Beyhan İPEK
  28-06-2022 12:50:00

Basına ve ALEVİ KAMUOYUNA Değerli Canlar

Değerli Canlar


Alevi kurumlarında çıkarsız, yalansız hizmet veren, hizmete koşanlar.!

Analar.. Mürşitler, Pirler, Başkanlar, Yöneticiler, Delegeler Tüm güzel insanlara..

Almanya gibi en azından demokrasi konusunda ülkemizden fersah fersah önde olan bu ülkede, kamu tüzel kişiliği aldığını gururla bahsettiğimiz, AABF’mizin, AAKB’mizin onurlu mücadele veren siz tüm emekçilerine!

2013 yılından bu yana tertemiz duygular ve mücadele azmi ile katıldığım AABF ve AAKB birliğinde yıllardır emek veren hizmet eden bir kardeşinizim.

Canlar bu hizmet kurumlarında hizmet etmek ateşten gömlek. Kurumlarımızın içi kindar, yalancı iftiracı insanlar tarafından adeta esir alınmış. Hesaplarının tam ne olduğunu kestirmekte zorlanacağınız, bir çok olaya maruz bırakıldım.

Buna kiminin hırsı, kini, kiminin öfkesi, kiminin tekçi kimlikten içine işlemiş zehiri, kiminin yalan söylemedeki ustalığı, hastalığı bütün değerlerim üzerine and olsun ki bu kişi gruplarla baş etmek mümkün değildir.

Ancak Xızır bunların hakkından gelsin. Bu kirlenmişlik, bu kadar bağnaz düşmanca tavır ve davranışları hiç bir insanımızın hak ettiğini düşünmek mümkün değildir.

Ne tüzüğü, ne vicdan, ne adalet, ne hukuk, hepsi işine geldiği yerden, işine yaradığı oranda geçerli kılıyor.

Dili dilimize, ismi isimize benziyorlar. Bize “Canlar” diye sesleniyorlar, dilimizi kullanarak, değerlerimizi istismar ediyorlar.

29.05.2022 de DÜSSELDORF AKM’DE gerçekleştirilen AAKB Almanya Alevi Kadınlar Birliği Genel Merkezi Genel kurulunda hizmet etmek için bir çalışma grubu kurmuştuk, bunun öncesinde daha önceden yaşatılan bir çok olumsuzlukların bir daha yaşanmasın diye, sütten ağzı yananın, yoğurdu üfleyerek yemesi gibi bu olumsuzluklar son bulsun, samimiyet, kolektiv kucaklayıcı, ötekileştirmeyen bir dönemde buluşmak için aday olduk.

Olmaz olaydık..!!!

“Eşek bile bir kez çamura düşüyor” diyebiliriz. Biz ondanda geriye kaldık.

İyi niyetimizin karşılığında, hileli genel kurul hesapları çıktı.

Maksat genel kurulu kazanmak, yani köprünün ötesine geçmekmiş. Önce çalışmak için kurduğumuz grup içinden, Liste başı başkan adayı olarak girdiğim için en çok oy alan arkadaş kendi başkanlığını ilan etti.

Bu durumu normal olmamasına rağmen benden daha çok oy almış diye itiraz etmedim, duruma onay verdim. Akabinde ikinci başkanlık konusunda arkadaşların itirazı ile karşılaştım. Ben de bu durumun farkına vardım itiraz ettim.

Görev dağılımı gerçekleşti.

Kamuoyuna açıklandı.

AAKB ikinci Başkanı olarak ikinci toplantıya katıldığımda önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler üzerine 10 maddelik bir öneriler paketi sundum.

Öneriler :

1) AAKB Alevi Kadınların kendi bilgi birikimini Kadın sorununa genel ve özel bakışı, yapılan etkinlik ve faaliyetlerini düşünce ve inanç dünyamıza katkılarını yansıtabilecek kalıcı 6 Ayda bir yayınlanan yazılı görsel yayın organı prototip olarak (PELGÜZAR) dergisini öneriyorum.

Ayrıca ALEVİ KADIN Medya biriminin oluşturması TV ve Sosyal medyada Aktif Alevi Kadın örgütlenmesinin sağlanması

2) UIuslararası ALEVİ KADIN Konferansı, Genelde Kadın sorunu ve Alevi Kadın olmak üzere bilimsel tespit ilke ve hedeflerin belirlenmesi
Dünya Kadın hareketleri ve Alevi Kadın hareketinin durumu, nitelikli Kadın yöneticilerin gelişimi için tespit hedefler. Bu anlamda Türkiye Avrupa vs. ülkelerden bilim insan uzman Akademisyen ve KADIN
HAKLARI öncülerinin davet edilmesi

3) Tüm Bölgelerimizde belli periyotlarda Kadın Yönetici eğitim seminerleri düzenlenmesi

4) AAKB Alevi Kadın tüzük kurultayı toplanması güncel aktüel sorunlara karşı çözüm ve cevaplar verebilecek maddelerin eklenmesi yada güncellenmesi

5) Danışma ve Bilim Kültür kurulu oluşturulması aktüel üye tayin edilmesi.

6) Kadın ve Aile Kültürel inançsal yaklaşımları ve KADIN mücadelesini dikkate alan Çağımızda Alevi Kadın ve evlilik, boşanma, çocuk, Genç kadın, Kadın siyaseti, feminizme bakış konulu paneller serisi, istatiksel araştırma çalışma sonuç kitapları hazırlanması, Alevi Kadın Eserleri müzesi ve kütüphane dökümantasyon merkezi oluşturulması.

Kadın dayanışması ve yardım organizasyonları koordinasyon kurulu oluşturulması ANA KAPISI

AAKB Merkezi binasının alımı ile ilgili çalışma araştırma grubu oluşturmak 1 0. Kadın Eğitim Merkezi kurmak Bölge Temsilciliklerinde Sınıf oluşturmak.

AAKB Yönetim arkadaşlarımızın tümünün tavrı beni muhatap olarak görmediklerine şahit oldum.

Özelikle AAKB sekreteri sıfatı ile toplantı moderatörü olan Özlem KARA “Kısa kes, bitir. Bunlar ne biçim öneriler sen AABF’mizi bölmeye gelmişsin, bölücülük yapıyorsun” gibi çirkin saldırısına maruz kaldım. Buna diğer arkadaşların itirazı olmadı. “Böyle olmaz bu şekilde konuşursan toplantıyı terk ederim” dedim.

Bana “Güle güle anca gidersin” şeklinde davranınca toplantıdan çıktım. Özlem KARA’nın bu onur kırıcı davranışlarına kimse ses çıkaramadı.

Bunun akabinde 2 gün sonra bir anda AAKB Whatssap yönetim kurulu sayfasından Özlem KARA tarafından istifa etmiş gerekçesi ile atıldım.

“Sen ne yapıyorsu”n dediğimde böyle yapamazsın dediğimde, “Yaparım..! Seni ben atarım…” gibi saldırgan cevaplar verdi.

“Sen bir Bölücü teröristsin. AAKB’yi Mor Renk Yapıp örgütü böleni Ben guruptan atarım”
Bu arada zoom programı da kayıtaydı.

Bununla ilgili GENEL başkan özgür KUTAN BARAN’nı defalarca aradım telefonlarıma çıkmadı. Keza eski başkan Özlem Akgül de cevap vermedi.

Sonra hep birlikte benim istifa ettiğimi var sayarak oy birliği ile benim istifa ettiğimi açıkladılar.

Bu durumu tüm Kurumlarımıza hitaben istifa etmediğimi görevimin başındayım dememe rağmen aynı ŞEKİLDE AABF Genel sekreteri Avukat Ufuk Çakır’a uzun uzun anlatmaya çalıştım.

İstfa ile ilgili yazılı hiçbir beyanım söz konusu değildir.

İstfa etmediğimi defalarca söylememe rağmen..

Soruyorum yazılı beyana dayanmayan istifayı hukuk nasıl açıklıyor, mutlaka bir kılıf bulurlar diye düşündüm AABF YK Mektubu ne halde olduğunu gösterdi. Sözlü olarak sadece örgütlenme içindeki yakın iki arkadaşa böyle gidecek gibi değil böyle olursa istifa etmem gerekiyor demiştim.

Tüzüksel hukuksal însanî hiçbir değer tanımayan istediği gibi davranma özgürlüğünü Özlem KARA’ya kim verdi. Benim atılmamın onayını güya sözlü olarak toplantıda verdiğimi söyleyenlerden biri ise o sıralarda TÜRKİYE’de tatilde olan Leyla Solmaz, beni toplantıda duymuş.

AAKB YÖNETİM KURULU üyesi. Artık kimin kulağı ile duydu ise taktir sizindir..

Tuttukları tutanaklar kendilerinle göre yalan ve taraflı bir tutanak
Genç bir kadın olan Ezgi Limoncu buna imza atıyor…

Sonra benden kurtulduktan sonra birbirlerine koltuk kavgasına girdiler. özgür KUTAN BARAN da bu olaydan sonrası görevden atılmış Muhteşem adaleti ile AABF YÖNETİMİ bir mektup yayınladı.

Kendi yazdıklarına doğru, eğri çorba yaparak kurdukları senaryoya uygun olarak saldırgan Özlem KARA’nın arkasında olduklarını açıkladılar.

öyle düşünüyorum ki bundan vicdan ve adalet hukuk bile utandı.

AABF BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Genel kurulunda yaşanan onca olumsuzlukların, haksızlıkların, oy sayımının tekrar edilmemesi, üç divan üyesinin seçim sonuçlarına yönelik divan tutanağında imzası olmamasının rağmen AABF YK. bunu da mevcut kendine hukukuna uydurmuştu.

Yalan dolan ile disiplin soruşturması, algı operasyonları yapılan hizmetleri kör şaşı olan, iş yapanı yapmak isteyeni önceleyen değil, kendine bağlı olanı, itaat edeni kayıran, bana göre Aleviliğin değerlerini hoyratça bozan bir tavırdır, sürüyor..!

Bu düzen Kara düzen. O nedenledir ki tercihler Kara’dan yana, gerine gerine ırkçılıkla yan yana duranlar el üstünde tutuluyor.

Hizmet öneren bir insana, “bölücü” diyen dil, devletin tekçi, inkarcı, ırkçı dilidir. Kendi elemanı derneğinde üstenci davranışları ile sorun olurken, onu kurtarmaya, durumu düzeltmeye çalışan anlayışı, bizim gibi gerçekler dışında, yalana boyun eğmeyen, itiraz hallerimizi elbette sorun görüyorlar.

Bu yapı içerisinde şahsıma yönelik yalan, iftira, karalama kampanyası ve algı operasyonu yapanların vicdanı olduğunu sanmıyorum.

Bölgemizde Kadın hareketine engeller üretenler, genel kurul sürecinde nasıl el ele bana yöneldiklerini, nasıl hukuksuzluğa rahatlıkla tevessül ettiklerini biliyorum. Dost da, düşman da biliyor ki kendi bölgemizde hiçbir maddi destek almadan, kendi imkanlarıyla, Alevi Kadın hareketinin gelişimi için cansiperane çalıştım, vicdanım rahat elimden gelenden fazlasıyla yaptım. İnsanımız için, Ailemi çocuklarımı ihmal ettim, çünkü Alevileri kendi ailem olarak gördüm.

Maddi imkanlarımı zorladım, sadece Kadınlar daha özgür yarınlarda olsunlar, Alevilerin mücadelesi bir adım daha önde olsun diye..

Çıkarsız, yalansız yaşadım mücadele ettim. Yalan nutukları atan, ama pratikleri yalan dolu olanlardan olmadım.

Sonunda şunu gördüm ki; çamurda dolaşan kirlenir.

Makamlarınız, koltuklarınız, ünvanlarınız sizin olsun. İçinde adalet olmayan, vicdan, hukuk barındırmayan hiçbir yapı ve kurum insana gelecek veremez!

Bir Alevi Kadın Aktivisti, mücadele insanı olarak, kendi içinde didişen hiç bir yapı ve kurumda görev almıyacağım, yönetici olarak faaliyet yürütmeyeceğim.

Milyonların mücadelesini üç beş çapsızın, kıskancın, kindar ve yalancının oluruna makamına koltuğuna kalmamıştır.

Tarihe yeni notlar düşen, mücadeleyi doğru zeminlerde sürdüren efendi köle ilişkisinden kendini koparmış özgür kadın yoldaşlarımızla omuz omuza olacağım.

Bütün bunları görerek, susan, tırsan, korkanlarla yollarımı ayırıyorum!

AAKB’niz de sizin olsun.. Ünvanlarınız da.. istifa ediyorum.. istifa ediyorum.. Kendinize kına yakın!

Beyhan İpek
28.06.2022

 

  Bu yazı 1512 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 33 25 4 4 73 26 79 +47
2 Fenerbahçe 33 23 5 5 82 39 74 +43
3 Beşiktaş 34 22 4 8 70 31 74 +39
4 Adana Demirspor 33 18 6 9 70 41 63 +29
5 Başakşehir FK 33 15 10 8 45 34 53 +11
6 Trabzonspor 33 15 12 6 54 48 51 +6
7 Konyaspor 33 12 8 13 45 36 49 +9
8 Kayserispor 33 15 14 4 54 57 49 -3
9 Fatih Karagümrük 33 11 11 11 69 62 44 +7
10 Alanyaspor 34 11 15 8 52 62 41 -10
11 Kasımpaşa 33 11 15 7 40 52 40 -12
12 MKE Ankaragücü 33 11 16 6 40 47 39 -7
13 Antalyaspor 33 10 15 8 43 51 38 -8
14 Sivasspor 34 10 17 7 44 53 37 -9
15 İstanbulspor 33 10 18 5 40 61 35 -21
16 Giresunspor 33 8 15 10 37 56 34 -19
17 Ümraniyespor 33 6 18 9 44 59 27 -15
18 Gaziantep FK 33 6 20 7 31 63 25 -32
19 Hatayspor 33 6 22 5 19 74 23 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 30/05/2023 Alanyaspor vs Kasımpaşa
 30/05/2023 Fatih Karagümrük vs Kayserispor
 30/05/2023 Fenerbahçe vs Antalyaspor
 30/05/2023 Giresunspor vs Trabzonspor
 30/05/2023 İstanbulspor vs Adana Demirspor
 30/05/2023 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 30/05/2023 Sivasspor vs Konyaspor
 03/06/2023 Konyaspor vs Fatih Karagümrük
 03/06/2023 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2023 Manisa FK 1 - 5 Pendikspor
 21/05/2023 Çaykur Rizespor 0 - 0 Altınordu
 21/05/2023 Bodrumspor 1 - 1 Göztepe
 Hük. Adanaspor 0 - 3 Samsunspor
 Hük. Yeni Malatyaspor 0 - 3 Denizlispor
 21/05/2023 Bandırmaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 21/05/2023 Eyüpspor 2 - 1 Keçiörengücü
 21/05/2023 Erzurumspor FK 2 - 0 Boluspor
 20/05/2023 Altay 3 - 1 Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 Zonguldak Kömürspor 3 - 1 Pazarspor
 20/05/2023 Kastamonuspor 3 - 2 Kırşehir Futbol Spor Kulübü
 Hük. Adıyaman FK 0 - 3 Fethiyespor
 Hük. Diyarbekir Spor 0 - 3 Bucaspor 1928
 20/05/2023 Van Spor FK 8 - 0 Balıkesirspor
 20/05/2023 İskenderunspor A.Ş. 5 - 1 Uşak Spor
 20/05/2023 Etimesgut Belediyespor 2 - 0 Serik Belediyespor
 20/05/2023 1461 Trabzon FK 2 - 0 Kırklarelispor
 20/05/2023 Karacabey Belediye Spor 2 - 0 Sarıyer
 20/05/2023 Ankara Demirspor 1 - 0 Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/05/2023 1922 Konyaspor 4 - 1 Hacettepe 1945
 20/05/2023 Belediye Kütahyaspor 4 - 1 1954 Kelkit Bld.Spor
 20/05/2023 Edirnespor 6 - 2 Şile Yıldızspor
 20/05/2023 Belediye Derincespor 3 - 0 Karaköprü Belediyespor
 20/05/2023 52 Orduspor FK 2 - 1 Amasyaspor Futbol Kulübü
 20/05/2023 Elazığspor 0 - 4 Karşıyaka
 20/05/2023 Nevşehir Belediyespor 3 - 2 Eskişehirspor
 20/05/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu 5 - 1 Yomraspor
 20/05/2023 Çatalcaspor 2 - 0 Ağrı 1970 Spor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI