşehir FK
 09/08/2024 Fenerbahçe vs Adana Demirspor
 09/08/2024 Galatasaray vs Hatayspor
 09/08/2024 Kasımpaşa vs Konyaspor
 09/08/2024 Samsunspor vs Beşiktaş
 09/08/2024 Sivasspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI